Inkomstskatt – marginalskatt, brytpunkter för statlig skatt 2024, 2023 och tidigare år

Inkomstskatter i Sverige. Brytpunkter för statlig skatt, skiktgränser, grundavdrag, marginalskattegränser och arbetsinkomster.

Skatter & skatteregler > Inkomstskatt

Gå direkt till:

Om inkomstskatt

Inkomstskatten för de senaste åren


Vad är inkomstskatt?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

Vad är statlig skatt (inkomstskatt)?

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Brytpunkten för statlig skatt är årslönen innan det har gjorts ett obligatoriskt grundavdrag. Statlig inkomstskatt ska betalas först när skiktgränsen är uppnådd inkomstmässigt, vilket alltså motsvarar årslönen minus grundavdraget. Här nedanför ser du beloppen för skiktgräns och grundavdrag.

Följ vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Följ

Inkomstskatt 2024

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2024

För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig inkomstskatt att gälla:

Skiktgräns 598 500 kr

OBS! Ingen uppräkning sker under år 2024


Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt
0 - 598 500 0 kr
598 600 – 20 %

För inkomståret kommer följande brytpunkt (fastställd förvärvsinkomst) för statlig inkomstskatt att gälla:

Brytpunkt för dig under 66 år 615 300 kr
Brytpunkt för dig som fyllt 66 år vid årets ingång 697 300 kr

Marginalskatt

Marginalskatt är den skatt du betalar på din sist intjänade tusenlapp. Så länge din totala inkomst håller sig under gränsen för statlig inkomstskatt betalar du cirka 300 kronor i skatt på varje intjänad extra tusenlapp.

När din totala inkomst däremot stiger över gränsen för statlig inkomstskatt betalar du drygt 500 kronor i skatt på varje extra intjänad tusenlapp. Det brukar kallas att marginalskatten höjs.

Nedanstående tabeller visar total skatt i procent samt marginalskatt i procent vid ökning av månadslönen med 1 000 kr.

Löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (för dig upp till 66 år)

(Utgår från kommunalskatt på 32,50 och begravningsavgift på 0,25. Ingen kyrkoavgift är inräknad.)

Månadslön Årslön Total skatt % Marginalskatt % (ökning av 1000kr/mån)
20 000 240 000 17,50% 26,61%
25 000 300 000 19,39% 27,43%
30 000 360 000 20,73% 27,43%
35 000 420 000 21,69% 27,44%
40 000 480 000 22,60% 32,75%
45 000 540 000 23,72% 32,75%
50 000 600 000 24,63% 32,75%
55 000 660 000 26,72% 52,75%
60 000 720 000 28,89% 52,75%
65 000 780 000 30,74% 55,75%
70 000 840 000 32,53% 55,75%
75 000 900 000 34,07% 55,75%
80 000 960 000 35,43% 55,75%
85 000 1 020 000 36,62% 55,75%
90 000 1 080 000 37,69% 55,75%
95 000 1 140 000 38,64% 55,75%
100 000 1 200 000 39,49% 55,75%

Inkomstskatt 2023

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2023

För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig inkomstskatt att gälla:

Skiktgräns 598 500 kr


Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt
0 - 598 500 0 kr
598 600 – 20 %

För inkomståret kommer följande brytpunkt (fastställd förvärvsinkomst) för statlig inkomstskatt att gälla:

Brytpunkt för dig under 66 år 613 900 kr
Brytpunkt för dig som fyllt 66 år 683 200 kr

Marginalskatt

Marginalskatt är den skatt du betalar på din sist intjänade tusenlapp. Så länge din totala inkomst håller sig under gränsen för statlig inkomstskatt betalar du cirka 300 kronor i skatt på varje intjänad extra tusenlapp.

När din totala inkomst däremot stiger över gränsen för statlig inkomstskatt betalar du drygt 500 kronor i skatt på varje extra intjänad tusenlapp. Det brukar kallas att marginalskatten höjs.

Nedanstående tabeller visar total skatt i procent samt marginalskatt i procent vid ökning av månadslönen med 1 000 kr.

Löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (för dig under 66 år)

Månadslön Årslön Total skatt % Marginalskatt % (ökning av 1000kr/mån)
20 000 240 000 18,69% 27,79%
25 000 300 000 20,59% 28,62%
30 000 360 000 21,93% 28,62%
35 000 420 000 22,89% 31,23%
40 000 480 000 24,08% 32,75%
45 000 540 000 25,04% 32,75%
50 000 600 000 25,81% 32,75%
55 000 660 000 27,84% 52,75%
60 000 720 000 29,96% 55,75%
65 000 780 000 31,94% 55,75%
70 000 840 000 33,64% 55,75%
75 000 900 000 35,11% 55,75%
80 000 960 000 36,40% 55,75%
85 000 1 020 000 37,54% 55,75%
90 000 1 080 000 38,55% 55,75%
95 000 1 140 000 39,46% 55,75%
100 000 1 200 000 40,27% 55,75%

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare:

Högsta grundavdrag för dig under 66 år 40 500 kr
Lägsta grundavdrag för dig under 66 år (låga inkomster) 22 300 kr
Lägsta grundavdrag för dig under 66 år (höga inkomster) 15 400 kr
Högsta grundavdrag för dig som fyllt 66 år 127 700 kr
Lägsta grundavdrag för dig som fyllt 66 år (låga  inkomster) 58 300 kr
Lägsta grundavdrag för dig som fyllt 66 år (höga inkomster) 15 400 kr

Åldersgränserna i pensionssystemet höjs från 1 januari 2023 så att lägsta åldern för att få garantipension och inkomstpensionstillägg ändras från 65 år till 66 år. Ändringen innebär att du måste ha fyllt 66 år innan januari 2023 för att få ett förhöjt grundavdrag under inkomståret 2023.

 Tips! I vårt forum kan du läsa mer om hur de nya gränserna påverkar skatten.

Inkomstskatt 2022

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2022

För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig inkomstskatt att gälla:

Skiktgräns 540 700 kr


Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt
0 - 540 700 0 kr
540 800 – 20 %


För inkomståret kommer följande brytpunkt (fastställd förvärvsinkomst) för statlig inkomstskatt att gälla:

Brytpunkt (löntagare) 554 900 kr
Brytpunkt (65+) 618 700 kr

Marginalskatt

Marginalskatt är den skatt du betalar på din sist intjänade tusenlapp. Så länge din totala inkomst håller sig under gränsen för statlig inkomstskatt betalar du cirka 300 kronor i skatt på varje intjänad extra tusenlapp.

När din totala inkomst däremot stiger över gränsen för statlig inkomstskatt betalar du drygt 500 kronor i skatt på varje extra intjänad tusenlapp. Det brukar kallas att marginalskatten höjs.

Nedanstående tabeller visar total skatt i procent samt marginalskatt i procent vid ökning av månadslönen med 1 000 kr.Tabellerna nedan är beräknade utifrån beslutad budget 2021-11-24.

Löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (max 65 år)

Månadslön Årslön Total skatt % Marginalskatt % (ökning av 1000kr/mån)
20 000 240 000 18,52% 27,79%
25 000 300 000 20,47% 29,74%
30 000 360 000 22,02% 29,74%
35 000 420 000 23,41% 33,88%
40 000 480 000 24,72% 33,88%
45 000 540 000 25,65% 32,75%
50 000 600 000 27,87% 52,75%
55 000 660 000 30,16% 55,75%
60 000 720 000 32,29% 55,75%
65 000 780 000 34,09% 55,75%
70 000 840 000 35,64% 55,75%
75 000 900 000 36,98% 55,75%
80 000 960 000 38,15% 55,75%
85 000 1 020 000 39,19% 55,75%
90 000 1 080 000 40,11% 55,75%
95 000 1 140 000 40,93% 55,75%
100 000 1 200 000 41,67% 55,75%
(Kommunalskatt 32,50 och begravningsavgift 0,25)

Personer från 66 år (vid enbart pensionsinkomster)

Pension/månad Pension/år Total skatt % Marginalskatt % (ökning av 1000kr/mån)
20 000 240 000 19,38% 27,73%
25 000 300 000 21,13% 28,53%
30 000 360 000 22,36% 29,21%
35 000 420 000 23,56% 32,75%
40 000 480 000 24,71% 32,75%
45 000 540 000 25,60% 32,75%
50 000 600 000 27,86% 52,95%
55 000 660 000 30,15% 55,82%
60 000 720 000 32,28% 55,83%
65 000 780 000 34,09% 55,83%
70 000 840 000 35,64% 55,83%
75 000 900 000 36,98% 55,83%
80 000 960 000 38,15% 55,82%
85 000 1 020 000 39,19% 55,39%
90 000 1 080 000 40,11% 55,83%
95 000 1 140 000 40,94% 55,83%
100 000 1 200 000 41,68% 55,83%
(Kommunalskatt 32,50 och begravningsavgift 0,25)

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:
Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 20 500 kr
Högsta grundavdrag 37 200 kr
Lägsta grundavdrag 14 200 kr
Personer som fyllt 65 år eller mer vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 117 500 kr och som lägst till 14 200 kr.

Inkomstskatt 2021

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2021

För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig inkomstskatt att gälla:
Skiktgräns 523 200 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:
Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt
0 - 523 200 0 kr
523 300 – 20 %

För inkomståret kommer följande brytpunkt (fastställd förvärvsinkomst) för statlig inkomstskatt att gälla:
Brytpunkt (löntagare) 537 200 kr
Brytpunkt (65+) 596 800 kr

Högsta marginalskatt

För inkomståret gäller att den högsta marginalskatten tas ut på inkomster överstigande 537 100 kr, oavsett ålder.

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:
Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 20 200 kr
Högsta grundavdrag 36 700 kr
Lägsta grundavdrag 14 000 kr
Personer som fyllt 65 år eller mer vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 110 600 kr och som lägst till 14 000 kr.

Inkomstskatt 2020

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2020

För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig inkomstskatt att gälla:
Skiktgräns 509 300 kr
Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:
Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt
0 - 509 300 0 kr
509 400 - 20%

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:
Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 20 100 kr
Högsta grundavdrag 36 500 kr
Lägsta grundavdrag 13 900 kr
Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 99 100 kr och som lägst till 24 100 kr.

Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).
Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 – 20 007 0
20 008 – 20 099 1 400
20 100 - 64 300 8
64 400 - 153 000 22
153 100 - 383 100 28
383 200 - 523 200 32
523 300 - 640 400 52
640 500 – 1 644 100 55
1 644 200 och högre 52

Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för personer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).
Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 52 600 0
52 700 - 151 900 24
152 000 - 210 500 29
210 600 - 381 400 30
381 500 - 523 100 34
523 200 – 575 500 48
575 600 – 1 600 000 55
1 600 100 och högre 52

Arbetsinkomster för personer som är 65+

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret blir det jobbskatteavdrag (skattereduktion för arbetsinkomst) efter följande regler:
  • För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 10 procent om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 575 500 kr.
  • På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten. På högre arbetsinkomster än 300 000 kr ges inget ytterligare jobbskatteavdrag. Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till högst 30 000 kr.
  • Jobbskatteavdraget för den som är 65+ börjar dock trappas av då arbetsinkomsterna överstiger 600 000 kr, så att det avdraget gradvis sänks till 0 kr vilket nås då arbetsinkomsten är ca 1,6 miljoner.

Inkomstskatt 2019

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2019

För inkomståret kommer följande skiktgränser för statlig inkomstskatt att gälla:
Lägre skiktgränsen 490 700 kr
Högre skiktgränsen 689 300 kr
Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:
Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 490 700 0 kr
490 800 - 689 300 20 % inom skiktet
689 400 - 30 720 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:
Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 19 700 kr
Högsta grundavdrag 35 900 kr
Lägsta grundavdrag 13 700 kr
Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 86 500 kr och som lägst till 23 700 kr.

Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).
Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 – 19 669 0
19 670 – 19 699 1 400
19 700 - 63 600 8
63 700 - 149 300 22
149 400 - 375 700 28
375 800 - 504 400 32
504 500 - 629 600 52
629 700 – 703 000 55
703 100 - 1 635 700 60
1 635 800 och däröver 57

Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för personer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).
Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 51 700 0
51 800 - 149 300 24
149 400 - 207 200 29
207 300 - 375 000 32
375 100 - 547 500 36
547 600 – 733 300 57
733 400 – 1 581 000 62
1 581 100 och högre 57

Arbetsinkomster för personer som är 65+

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:
  • För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 procent om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 575 500 kr.
  • På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten. På högre arbetsinkomster än 300 000 kr ges inga jobbskatteavdrag. Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till högst 30 000 kr.
  • Jobbskatteavdraget för den som är 65+ börjar dock trappas av då arbetsinkomsterna överstiger 600 000 kr, så att det avdraget gradvis sänks till 0 kr vilket nås då arbetsinkomsten är 1,6 miljoner.

Inkomstskatt 2018

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2018

För inkomståret kommer följande skiktgränser för statlig inkomstskatt att gälla:
Lägre skiktgränsen 455 300 kr
Högre skiktgränsen 662 300 kr
Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:
Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 455 300 0 kr
455 400 - 662 300 20 % inom skiktet
662 400 - 41 380 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:
Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 19 300 kr
Högsta grundavdrag 35 100 kr
Lägsta grundavdrag 13 400 kr
Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till cirka 68 000 kr och som lägst till cirka 32 000 kr.

Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).
Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 – 19 246 0
19 247 – 19 299 1 300
19 300 - 61 500 7
61 600 - 141 800 21
141 900 - 357 800 28
357 900 - 468 700 32
468 800 - 616 100 52
616 200 – 675 700 55
675 800 - 1 519 000 60
1 519 100 och däröver 57

Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för personer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).
Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 50 600 0
50 700 - 123 600 24
123 700 - 133 800 21
133 900 - 203 100 29
203 200 - 416 300 37
416 400 - 494 300 35
494 400 – 564 900 57
565 000 – 694 900 52
695 000 och högre 57

Arbetsinkomster för personer som är 65+

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 494 300 kr.På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr. Jobbskatteavdraget avtrappas vid höga inkomster gradvis till 0 kr.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion