Nya regler: Karensdag ersätts av karensavdrag 2019

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen vid sjukfrånvaro med ett nytt karensavdrag. Det blir ett nytt sätt att räkna och tanken är att få ett mer rättvist löneavdrag oavsett hur arbetstiden ser ut. Men vet du hur de nya reglerna fungerar? Här får du förklaringen och tillhörande exempel!

Gå direkt till: 

Karensavdrag 2019 exempel

Det var i maj 2018 som Riksdagen beslutade att anta regeringens förslag om att ändra beräkningssättet för karens vid sjukfrånvaro. De nya reglerna omfattar dels den allmänna sjukförsäkringen men även Lag om sjuklön. Med det nya sättet att räkna fram karensavdrag räknar man med att uppnå en mer rättvisare självrisk i samband med sjukfrånvaro. 

I nuvarande regelverk med karensdag har löneavdrag skett mot den tid eller återstående tid som arbetstagare var schemalagda på första dagen i en sjuklöneperiod. Denna modell har ansetts orättvis eftersom den inneburit ett orättvist högt löneavdrag för arbetstagare med oregelbunden arbetstid kopplat till långa arbetspass. Det har även gynnat arbetstagare som är sjuka men ändå valt att arbeta en del av dagen för att på så vis få ett mindre löneavdrag.

 Jobba smidigt! Sedan årsskiftet 18/19 har Visma Lön stöd för det nya regelverket gällande karensavdrag.

Sjuklön från första timmen och ett fast karensavdrag

När avdraget beräknas per timme har man som arbetstagare tjänat på att gå hem tidigare första dagen av sjukfrånvaron. Det har nämligen inte funnits någon regel som säger att frånvarotiden måste vara en minimitid. Nu kommer det inte längre spela någon roll om arbetstagaren går hem 2 timmar innan arbetspassets slut och är fortsatt sjukfrånvarande dagen därpå, karensavdraget kommer alltid bli detsamma.

Med det nya regelverket kommer alla arbetstagare få sjuklön från den första frånvarotimmen men därutöver ett karensavdrag motsvarande 20% av en genomsnittlig veckoersättning i sjuklön. Hur en veckoersättning i sjuklön ska beräknas framgår inte i Lag om sjuklön. Detta överlåts till arbetsmarknadens parter att komma överens om i kollektivavtal.

Nu när sjuklönen kommer att betalas ut från första timmen kommer karensavdraget fungera som en reducering av sjuklönen och inte som tidigare då löneavdrag skett mot schemalagd tid. I exemplen nedan kommer du se att karensavdraget konteras på samma bokföringskonto som sjuklön.

*I samtliga exempel har vi valt att avrunda beloppen till hela kronor.

 
Lästips: Lönehantering – allt du behöver veta 2019

Karensavdrag 2019 - Exempel

Exempel 1
Månadslön med en veckoarbetstid på 40 timmar och sjukfrånvaro 40 timmar.

Karensdag t om 31/12 – 2018

Löneart
Månadslön
Karensdag
Sjukavdrag
Sjuklön
Summa
28 956

Karensavdrag fr om 1/1 – 2019

Löneart
Månadslön
Karens
Sjukavdrag
Sjuklön
Summa
28 972


Exempel 2

Timlön med en veckoarbetstid på 40 timmar, sjukfrånvaro 40 timmar där periodens schemalagda tid är 184 timmar.

Karensdag t om 31/12 - 2018

Löneart
Timlön
Karensdag
Sjuk korttid
Sjuklön
Summa
27 136

Karensavdrag fr om 1/1 – 2019

Löneart
Timlön
Karens
Sjuk korttid
Sjuklön
Summa
27 136


I exemplen ovan kan du se att det inte blir någon skillnad i slutlig lön för arbetstagare som arbetar 40 timmar i veckan med en dagarbetstid på 8 timmar och som är fullt frånvarande för sjukdom.

För en arbetstagare som är sjuk en dag och just den dagen är schemalagd med ett långt arbetspass kommer det däremot bli annorlunda.

Exempel 3
Månadslön med en veckoarbetstid på 40 timmar förlagd på fyra dagar med 10 timmar per dag, sjukfrånvaro 1 dag 10 timmar.

Karensdag t om 31/12 – 2018

Löneart
Månadslön
Karensdag
Summa
29 758

Karensavdrag fr om 1/1 – 2019

Löneart
Månadslön
Karens
Sjukavdrag
Sjuklön
Summa
30 052

Karensavdraget får inte överstiga sjuklönen

Det nya karensavdraget får aldrig bli högre än den sjuklön som betalas ut. I praktiken innebär detta att om arbetstagaren går hem mitt under ett arbetspass ska karensavdraget motsvara sjuklönen. Även här kommer det inte bli någon skillnad i slutlig lön mot tidigare regelverk.

Exempel 4 
Månadslön med en veckoarbetstid på 40 timmar med två timmar sjukfrånvaro.

Löneart
Månadslön
Karens
2
Sjukavdrag
Sjuklön
Summa
31 216

 

Exempel 5
Timlön med en veckoarbetstid på 40 timmar med två timmar sjukfrånvaro där periodens schemalagda tid är 184 timmar.

Löneart
Timlön
Karens
Sjuk korttid
Sjuklön
Summa
29 120

Inget karensavdrag i vissa fall

Regelverket för Allmänt högriskskydd och Särskild högriskskydd är oförändrat, dvs högst 10 karensavdrag inom loppet av 12 månader och vid särskilt högriskskydd görs inget karensavdrag alls.

Det ska inte heller göras något karensavdrag om en arbetstagare blir sjuk igen inom 5 kalenderdagar från en tidigare sjuklöneperiod. Den nya sjukfrånvaron inkluderas i den tidigare sjuklöneperioden. Har karensavdraget reducerats vid första sjukfrånvaron, till exempel vid del av dag, ska återstående del av karensavdraget dras av när arbetstagaren återinsjuknar.

Exempel 6
Månadslön med en veckoarbetstid på 40 timmar och med återinsjuknande utan fullt karensavdrag första dagen.

Löneart
Månadslön
Karens
Sjukavdrag
Sjuklön
Karens
Sjukavdrag
Sjuklön
Summa
30 050

Exempel 7
Timlön med en veckoarbetstid på 40 timmar med återinsjuknande utan fullt karensavdrag första dagen.

Löneart
Timlön
Karens
Sjuk korttid
Sjuklön
Karensavdrag
Sjuk korttid
Sjuklön
Summa
28 096
4,1/5 - 217 röster

Deklarera i Visma eEkonomi

Tillsammans med ett tillval i Visma eEkonomi kan du deklarera snabbt och smidigt. Det ska inte vara så svårt. Därför är vi med dig varje steg på vägen.

Se erbjudandet