Sjukförsäkring för företag – försäkringen som alla borde ha!

Utbudet av sjukförsäkringar för företag är stort, informationen tyvärr oftast bristfällig och priser liksom villkor allt svårare att jämföra. Men ge inte upp! Vi ger dig tips om goda alternativ och utser den bästa leverantören av sjukförsäkringar för företag.

 Företagarnas Garant Plus

Vår favoritleverantör bland de trygghetsförsäkringar som varje företagare borde skaffa sig. Det handlar om skydd vid sådana katastrofer som du aldrig vill bli drabbad av, men som tyvärr inträffar då och då:

  • Sjukvårdsförsäkring som ger snabb tillgång till privat sjukvård om det skulle behövas.
  • Olycksfallsförsäkring som täcker kostnader och och ger större engångsbelopp vid invaliditet.
  • Livförsäkring med en rejäl ersättningsnivå vid tidigt dödsfall.
  • Sjukförsäkring eller liknande, som ger en utbetalning av ett större belopp i katastroflägen till dig som får din arbetsförmåga varaktigt nedsatt.

 Läs vår stora guide om att starta eget företag

Så gjordes undersökningen

Det är numera omöjligt för oss som vill jämföra olika försäkringsupplägg, att på en rimlig tid ta fram uppgifter om priser och villkor för trygghetsförsäkringar från andra än de försäkringsgivare som presenterar tillräcklig information om villkor och priser på sina hemsidor. Tyvärr blir dessa bara färre och färre.

I vår undersökning har vi letat efter priser och villkor på ett trygghetspaket för 45-åriga företagaren och tvåbarnspappan Tony. Tyvärr har vi enbart hittat tillräckligt utförlig information på hemsidorna hos Företagarna och SEB. Alla andra av de större bankerna och försäkringsbolagen har på senare år tagit bort all komplett information om både priser och villkor på försäkringarna från sina hemsidor. Därför måste du beställa personliga offerter från exempelvis Skandia, If, Trygg-Hansa, Folksam, Swedbank och nu också Handelsbanken för att fullt ut kunna granska vad de erbjuder.

Det gör oss skeptiska till dessa försäkringsgivare, när de inte öppet vill redovisa vad det kostar att försäkra sig via dessa bolag och vilka villkor som ställs. Folksam som enligt vår mening hade det kanske allra bästa alternativt när vi gjorde motsvarande undersökning 2017, har också tagit bort all detaljinformation om sitt trygghetspaket från hemsidan, så det paketet är nu helt omöjligt att utvärdera via webben.

Enligt vad vi kunnat få fram tar i stort sett alla försäkringsbolag ut högre premier, ju äldre du är. Möjligen är Folksam ett undantag. Det verkar som om de har samma premie oavsett ålder om du väljer deras allra enklaste baspaket med trygghetsförsäkringar (som dock ger relativt klent skydd), men det går som sagt inte längre att få veta säkert, utan att ringa någon av deras försäkringssäljare.

Skaffa försäkringarna när du är frisk

Det är klart bäst att kliva på rätt tidigt i livet, om den här typen av försäkringar ska vara riktigt effektiva. I stort sett alla aktörer kräver nämligen att du gör en hälsodeklaration när försäkringen tecknas.

Som regel undantas från försäkringen då samtliga krämpor som du redan lider av när försäkringen tecknas. Så se till att försöka teckna försäkringar av det här slaget när du ännu är helt frisk och inte ens har ont i ryggen. Då ger framför allt sjukvårdsförsäkringen det allra bästa skyddet.

Försäkringar billigast med aktiebolag

Du ska välja aktiebolag som din företagsform om du vill komma undan billigast när det egna företaget ska betala för försäkringar till anställda som gäller vid ”katastrofer”. Med en enskild firma eller handelsbolag får du som företagare i regel betala i stort sett alla försäkringspremier ur egen ficka. Egentligen är det enbart en del av premien för en grupplivförsäkring som får dras av i firmans bokföring. Även premien för en sjukförsäkring kan vara avdragsgill i firma/HB om den är så kallat P-klassad.

Om du har ett aktiebolag kan bolaget betala alla kostnader för dina trygghetsförsäkringar. Då uppstår visserligen oftast en skattepliktig förmån, men förmånen som uppstår blir i stort sett alltid mindre än hela kostnaden för försäkringen. För exempelvis en sjukvårdsförsäkring som en arbetsgivare betalar för den anställde företagaren och som numera är helt avdragsgill för arbetsgivaren, blir den skattepliktiga förmånen enbart 60 procent av premiekostnaden. 

Företagarna har lägsta hälsokraven

Organisationen Företagarna har det trygghetspaket som blir den här undersökningens vinnare. Fördelarna med detta paket är att priset på försäkringarna är relativt lågt och att man har låga hälsokrav för att få en komplett sjukvårdsförsäkring. För att få den sjukvårdsförsäkringen behöver du som inte fyllt 60 år därför inte lämna någon hälsodeklaration överhuvudtaget, förutsatt att ditt företag blir ny medlem i Företagarna samtidigt som försäkringar tecknas. Det krävs dock att du är fullt arbetsför och inte har varit sjukskriven mer än 14 dagar i sträck de senaste tre månaderna före ansökan om medlemskapet. 

En del kan kanske tycka att det är en nackdel att man måste vara medlem i organisationen Företagarna för att få teckna försäkringen. Det brukar kosta åtminstone närmare 4 000 kronor för det egna företaget att vara medlem i föreningen. Det får vägas mot de medlemsförmåner du tycker dig kunna utnyttja och hur viktigt du upplever det att stödja Sveriges största småföretagarorganisation. 

Det ska noteras att Företagarnas försäkringspaket inte innehåller någon ersättning för inkomstbortfall vid långvarig sjukdom. Det får du därför lösa med en separat grupplivförsäkring med förtidskapital hos exempelvis SEB som kostar runt 250 kr i månaden om du nöjer dig med drygt 900 000 kr i livförsäkring (läs mer nedan).

Kostnaderna för försäkringarna via Företagarna för 45-årige Tony ligger på cirka 700 kronor per månad och ger då sjukvårdsförsäkringen, samt en olycksfallsförsäkring på 50 prisbasbelopp (2 240 000 kr) och en livförsäkring på 25 prisbasbelopp (cirka 1 120 000 kr).

Sjukvårdsförsäkringen hos Företagarna har en självrisk på 750 kronor per skada vid om du personligen besöker en vårdgivare, dock max 750 kronor per år. För vård på distans finns ingen självrisk alls. Företagarna har inga beloppsmässiga begränsningar per skada i sin sjukvårdsförsäkring. 

En stor och unik fördel är att sjukvårdsförsäkringen hos Företagarna får behållas så länge du lever och betalar premien. Premien för sjukvårdsförsäkringen för den som är 65+ är knappt 900 kr per månad oavsett födelseår och täcker vård i två år för ett sjukfall. I försäkringen ingår då även en livförsäkring på två prisbasbelopp och en olycksfallsförsäkring på 5 prisbasbelopp.

SEB har bästa grupplivsförsäkringen

Ofta är det inte så lätt att teckna separata livförsäkringar med förtidskapital som kan ge rejäla belopp om du råkar ut för långvarig sjukdom tidigt i livet. En del försäkringsbolag låter inte ens företagare längre teckna riskförsäkringar, utan att du samtidigt binder upp dig för ett sparande i pensionsförsäkring eller liknande.

Inte minst för den företagare som tänker satsa på en direktpension utan försäkring och därför letar efter en extra försäkring som kan motsvara pensionsförsäkringens premiebefrielse, har banken SEB ett bra alternativ.

SEB:s grupplivförsäkring med så kallat förtidskapital ger bra skydd om du skulle bli helt oförmögen att arbeta långt före vanlig pensionsålder. Du får alltså ett stort engångsbelopp som kan användas direkt eller sparas till pension om du hellre önskar det. Resultatet för den egna ekonomin blir precis densamma som med en premiebefrielse i en pensionsförsäkring. Försäkringsbolaget betalar ut en summa som du kan använda för dina egna utgifter, utan att du själv sparat ihop pengarna.

Du måste ha ett inlåningskonto hos SEB för att få teckna grupplivförsäkringen och du måste teckna försäkringen innan du fyller 55 år. Om du väljer högst 40 prisbasbelopp som livförsäkringsbelopp kan förtidskapital läggas till. Förtidskapitalet blir samma som livförsäkringsbeloppet ifall du tappar större delen av din arbetsförmåga (minst 75 %) före du fyllt 50 år och hälften av det ursprungliga livförsäkringsbeloppet gäller som förtidskapital om arbetsoförmågan inträffar mellan 50 och 60 år. 

Premien är samma oavsett vilken ålder du har. Under 2020 kostar det ca 14 kronor per månad och prisbasbelopp i livförsäkring med förtidskapital. Maximala 40 prisbasbelopp i förtidskapital kostar då drygt 550 kr. Vill du även koppla på en olycksfallsförsäkring på 40 prisbasbelopp ökar månadskostnaden till cirka 750 kronor.

Vi reserverar oss för att något av försäkringsbolagens villkor kan förändrats sedan artikeln skrevs.

Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen