Föräldrapenning som egenföretagare

Är "bullen i ugnen" eller planeras det smått? Då brukar många tycka det är viktigt att få koll på de ekonomiska förutsättningarna. Här berättar vi hur föräldrapenningen beräknas för dig som är egenföretagare.

Löner > Föräldrapenning som egenföretagare

Grundförutsättningen är att du som egen företagare har rätt till föräldrapenning på samma sätt som en anställd och det är den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) som ligger till grund för föräldrapenningen. 

Föräldrapenning när du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag

Om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag baseras SGI:n på företagets resultat före skatt. Det innebär det överskott du har fått efter du dragit av för kostnader, avgifter och eventuella avsättningar till periodiseringsfonder med mera.

När Försäkringskassan fastställer din SGI tittar de på hur dina inkomster har utvecklats under de senaste tre åren och beräkar sedan ett snitt på detta. Observera att avsättningar och återföringar till periodiseringsfonder kan justera resultatet som Försäkringskassan beräknar din SGI på.

SGI de två första åren som nystartad

Det är vanligt att det tar ett tag innan en nystartad verksamhet går med vinst. Du som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har rätt att få din SGI beräknad på vad en anställd i samma bransch med samma arbetsuppgifter har. Även om du bara har uppdrag till 75% men ambitionen är att driva företaget på heltid och du är tillgänglig så kan du ha rätt till en SGI baserad på heltid.

Föräldrapenning när du har aktiebolag

Om du är företagare med aktiebolag beräknas din ersättning på vilken lön du har tagit ut de senaste 12 månaderna. Alternativet är att Försäkringskassan grundar ersättningen på det senaste kalenderåret. Det kan till exempel vara så att du inte kan jobba de sista månaderna i graviditeten. Då ska du inte förlora på att snittet beräknas på de sista tolv månaderna utan du får räkna på det senaste kalenderåret i stället.

Var uppmärksam på att tvåårsregeln som gäller för enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag inte gäller för dig med aktiebolag.

SGI och föräldrapenning verkar vara en djungel. Är det verkligen så här enkelt?

Ja och nej. Detta är huvudreglerna för SGI och föräldrapenning men det kan finnas stora individuella variationer. Till exempel kanske du har gjort stora investeringar under ett visst år som har dragit ner företagets resultat. Då kan du kontakta Försäkringskassan och be om att det årets resultat ska justeras på grund av detta.

Kontakta alltid Försäkringskassan för en individuell bedömning i just ditt fall!

 

Hjälp till löneadministratören - vad är rätt lön vid olika typer av tjänstledigheter? Ladda ner löneguide 6: Tjänstledigheter 

Det här är ett stöd för dig som är ny som löneadministratören eller behöver lite repetition på grundläggande lagar och regler på löneområdet. 

 Vad är rätt lön vid olika typer av tjänstledigheter? 
 Vilken tjänstledighet är semestergrundande? 
 Så gör du i löneprogrammet.

JA, ÖPPNA GUIDEN

 Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart


Smart lönehantering

Upptäck ett väldigt smart löneprogram online. Fullpackat med finesser!

Visma Lön SmartFölj vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FöljVismas löneskola

Gratis guide om grunderna i lönehantering.

Ta del av guiden!