Fyllnadsinbetalning av skatt 2022: Då är det lönsamt

Dags att fyllnadsinbetala, men är det lönt? Med de regler som infördes 2014 är det mindre angeläget att fyllnadsinbetala i tid.

Skatter & skatteregler > Fyllnadsinbetalning

Avgörande för om det är ekonomiskt lönsamt att fyllnadsinbetala i tid är både belopp och ränta. För fribeloppet är numera på 30.000 kronor och kostnadsräntan fortfarande rekordlåga 1,25 procent.

Så fungerar fribeloppet

Fribeloppet på 30.000 kronor innebär att du inte behöver betala någon kostnadsränta alls om din skatteskuld understiger fribeloppet och du fyllnadsinbetalar i samband med deklarationen den 2 maj. För tiden mellan den 12 februari och den 2 maj tas kostnadsränta bara ut på det
belopp som överstiger fribeloppet.

När du har en skatteskuld som överstiger fribeloppet blir räntan 1,25 procent, men räntan är inte avdragsgill så det motsvarar därför en avdragsgill låneränta på cirka 1,79 procent. Kan du få bättre ränta på pengarna än så är det lönsamt att vänta, annars kan det vara bättre att betala in det överskjutande beloppet i tid och slippa kostnadsräntan.

 Skatteplanering – minska skatten med expertens bästa tips!