Tio tips för en bättre personalvård

Bra personal är företagets viktigaste resurs – inte minst i mindre företag. Därför är god personalvård viktigt för att dina anställda ska trivas och prestera.

HR & personal > Personalvård

Vad är personalvård?

Personalvård innebär exempelvis att få personalen att stanna kvar, känna sig motiverad och inte riskera att bränna ut sig. Personalen är till för att lösa kundens problem och du måste se till att de får de förutsättningar de behöver för att kunna göra det. 

10 tips för bra personalvård

  1. Sträva efter att ha roligt på arbetet.
  2. Motivationen hos dina anställda är individuell. Fråga därför vad som motiverar dem.
  3. Lägg upp en utvecklingsplan för varje anställd.
  4. De anställda måste se att deras arbete är av vikt för hela företaget och de ska känna sig delaktiga i företagets skötsel och utveckling.
  5. Planera noggrant gemensamma träffar där information utbyts.
  6. Bygg upp ett positivt företagsklimat där de anställda törs komma med egna idéer. De har ofta bra lösningar på hur deras dagliga arbete kan förbättras och rationaliseras.
  7. Visa tydlig uppskattning.
  8. Ta reda på om de förmåner du ger personalen är skattefria, skattepliktiga, avdragsgilla eller inte.
  9. Arbeta mycket med förebyggande hälsovård.
  10. Lös personalproblem utifrån lagar och regler, samtal med medarbetarna – och med sunt förnuft.

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart