Vårda ditt språk – det är också kundvård!

Ordspråket "att tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin" gäller kanske inte dina kunder. Men det finns ändå en andemening i det gamla ordspråket som kan vara bra att följa – att anpassa sitt budskap efter mottagarens förutsättningar.

Försäljning och marknadsföring > Språkvård

Vad är språkvård?

Språkvård innebär sammanfattat att göra ett språk lättillgängligt för så många som möjligt. Vårt gemensamma språk är nyckeln till mycket och den som behärskar språket väl kan vinna stora konkurrensfördelar. På samma sätt kan en felaktig eller tveksam användning av språket leda till missförstånd och minskad trovärdighet.

Här är våra bästa tips för att du ska nå fram med dina budskap och öka din konkurrenskraft:

Våra 9 bästa språktips

 • Undvik språkliga missförstånd genom att vara tydlig, konsekvent och korrekt.
 • Anpassa det du skriver efter mottagarens förutsättningar – se din text med läsarens ögon.
 • Använd rättstavningshjälp, men med förstånd. Rättstavningshjälpen kan inte avgöra vad du menar och föreslår ibland felaktiga ord.
 • Felaktig särskrivningUndvik pinsamma särskrivningsfel genom att säga orden högt för dig själv. Låter det fel är det med största sannolikhet felaktigt särskrivet.
 • Kombinera inte svenska och engelska uttryck i skrift. Finns det svenska ord så använd dem istället.
 • Använd inte ironi i skrift. Det är en stor konst att ironisera i text där läsaren måste tolka innehållet utan hjälp av kroppsspråk eller tonlägen.
 • Förtydliga genom att dela upp text i kortare meningar eller punktlistor. Långa och krångliga meningar är svåra att läsa och svåra att förstå vilket lättare leder till missförstånd.
 • Är du osäker på hur ett ord eller ett uttryck stavas eller används? Slå upp det och se hur det används. ”Grädde på moset” är något som fulländar, ungefär som ”pricken över i”. ”Som lök på laxen” är något som gör något ännu sämre. Felaktig användning av dessa och liknande uttryck gör att hela din text tappar i trovärdighet.
 • Låt någon annan läsa igenom innan du publicerar eller skickar en text. Om du inte har någon som kan kontrolläsa bör du vänta ett tag så att du själv kan titta på textenmed nya ögon.

Språket är ingen exakt sanning

Det du lärde dig i skolan var säkert rätt och riktigt, men det behöver inte vara en oomkullrunkelig sanning i dag eller i morgon. Ett språk är inte något konstant utan utvecklas hela tiden. Både med nya termer, betydelser och skrivsätt.

När det gäller särskrivning finns det dessutom ord som både kan särskrivas och skrivas samman utan att något av dem är direkt fel. Många som jobbar med texter professionellt använder sig av TT-språkets rekommendationer när de är osäkra.

Då det är möjligt att skriva något på fler sätt är det viktigt att man är konsekvent. Om du väljer att särskriva exempelvis ”i dag” bör du göra det överallt.

På samma sätt är det om ni är flera olika som skriver på företagets webbplats. Då är det extra viktigt att ni använder ett likartat språkbruk så att företagets kommunikation uppfattas som tydlig och konsekvent oavsett vem som skriver texterna.

Välj dina ord med omsorg

Ditt språkbruk kan avslöja en del om dig som skriver, men du som behärskar språket kan även använda det till din fördel. Anpassa bara språket efter den du vill kommunicera med så blir du lättare en av dem.

Kommatecken är viktigt

Dialektala termer kan förstärka den lokala närvaron, men de kan också försvåra för utomstående. På samma sätt är det med ett allt för ålderdomligt eller ungdomligt språkbruk.

Använd gärna fackuttryck när du skriver för fackmän. Men om du även vill nå andra yrkesgrupper, ålderskategorier eller geografiska områden kan det vara bättre att anpassa ditt skrivsätt efter det stora flertalet.

Bra källor till korrekt språkanvändning

 • Språkrådet
 • TT-språket
 • SAOL (Svenska Akademiens ordlista på nätet)
 • Wiktionary

Foto: ChrisPsi CC BY-SA 4.0, Wikipedia