Omställningsstöd & omsättningsstöd – det här gäller

Omställningsstöd och omsättningsstöd är direktstöden för svenska företag som drabbats av pandemins följdeffekter. Det är de senaste i raden stöd från regeringen. Vi berättar vad stöden innebär, vem som kan få det och hur det funkar i praktiken.

Omvärldsbevakning > Omställningsstöd & omsättningsstöd

Vad innebär omställningsstöd och omsättningsstöd?

Omställningsstöd och omsättningsstöd är direktstöd till företag som baseras på minskad omsättning i samband med coronavirusets framfart. Syftet är att stöden ska göra det möjligt för företag att överleva den akuta krisen samtidigt som det ska ge möjlighet till att ställa om verksamheten. Det kan till exempel vara en fysisk butik som ställer om till e-handel eller en restaurang som kommer att leverera mer hämtmat än tidigare. Det skiljer sig från tidigare stöd, som till exempel likviditetsstöd eller lånegarantier, i den bemärkelsen att dessa stöd inte rör sig om lån.

Omställningsstödet lanserades för första gången i slutet av april 2020. Sedan dess har det stödet successivt förlängts och förstärks. Regeringen meddelar i maj att stödet förlängs till september 2021. 

I november 2020 skapades ett särskilt omställningsstöd för enskilda näringsidkare; omsättningsstödet. Omsättningsstödet riktas mot fysiska personer som bedriver enskilda firmor, vars nettoomsättning har minskat i stor omfattning som en följd av coronapandemin. Sedan en tid tillbaka kan även handelsbolag ansöka om omsättningsstöd. Regeringen har lagt fram ett förslag om att även förlänga omsättningsstödet, dock är inget beslut taget ännu.

Omställningsstöd vs. omsättningsstöd – vad är skillnaden?

Omställningsstöd och omsättningsstöd är två liknande begrepp som ofta blandas ihop. Som företagare är dock viktigt att känna till skillnaden.

 • Omställningsstödet kan alla företag söka oavsett företagsform. Omställningsstödet söks hos Skatteverket. 
 • Omsättningstödet finns enbart för dig som driver enskild firma och handelsbolag. Omsättningsstödet söks hos Boverket, men det är Länsstyrelsen som fattar beslut. 

Vem kan ansöka om omställningsstöd & omsättningsstöd?

Söka omställningsstöd

 • Alla bolagsformer omfattas av omställningsstödet.
 • Du ansöker om omställningsstöd via Skatteverket
 • Du kan ansöka om omställningstöd för olika perioder. Gå in på Skatteverket för att läsa mer om vilken period du kan ansöka för just nu. Viktigt att komma ihåg är att du behöver göra separata ansökningar om du söker stöd för flera perioder.
 • Förutsättningen för att kunna söka omställningsstöd är att företaget tidigare haft en omsättning på minst 250 000 kronor under räkenskapsåret som avslutades närmast före 1 maj 2020. 
 • Företaget eller organisationen som söker omställningsstödet måste ha F-skatt samt får inte ha skattehemvist i något så kallat skatteparadis.
 • Det finns ett även förstärkt omställningsstöd för särskilt drabbade företag. Detta omställningsstöd går att söka utöver det "vanliga" omställningsstödet. För att få ta del av pengarna måste företaget kunna visa att man förlorat mer än hälften av nettoomsättningen under juni och juli 2020 jämfört med samma period 2019, och att minst 25 % av förlusten är en följd av coronapandemin. För att ha rätt till stödet får företaget får inte heller ha verkställt eller beslutat om vinstutdelning under april 2020 till juni 2021. Även denna ansökan görs via Skatteverket.
 • Regeringen meddelar i maj att stödet förlängs till september 2021. 

 Tips! På Skatteverkets webbplats kan du räkna ut om ditt företag har rätt till omställningsstöd

 Krispaket efter Corona - detta kan du som småföretagare göra just nu

Söka omsättningsstöd (enskild firma & handelsbolag)

 • Enskilda firmor omfattas av omsättningsstödet. Även handelsbolag och kommanditbolag med minst en fysisk delägare kan ansöka om ett särskilt omsättningsstöd.
 • Du ansöker om omsättningsstöd via Boverket.
 • Du kan ansöka omsättningsstöd för olika perioder. För att ha rätt att söka stöd ska gäller bland annat detta:

  • För stödperioden augusti-oktober 2020 ska du ha haft ett omsättningstapp på 40 % jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning på 200 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 75 % av omsättningstappet.

  • För stödperioden november-december 2020 ska du ha haft ett omsättningstapp på 30 % jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning på 180 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 90 % av omsättningstappet.

  • För stödperioden januari-februari 2021 ska du ha haft ett omsättningstapp på 30 % jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning på 180 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 90 % av omsättningstappet.

  • Regeringen har tagit fram ett förslag om att omsättningsstödet ska förlängas, men inget beslut har tagits än. På boverket.se kan du följa utvecklingen och få mer information efterhand.
 • Omsättningsstödet omfattar numera även företagare som har varit sjukskrivna, föräldralediga samt de som har fått arbetslöshetsersättning.

Hur stort stöd kan man få?

Storleken på direktstödet beror på hur stort tappet i omsättningen har varit, vilken period det gäller samt vilket typ av stöd du ansöker om.

Omställningsstödet och omsättningsstödet i praktiken – så funkar det

Utbetalningarna för omställningsstödet sker via Skatteverket som har möjlighet att granska företagets verksamhet både vid ansökan och efterhand. Återkrav kommer att komma på felaktigt utbetalt stöd.

Utbetalningarna för omsättningsstödet sker via Boverket, men det är Länsstyrelsen som handlägger och fattar besluten.

 Permittering - Vad gäller och vad innebär det?

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart