Krispaket efter Corona - detta kan du som småföretagare göra just nu

Här är regeringens krispaket med kommentarer från Visma Spcs experter Boo Gunnarson och Jan-Erik W Persson. Se också det mycket uppskattade webbinariet om lönefrågor med Vismas löneexpert Sebastian Bäckström.

Artikeln uppdateras löpande.

Företagarexpertens 3 krav till regering och riksdag

– Småföretagen måste få ännu mer akut hjälp, utan ökad ekonomisk risk för dem. Regeringens åtgärder är bra men det räcker inte. Nu krävs uthålliga satsningar på de små företagen om stora mängder jobb inte ska försvinna, skriver Boo Gunnarson, företagarexpert. 

1. Direktstöd till företag – även de minsta
På mycket kort sikt måste staten gå in och bära en del av kostnaderna för hotade företag. Då är det avgörande att de minsta omfattas, även företag där ägaren är den enda medarbetaren.

2. Underlätta snabb omställning
Många små företag är oerhört kreativa och kan snabbt ställa om verksamheten i krislägen. Ge Tillväxtverket ett akut uppdrag att samordna stöd till företag som vill byta inriktning.

3. Stärk företagares ekonomiska trygghet
På längre sikt är det avgörande att fler vågar satsa på sitt företagande. Men många avstår eftersom trygghetssystemen fortfarande är byggda för löntagare. För att stå rustade inför nästa kris är det avgörande att få till en ändring.

 Allt innehåll från Visma om Corona och företagen

Skatteexpertens 6 ekonomiska råd till företagare i en utmanande tid

Jan-Erik W Persson är skatteexpert och har i många år skrivit deklarationstips och skattetips för småföretagare. Här ger han sin syn på hur en företagare bör tänka kring regeringens krispaket.

1 Utnyttja stödet till korttidsarbete

– Viktigast för dig med eget aktiebolag som tappar i omsättning är att utnyttja stödet för korttidsarbete som administreras av Tillväxtverket. Ditt företag kan få upp till ca 26 000 i månaden i stöd för utbetalningar av lön. Så högt blir det om månadslönen före stödperioden är minst 44 000 och arbetstiden under stödperioden minskas med minst 60 procent.

2 Få maxbelopp

– Vänta med att ansöka om stöd hos Tillväxtverket om dina utbetalningar av löner under 2020 hittills inte varit månatliga, vilket är rätt vanligt bland framför allt företag där alla anställda även är ägare. Den som från lönemånaden mars övergår till att redovisa en månadslön till Skatteverket varje månad, ska då vänta till juni med att söka stöd för korttidsarbete för att vara säker på att stödet inte beräknas på en lägre lön än den som redovisats till Skatteverket för mars månad. Exempel: Är lönen som redovisas till Skatteverket från och med mars 2020 på minst 44 000 kr och ansökan om stöd lämnas i juni 2020, får företaget maxbeloppet i stöd på ca 26 000 kr per månad, från och med mars.

3 Lämna ny preliminärdeklaration

– Lämna snarast en ny preliminärdeklaration till Skatteverket om du räknar med att företagets resultat för 2020 blir lägre än tidigare år och du inte redan lämnat en ny sådan deklaration för 2020. Då sänks normalt den skatt som ska betalas preliminärt och företaget kan rentav få en del av redan inbetalda preliminärskatten åter.

4 Ansök om maximalt anstånd

 – Ansök om maximalt skatteanstånd hos Skatteverket. Räkna med att räntekostnaderna inte kommer att bli motsvarande 6,6 procent, så som dagens regler föreskriver. Den räntesatsen kommer antagligen att sänkas retroaktivt med minst hälften. Jag håller inte för otroligt att du som ansökt om anstånd i slutänden slipper betala in det du fått anstånd med. 

5 Var försiktig med nya lån

– Var försiktig med att skjuta upp företagets betalningssvårigheter med lån. Det finns risk för personligt betalningsansvar hos ägarna för sådana lån – iallafall som dagens regler ser ut. (Skatteverket 

6 Gå med i a-kassan

– Överväg att snarast gå med i en a-kassa, om du idag inte redan är medlem. Välj exempelvis Småföretagarnas a-kassa som är obunden och där medlemsavgiften är lite drygt 100 kr per månad. Medlemskapet kan ge ersättning redan inom några månader om du då blivit helt arbetslös.

 Liv och hälsa först - sen akut hjälp till småföretagen, säger Vismas vd

Inspelat webbinarium: Lönefrågor i Coronatid

Vismas konsult och löneexpert Sebastian Bäckström lyfter frågeställningar kring lönearbete relaterat till korttidspermittering, slopat karensavdrag, tillfälligt avskaffat sjukintyg, statens övertagande av sjuklönekostnaden dag 1-14 och smittbärarpenning. 

Regeringens krispaket – här är det

Riksdagen har i huvudsak sagt ja till regeringens ändringsbudget. De flesta regeländringar börjar gälla den 7 april 2020.

Skjut upp skatten - men riksdagen vill se lägre ränta
Företag kan begära anstånd hos Skatteverket och skjuta upp inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Bara företag som sköter sin ekonomi, är seriösa och saknar stora skatteskulder kommer att få anstånd. Även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 omfattas av förslaget. På så sätt kan egenföretagare få anstånd med moms som annars ska betalas under våren.  

Riksdagen vill dock att regeringen återkommer med ett förslag om sänkt ränta eftersom 6,6 procents sammanlagd ränta på årsbasis ansågs vara för mycket. 

Många är oroliga för att bli personligt betalningsskyldiga för obetalda skatter och avgifter som omfattas av anståndet. Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där det framgår att så inte blir fallet om skälet är Coronaepidemin. 

Gå ner i arbetstid - korttidsarbete 
Riksdagen har även godkänt att staten tillfälligt tar tre fjärdedelar av kostnaderna för korttidspermitterad personal. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Beslutet träder i kraft den 7 april under 2020 och tillämpas från och med den 16 mars. Även ägare till aktiebolag och deras familjer omfattas av reglerna. Så här skriver Tillväxtverket: "Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser."

 Permittering, vad betyder det? De här reglerna gäller

Periodiseringsfonder - kvitta vinst mot förlust
100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter 
Arbetsgivaravgifterna sänks 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Egenavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

125 miljarder lånas ut
Paketet består av tre delar: 

  • Almi får tre miljarder i extra kapital så att de kan utöka sina lån till små och medelstora företag. Även startups kan få lån. 
  • Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.
  • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då.

Lånegaranti till bankerna
Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av Corona men i övrigt är livskraftiga. Mycket tyder dock redan på att lånen inte kommer få avsedd effekt. De ska betalas redan efter ett år och får bara ges till ”långsiktigt livskraftiga bolag". I det osäkra läge som råder blir det svårt att avgöra vilka som är livskraftiga framöver. 

 Likviditetsstöd, lånegaranti, brygglån – vad innebär stöden?

Rabatt på hyreskostnader i utsatta branscher
Om en hyresvärd sänker den fasta hyran under perioden 1 april till 30 juni så går det att få kompensation i efterhand via länsstyrelsen med upp till 50 procent. (Dock max 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.) Branscher som nämns är sällanköpshandel, hotell, restaurang och "vissa andra verksamheter". 

Karensavdrag
Karensdagen slopas tillfälligt. Från och med den 11 mars ges ersättning från första dagen. Försäkringskassan utreder hur det ska fungera praktiskt. 

Sjuklönekostnaderna
Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader. Egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Det går även att få smittbärarpenning och beloppet höjs. 

A-kassan förbättras
30 mars föreslog regeringen förbättrade villkor för a-kassan under 2020. Både grundbeloppet och det inkomstbaserade beloppet höjs tillfälligt. Det går att kvalificera sig för a-kassa på tre månader räknat från den månad man anmäler sig. Det gäller även den som jobbat deltid - gränsen går vid 60 timmar i månaden. Småföretagare kan vara med i a-kassan. En företagare räknas som arbetslös när det inte längre pågår verksamhet i företaget och när företaget definitivt har upphört.

 Det här kan du som småföretagare göra redan idag

Prata med andra företagare i Visma Spcs Forum

Samlingssida om karensavdrag, skatteanstånd med mera
Hur funkar det i löneprogrammet?
För redovisnings- och revisionsbyråer

4,5/5 - 76 röster

Deklarera i Visma eEkonomi

Tillsammans med ett tillval i Visma eEkonomi kan du deklarera snabbt och smidigt. Det ska inte vara så svårt. Därför är vi med dig varje steg på vägen.

Se erbjudandet