"Vilande företag" – bara ett missförstånd?

Många företagare vill kunna lägga sin verksamhet på is under en tid. Men vad betyder det egentligen att ha sitt företag "vilande" och går det ens att ha en firma vilande? Här reder vi ut alla frågor och missförstånd!

Lagar & regler > Vilande företag

 Gå direkt till avsnitt:

Vad är vilande företag?

Vilande aktiebolag

Vilande handelsbolag

Vilande enskild firma?

Vad är ett vilande företag?

Frågan ställs ofta av företagare som funderar på att tillfälligt upphöra med sin verksamhet för att till exempel studera eller ta en provanställning. Eller när efterfrågan tvärnitar och man vill försöka ta sig igenom en kris utan att avveckla företaget. Det finns även intresse bland personer som är nyfikna på att starta eget, men inte riktigt vet när ska ske.

Så vad betyder egentligen "vilande bolag"? Som frågan ställs är definitionen ett företag vars verksamhet ligger nere, på bestämd eller obestämd tid. Alltså detsamma som att deklarera noll i verksamheten för att undvika skatt och behålla företaget. Ansvariga myndigheter, Skatteverket och Bolagsverket, har begränsad information om begreppet “vilande” och vad det innebär för de olika företagsformerna. Därför ska vi försöka reda ut det åt dig.

Vilande företag med anledning av covid-19

För att förhindra konkurser på grund av coronasmittan har regeringen gjort det enklare för företagare med vilande företag att få a-kassa. Uppehåll i verksamheten under 2020 ska inte heller beaktas vid prövningen av den så kallade femårsregeln. Detta gäller både vid prövning som görs under innevarande och kommande år.

Vilande aktiebolag

Du kan inte själv bara lägga ner ett aktiebolag för att det inte bedriver någon verksamhet. Och så länge du inte har avvecklat ditt aktiebolag i formell mening har du fortfarande skyldigheter i förhållande till Bolagsverket.

Vill du helt avveckla aktiebolaget (eller ditt ägande i det) måste du använda något av de fem avvecklingssätten. Rådgör med en redovisningsbyrå om vad som är bäst för dig: pausa eller lägga ner din verksamhet.

”Vilande” har ingen juridisk betydelse

Att det inte bedrivs någon verksamhet i ett aktiebolag kallas ibland för att aktiebolaget är vilande. Men det är inte ett uttryck som har en fast betydelse. Att verksamheten inte är igång kan ha flera olika förklaringar, exempelvis kan det vara ett nytt företag som ännu inte påbörjat sin verksamhet.

Du kan inte anmäla att företaget är vilande

Det går inte att anmäla till Bolagsverket att företaget är vilande, utan registreringen i aktiebolagsregistret finns kvar även om företaget inte har någon verksamhet. Att det inte finns någon verksamhet leder alltså inte till att företaget automatiskt avvecklas eller avregistreras.

Skyldigheterna finns kvar

Även om ett aktiebolag är vilande så har det fortfarande kvar alla skyldigheter i förhållande till Bolagsverket som ett aktivt aktiebolag:

 Skicka in årsredovisningen
Företaget måste fortfarande ta fram en årsredovisning, presentera den på en årsstämma och skicka in till Bolagsverket. Det gäller för samtliga räkenskapsår och det finns inte några undantag från den skyldigheten i årsredovisningslagen. Företaget riskerar förseningsavgifter om inte årsredovisningen skickas in.

 Komplett styrelse eller likvidator
Aktiebolaget ska fortsätta att ha en komplett styrelse så länge avvecklingen inte är helt klar. Om företaget håller på att likvideras ska det ha en likvidator.

 Deklarera till Skatteverket
Aktiebolaget måste i regel deklarera till Skatteverket för alla år som det funnits i aktiebolagsregistret. Kolla med Skatteverket vad som gäller och hur du ska göra om du vill att aktiebolaget ska få behålla f-skattsedeln.

Om du är aktieägare eller har en funktion som exempelvis styrelseledamot, så stäm av med med din a-kassa vad som gäller om du vill söka ersättning därifrån.

Vilande handelsbolag

Om ditt handelsbolag är vilande och du inte har för avsikt att driva verksamheten vidare i framtiden bör du avregistrera det ur handelsregistret. Det gör du enklast på verksamt.se. Samtliga bolagsmän ska underteckna anmälan om avregistrering. Att avregistrera ditt handelsbolag kostar ingenting.

Skyldighet att lämna inkomstdeklaration och särskilda uppgifter

Så länge handelsbolaget inte är upplöst måste bolaget varje år lämna Inkomstdeklaration 4 om handelsbolaget är deklarationsskyldigt. Ett handelsbolag är skyldigt att lämna inkomstdeklaration om det ska betala statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader.

Ett handelsbolag måste även lämna särskilda uppgifter till ledning för delägarnas beskattning. Ett handelsbolags skyldighet att lämna särskilda uppgifter till ledning för delägarnas beskattning gäller oavsett om handelsbolaget är skyldigt att lämna inkomstdeklaration eller inte.

Dessutom ska du som är delägare lämna deklarationsbilaga N3A.

Vilande enskild firma

Enligt Skatteverket ska en enskild firma som inte har några intäkter under längre tid avregistreras. Begreppet som då ofta används i bedömningen är överskådlig framtid av hur länge verksamheten får fortgå innan nedläggning.

Att en enskild firma är vilande är alltså en lite flummig term och det man kan göra är att bara fylla i noll på moms och intäkter i deklarationen om man inte haft några inkomster. Verksamt.se har en bra hjälpguide för att avveckla enskild näringsverksamhet.

Vanliga frågor om vilande företag

Hur snabbt kan jag väcka mitt vilande företag?

Frågan måste egentligen omformuleras till hur snabbt det går att väcka ett avregistrerat företag, eftersom det inte finns något formellt sätt att "väcka" eller "aktivera" ett vilande företag. Enligt Skatteverket försöker man så snabbt som möjligt hjälpa personer att få tillbaka sin f-skatt för att bli företagare igen. Däremot handlar det inte om dagar, utan om veckor. Om du går i tankarna att starta upp din firma igen så bör du alltså höra av dig till Skatteverket i god tid innan du planerar göra affärer med kunder.

Kan jag få a-kassa samtidigt som företaget är vilande?

Du kan få rätt att lägga ditt företag som vilande för att ta ut a-kassa, givet att Skatteverket godtar att du har pausat verksamheten. Då ställer a-kassorna följande krav på dig:

  • Anmäl dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen.
  • Fyll i blanketten "Arbetsintyg för företagare" och kryssa i att du har firman vilande.
  • Förutsättningarna för att driva din verksamhet måste vara borta, vilket innebär att du bland annat måste säga upp eller hyra ut eventuell lokal, hemsidan måste läggas ner och du måste definitivt ha upphört med din verksamhet. Tänk på att du inte får hyra ut både mark och lokal eller både inventarier och lokal, då kan du bli nekad arbetslöshetsersättningen.
  • Du behöver inte avregistrera företaget hos Bolagsverket eller återkalla din f-skatt hos Skatteverket. Då har du i stället tagit avgörande steg för att sälja eller avveckla ditt företag.

Om du haft heltidsanställning och endast använt ditt företag som en bisyssla, har du mer generösa möjligheter. Då har du nämligen rätt att ansöka om att ha kvar ditt företag och jobba i det samtidigt som du får a-kassa för heltidsjobbet du tidigare hade. Förutsättningarna är oftast följande:

  • Du ska ha jobbat minst ett år som helstidsanställd och med ditt extrajobb.
  • Företaget får inte hindra dig från att ta ett nytt heltidsjobb.
  • Du får inte trappa upp företagsverksamheten under arbetslösheten, vilket kan vara lockande i den situationen.
  • Företagets verksamhet måste gå att separera från ditt huvudsakliga jobb.

Reglerna ser lite annorlunda ut om du i stället haft deltidsarbete kombinerat med företagsverksamhet. Var noga med att kontrollera med din a-kassa innan du gör din ansökan!

Hur undviker jag skatt på obeskattad vinst i vilande firma?

En vanlig orsak till att man vill lägga firman på vila är att man vill undvika skatt på obeskattade vinster, till exempel avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond etc. Det enda sättet att undvika problem med Skatteverket är att försöka ha någon form av mindre verksamhet igång, helst intäkter, och inte meddela myndigheterna att firman är vilande. Det är alltså ingen god idé att påstå att firman är vilande medan du saknar verksamhet, men inte skatta dina avsättningar i tid.

Hur fungerar mervärdesskatt för vilande verksamhet?

Det finns rättsfall som visar att avdrag för ingående moms kan medges även om företaget inte haft några momspliktiga intäkter under lång tid. Ett exempel är ett företag som bedrev restaurangrörelse och efter en tid lades ned. Trots att inga momspliktiga intäkter längre fanns i företaget fick avdrag för ingående moms göras på en hyreskostnad, som företaget hade på grund av ett långtidskontrakt på en restauranglokal.

Det finns också rättsfall där företag fått göra momsavdrag på kostnader som uppstått i en nystartad verksamhet, trots att inga momspliktiga intäkter ännu förekommit. Om ett företag inte kan visa att avsikten är att ekonomisk verksamhet ska bedrivas i företaget, har skattedomstolarna i flera fall vägrat avdrag för ingående moms. Vi är alltså tillbaka till själva grundfrågan: Vad är avsikten med din vilande verksamhet?

Hur fungerar preliminärskatten för vilande företag?

Att ditt företag betraktas som vilande påverkar inte det faktum att du som driver aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma måste betala preliminär f-skatt löpande under ditt inkomstår. Om du driver ett aktie- eller handelsbolag och meddelat Skatteverket att det ligger vilande, så kan det vara klokt att skicka in en preliminärskattedeklaration i november varje år. Då slipper du att Skatteverket själv tar fram en preliminärskatt till dig.