"Vilande företag" – bara ett missförstånd?

Många företagare vill kunna lägga sin verksamhet på is en tid, men informationen hos myndigheterna är minst sagt knapphändig. Vad betyder den motstridiga termen "vilande företag" och går det egentligen att ha sin firma vilande? Vi reder ut alla frågor och missförstånd.

Gå direkt till avsnitt:
Vad är ett vilande företag?
Inte Bolagsverkets ansvar
Skatteverket kan tillåta vilande bolag
Hur undviker jag skatt på obeskattad vinst i vilande firma?
Hur fungerar preliminärskatten för vilande företag?
Hur snabbt kan jag väcka mitt vilande företag?
Kan jag få a-kassa samtidigt som företaget är vilande?

Vad är ett vilande företag?

Frågan ställs ofta av företagare som funderar på att tillfälligt upphöra med sin verksamhet för att till exempel studera eller gå en provanställning. Men det finns även intresse bland personer som är nyfikna på att starta eget, men inte riktigt vet när de kommer att påbörja en verksamhet. Så vad betyder "vilande bolag"?

Så som frågan ofta ställs är definitionen ett företag vars verksamhet ligger nere, på bestämd eller obestämd tid. Alltså detsamma som att deklarera noll i verksamheten för att undvika skatt etc., men behålla själva företaget. Men varken Skatteverket eller Bolagsverket har särskilt mycket information och det finns en hel del missuppfattningar i frågan.

Så ser myndigheterna på vilande företag

De två myndigheter som berörs av frågan om vilande bolag är Skatteverket och Bolagsverket. Bolagsverket saknar helt information i ämnet, medan Skatteverket använder begreppet "vilande handelsbolag" sparsamt och ser lite annorlunda på att låta ett företag ligga vilande.

Inte Bolagsverkets ansvar

Bolagsverket ansvarar för registreringen av aktiebolag och handelsbolag, samt företagsnamn på enskilda firmor (vilket oftast är helt frivilligt). Men Bolagsverket bryr sig inte om du deklarerar noll i din verksamhet och du kan inte på något sätt anmäla till myndigheten att ditt företag är vilande.

Bolagsverkets uppgift är endast att se till att du skickar in årsredovisningen för ditt aktie- eller handelsbolag, samt att du lever upp till övriga formella krav på t.ex. aktiebok, fastställelseintyg och årsstämmoprotokoll.

 Bolagsverket reagerar inte på att din verksamhet saknar omsättning.

"När det gäller frågan om vilande aktie- eller handelsbolag så är Skatteverket mer intresserade av om du planerar driva din verksamhet vidare i framtiden"

Skatteverket kan tillåta vilande bolag

Även om vissa hävdar motsatsen erkänner faktiskt Skatteverket begreppet "vilande bolag", men bara för vissa bolagsformer och under lite motstridiga omständigheter. Så här fungerar det:

Aktiebolag/Handelsbolag: Enligt Skatteverket är ett aktie- eller handelsbolag vilande när det inte bedriver verksamhet och helt saknar tillgångar och skulder. Bolaget måste ändå lämna in sin inkomstdeklaration (blankett INK 4) och en ruta ska kryssas i på blanketten som visar att bolaget är vilande. I handelsbolag ska även delägare lämna in blankett N3A (andel i handelsbolag för fysisk person och dödsbo) som vanligt.

 Undvik 5 vanliga fel i aktiebolagets årsredovisning

Men det är ju sällan som ett bolag helt tar "ekonomisk paus" eftersom man ofta har kostnad för revisor eller andra småtransaktioner, trots att företagets verksamhet står stilla. När det gäller frågan om vilande aktie- eller handelsbolag så är Skatteverket mer intresserade av om du planerar driva din verksamhet vidare i framtiden. Om svaret är nej så rekommenderas du helt enkelt att avregistrera bolaget.

Enskild firma: Här är Skatteverket tuffare och kräver att din firma bedriver aktiv verksamhet för att du ska kunna behålla din F-skatt. Om "vilande firma" är detsamma som att du inte riktigt vet om du vill driva företaget vidare inom överskådlig framtid, så tycker Skatteverket att du hellre ska lägga ner bolaget. Vad innebär då "överskådlig framtid"?

Det finns ingen formell gräns, men från och med 2014 så måste du med firma lämna in en momsdeklaration varje år, utöver den redovisade momsen i inkomstdeklarationen. Enskilda näringsidkare som inte momsredovisat på ett tag kan få samtal från Skatteverket, som då undrar vad dina planer för företaget är.

 Aktiebolag och handelsbolag med få eller inga affärstransaktioner kan betraktas som vilande. Om du inte planera driva företaget vidare i framtiden bör du avregistrera det.

 Enskilda firmor kan inte betraktas som vilande, utan bör läggas ner om det inte sker några affärer under en längre tidsperiod.

Vanliga frågor om vilande företag

Svaret var kanske inte det du väntade dig: Om din företagsverksamhet ligger nere så kommer skattemyndigheten förr eller senare fråga om du vill fortsätta driva eget, och har du inte ett bra svar så kan din F-skatt återkallas. Troligtvis uppstår det nya frågor och dessa försöker vi besvara här.

"Det är alltså ingen god idé att påstå att firman är vilande medan du saknar verksamhet, men inte skatta dina avsättningar i tid"

Hur undviker jag skatt på obeskattad vinst i vilande firma?

En vanlig orsak till att man vill lägga firman på vila är att man vill undvika att skatta för obeskattade vinster, till exempel avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond etc. Det enda sättet att undvika problem med Skatteverket är att trots allt försöka ha någon form av mindre verksamhet igång i firman, helst intäkter, och inte meddela skattemyndigheten att firman är vilande. Det är alltså ingen god idé att påstå att firman är vilande medan du saknar verksamhet, men inte skatta dina avsättningar i tid.

Hur fungerar mervärdesskatt för vilande verksamhet?

Det finns rättsfall som visar att avdrag för ingående moms kan medges även om företaget inte haft några momspliktiga intäkter under lång tid. Ett exempel är ett företag som bedrev restaurangrörelse och efter en tid lades ned. Trots att inga momspliktiga intäkter längre fanns i företaget fick avdrag för ingående moms göras på en hyreskostnad, som företaget hade på grund av ett långtidskontrakt på en restauranglokal.

Det finns också rättsfall där företag fått göra momsavdrag på kostnader som uppstått i en nystartad verksamhet, trots att inga momspliktiga intäkter ännu förekommit. Om ett företag inte kan visa att avsikten är att ekonomisk verksamhet ska bedrivas i företaget, har skattedomstolarna i flera fall vägrat avdrag för ingående moms. Vi är alltså tillbaka till själva grundfrågan: Vad är avsikten med din vilande verksamhet?

Hur fungerar preliminärskatten för vilande företag?

Att ditt företag betraktas som "vilande" påverkar inte det faktum att du som driver aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma måste betala preliminär F-skatt löpande under ditt inkomstår. Om du driver ett aktie- eller handelsbolag och meddelat Skatteverket att det ligger vilande, så kan det vara klokt att skicka in en preliminärskattedeklaration i november varje år. Då slipper du att Skatteverket själv tar fram en preliminärskatt till dig.

Hur snabbt kan jag väcka mitt vilande företag?

Frågan måste egentligen omformuleras till hur snabbt det går att väcka ett avregistrerat företag, eftersom det inte finns något formellt sätt att "väcka" eller "aktivera" ett vilande företag. Enligt Skatteverket försöker man så snabbt som möjligt hjälpa personer att få tillbaka sin F-skatt för att bli företagare igen. Däremot handlar det inte om dagar, utan snarare om åtminstone tre veckor. Om du går i tankarna att starta upp din firma igen så bör du alltså höra av dig till Skatteverket några veckor innan du planerar göra affärer med kunder.

Kan jag få a-kassa samtidigt som företaget är vilande?

Du kan få rätt att lägga ditt företag som vilande för att ta ut a-kassa, givet att Skatteverket godtar att du pausat verksamheten. Då ställer ofta a-kassorna följande krav på dig:

  • Anmäl dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen.
  • Fyll i blanketten "Arbetsintyg för företagare" och kryssa i att du har firman vilande.
  • Förutsättningarna för att driva din verksamhet måste vara borta, vilket innebär att du bland annat måste säga upp eller hyra ut eventuell lokal, hemsidan måste läggas ner och du måste definitivt ha upphört med din verksamhet. Tänk på att du inte får hyra ut både mark och lokal eller både inventarier och lokal, då kan du bli nekad arbetslöshetsersättningen.
  • Du behöver inte avregistrera företaget hos Bolagsverket eller återkalla din f-skatt hos Skatteverket. Då har du i stället tagit avgörande steg för att sälja eller avveckla ditt företag.

Om du haft heltidsanställning och endast använt ditt företag som en bisyssla, har du mer generösa möjligheter. Då har du nämligen rätt att ansöka om att ha kvar ditt företag och jobba i det samtidigt som du får a-kassa för heltidsjobbet du tidigare hade. Förutsättningarna är oftast följande:

  • Du ska ha jobbat minst ett år som helstidsanställd och med ditt extrajobb.
  • Företaget får inte hindra dig från att ta ett nytt heltidsjobb.
  • Du får inte trappa upp företagsverksamheten under arbetslösheten, vilket kan vara lockande i den situationen.
  • Företagets verksamhet måste gå att separera från ditt huvudsakliga jobb.

Reglerna ser lite annorlunda ut om du i stället haft deltidsarbete kombinerat med företagsverksamhet. Var noga med att kontrollera med din a-kassa innan du gör din ansökan!

4/5 - 144 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi