Skriva pressmeddelande & pressrelease – 10 tips

Det snabbaste sättet att nå media med information är att skicka ut ett pressmeddelande. Det gör du enklast via mejl och om du inte har en egen kontaktlista finns det flera tjänster på nätet att anlita.

Försäljning och marknadsföring > Pressmeddelande / pressrelease

Vad är ett pressmeddelande?

Ett pressmeddelande, även kallat pressrelease, sammanfattar en nyhet på ett kort och lättillgängligt sätt. Den främsta mottagaren av pressmeddelanden är oftast journalister på lokala eller rikstäckande redaktioner.

Du kan till exempel använda dig av ett pressmeddelande för att berätta om din etablering, dina nya produkter, tjänster och viktiga kunder samt företagets resultat.

10 tips för att skriva pressmeddelande (med exempel)

  1. Placera företagets logga längst upp i pressmeddelandet och datera tydligt, exempelvis så här: ”Pressmeddelande den XX oktober 20XX”.
  2. Börja texten med en kort och slagkraftig rubrik som anger huvudbudskapet. Den bör rymmas på en rad. Tänk nyhetsmässigt och låt dig inspireras av medias ofta fyndiga och intresseväckande formuleringar.
  3. Skriv en ingress på 2-4 rader i fet stil som sammanfattar hela nyheten. Börja med det viktigaste i budskapet. Rubrik och ingress ska kunna kopieras direkt av en nyhetsredaktion som vill göra en notis.
  4. Gör själva texten ”nyhetsmässig”. Skriv det viktigaste först så att allt kommer med när redaktionerna kortar nerifrån, vilket de ofta gör. Ett par kärnfulla uttalanden gör pressmeddelandet mer livfullt och användbart för media. Ange namn och titel efter första citatet och bara namn efter det andra.
  5. Ange webbadressen till ett bildarkiv med talespersoner och relevanta miljöer. Bra bilder för fri publicering ökar chansen att det blir en illustrerad artikel i stället för en liten notis.
  6. Ange kontaktuppgifter till talespersonen och eventuellt andra personer som kan ge ytterligare information. Telefonnummer, mobilnummer och mejladress bör finnas med.
  7. Presentera er verksamhet på 4-6 rader i mejlets sidfot. Använd en mindre teckenstorlek för att inte stjäla uppmärksamhet från nyheten. Glöm inte att ange er webbadress.
  8. Skicka pressmeddelandet via mejl, med rubriken i ämnesraden. Klistra in texten direkt i mejlet. Lägg ut pressmeddelandet på er webbplats samtidigt som det sänds ut. Den som läser om er nyhet kan då verifiera informationen och se era tidigare pressmeddelanden. För att få ännu mer spridning kan du använda en distributionstjänst – exempelvis MyNewsdesk, som är gratis att prova.
  9. Se till att kontaktpersonerna är tillgängliga när pressmeddelandet går ut. Den som ändå missar ett samtal bör prioritera att snabbt ringa tillbaka till journalisten.
  10. Förbered frågor och svar, så att du är beredd om journalister hör av sig. Skriv ned kortfattade och tydliga svar, med målet att de ska vara begripliga även för den som saknar specialkunskaper inom ert område.

Undvik:

Att skriva för långt. Ju längre text, desto större risk att nyhetsredaktioner missar nyheten. Tumregeln är att aldrig skriva längre än en A4-sida.

Att pressa in flera olika nyheter i samma pressmeddelande. Det förminskar värdet av varje enskild nyhet. Två nyheter presenteras i två olika pressmeddelanden.

Att använda förskönande adjektiv, superlativ och utropstecken. Företagsreklam ratas direkt av redaktionerna. En text som platsar direkt i tidningen och inte behöver skrivas om, leder lättare till publicitet

(Källa: Westanders PR-handbok 2017)

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion