Vad är greenwashing och hur undviker du det?

I en tid där hållbarhet blir allt viktigare för konsumenter och företag, är det viktigt att vara medveten om greenwashing och riskerna med det. Känns det snårigt? Läs den här guiden så får du lite klarhet i vad greenwashing är och tips om hur du kan undvika att hamna i greenwashing-fällan.

Hållbarhet & klimat > Greenwashing

Vad är greenwashing? Definition

Greenwashing, på svenska även kallat grönmålning, är när ett företag försöker framställa något som miljövänligt trots att det inte är det eller när man försöker flytta fokus från en negativ miljöpåverkan till en positiv. 

Ett exempel på greenwashing är Vattenfall som utsågs till världens värsta “greenwashare” i den internationella Climate Greenwash Awards 2009. Juryn kom fram till att företagets marknadsföring, där man försökte positionera sig som ett föredöme i miljösammanhang, gick tvärt emot verkligheten – där Vattenfall fortsatte att använda kolkraft och andra tveksamma energikällor.

Tips! Vill du ha koll på vilket avtryck ditt företagande har på klimatet? Det har aldrig varit så enkelt som nu. Kolla in hur det funkar! Klimatrapportera i Visma eEkonomi.

5 exempel på hur ditt företag kan undvika greenwashing

Att undvika greenwashing är viktigt för småföretagare som vill kommunicera sina klimatinitiativ på ett trovärdigt sätt. Här är några steg för att undvika greenwashing och skapa en effektiv och trovärdig klimatkommunikation.

1: Börja i rätt ände

Innan du börjar kommunicera om ditt klimatarbete är det viktigt att ha en integrerad plan och strategi för att säkerställa att klimatarbetet integreras i hela företaget. Detta innebär att ha tydliga klimatmål och en plan för att nå dem. Ett bra första steg är att beräkna ditt företags klimatavtryck, vilket du enkelt kan göra genom Klimatrapporten i eEkonomi.

2: Kvalificera dina påståenden

Alla påståenden om klimatarbete och klimatkompensation faller under kategorin miljöpåståenden enligt marknadsföringslagen. För att undvika att påståenden blir vilseledande måste du kvalificera dina påståenden. Detta innebär att du måste förklara påståendets innebörd och begränsningar samt kunna bevisa att det du säger är sant. En bra grundregel är att du kan berätta vad du har gjort, men inte överdriva effekten av klimatarbetet och få det att låta bättre än vad det är.

3: Undvik att överdriva

Att överdriva effekten av klimatarbetet kan göra att du förlorar förtroendet från kunderna. Istället bör du fokusera på de faktiska miljöeffekterna av klimatarbetet och undvika överdrivna påståenden. Det är också viktigt att inte utelämna andra negativa miljöaspekter av en produkt. Undvik också generella uttryck som “klimatsmart” då dessa typer av påståenden blir svåra att bevisa. Sanningen är att inte ens de bästa företagen är rakt igenom klimatsmarta.

4: Integrera klimatarbetet internt

Dina anställda är dina bästa ambassadörer, så det är viktigt att klimatarbetet integreras i hela företaget och att alla medarbetare är med på tåget. Detta innebär att du bör kommunicera internt med de anställda och skapa en medvetenhet om företagets klimatmål och hur man arbetar mot dem. Detta skapar en trovärdig klimatkommunikation både internt och externt.

5: Var transparent

Om du låter transparens genomsyra kommunikationen så minimerar du riskerna med greenwashing. Var öppen och ärlig om vad ditt företag gör och vad ni fortfarande arbetar på att förbättra. Kommunicera på ett enkelt och lättförståeligt sätt så att det är lätt för kunderna att ta till sig budskapet. Klimatfrågan är komplex och era kunder förväntar sig inte att ni är perfekta.

Var en förebild och få konkurrensfördelar

Att minska vår klimatpåverkan är en av de största utmaningarna vi står inför idag, och småföretagare spelar en viktig roll i att bekämpa klimatförändringarna. Genom att minska klimatpåverkan och kommunicera på ett ärligt och trovärdigt sätt kan du visa att ditt företag tar ansvar. Och då inspirerar du andra företag att göra detsamma!

Om du är ärlig, öppen och passionerad över vad ditt företag kan bidra med i omställningen, kommer du att bygga starkare relationer, bemötas med större lojalitet och på sikt stärka företagets varumärke.

 Läs också: 7 tips för ett hållbart företagandeKlimatrapportera – nu är det lätt

Mät och få svar direkt i programmet

Få koll på ditt klimatavtryck! Med bara några klick fixas en färdig rapport i ditt ekonomisystem. Se ditt avtryck, jämför med andra och jobba för en grönare framtid direkt i Visma eEkonomi. Så skönt!

Visma eEkonomi Klimatrapport

Klimatrapportera – nu är det lätt


Mät ditt klimatavtryck!

Nu finns lösningen i ditt bokföringsprogram. Några knapptryck och rapporten blir klar. Det ska vara lätt att jobba för en grönare framtid.

Läs merFölj vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Följ