7 tips för ett hållbart företagande

Sandstränder på Bahamas och isbjörnar på Nordpolen. Jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Rätt viktiga grejer att bevara och du kan hjälpa till med ditt företag! Här kommer vi att guida dig i vad du kan behöva tänka på för ett hållbart företagande.

Hållbarhet & klimat > Hållbart företagande

Vad är ett hållbart företag?

Kanske tänker du klimat när du hör ordet hållbarhet? Men hållbarhet är så mycket mer! Man brukar prata om tre saker: ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet. Ett hållbart företag är ett företag som arbetar med sin lönsamhet och tar hänsyn till både miljön och sociala aspekter. Ett schysst företag helt enkelt!

Varför ska ditt företag vara hållbart?

Hållbarhet är lönsamt! Allt fler kunder gör hållbara val. När du arbetar med en smartare resursanvändning sparar du både på miljön och pengar. Och om du behöver anställa blir ditt företag en mer attraktiv arbetsgivare. På det stora hela är det också så att om vi ska klara klimatmålen så kan vi bara göra av med 20 procent av de fossila reserver som vi idag vet finns kvar.

Tips! Vill du ha koll på vilket avtryck ditt företagande har på klimatet? Det har aldrig varit så enkelt som nu. Kolla in hur det funkar! Klimatrapportera i Visma eEkonomi.

För större företag är det lagkrav på att göra en hållbarhetsredovisning. Detta påverkar i förlängningen även mindre företag som behöver anpassa sig till omvärldens hållbarhetskrav.

7 tips för ett hållbart företagande:

1. Se till att din affärsmodell är hållbar i grunden

Klirr i kassan och hållbarhet hör ihop! I uppstarten av ett företag är det naturligt att inte gå med vinst direkt och det kan ta ett tag att bygga upp en lönsamhet. Men i längden behöver ditt företag gå med vinst för att överleva. Här handlar det till stor del om din affärsmodell och vilket kunderbjudande just ditt företag har. 

Hur du får in pengar till ditt företag påverkar också hur hållbart ditt företag är. Om du tar in investerare behöver du fundera på om det är schyssta investerare som jobbar hållbart.

2. Digitalisera och automatisera administrationen

Genom att digitalisera och automatisera kan du både vara effektiv och bidra till en grönare planet. Lär dig älska Kivra, e-fakturering och digitala kvitton! Du kan till exempel begära att få dina utskick digitalt via Kivra istället för med vanlig post och du kan använda e-fakturering för att både få och skicka fakturor. För att inte tala om hur smidigt det är med digitala kvitton.

3. Ställ hållbarhetskrav på dina leverantörer och samarbetspartners

Består dina produkter av miljövänligt material? Är den producerad på ett sätt som tar miljöhänsyn? Det är frågor som påverkar hur hållbart ditt företag är. För även om du jobbar med hållbarhet i ditt företag så blir slutprodukten inte hållbar om du inte tänker på hela kedjan.

4. Tänk hållbarhet hela vägen, i små och stora beslut

Du behöver tänka på hela kedjan i allt från produkt- och tjänsteutveckling till produktion, distribution och transporter.

5. Utnyttja resurserna effektivt och minimera svinn

Släng så lite som möjligt! Använd företagets resurser effektivt och minska svinnet. Kan material återanvändas och/eller användas mer effektivt? Välj modern miljöteknik, leverantörer med miljöfokus och digitalisera din verksamhet så mycket som möjligt. Då sparar du både miljön och företagets pengar.

Distribution och transporter
Det bästa för miljön är om transporterna sker med tåg och i andra hand med båt eller lastbil.

6. Håll möten digitalt i den utsträckning som är möjligt. Res miljövänligt.

Sommarstugan vid havet, ett hotellrum i London eller Paris. Visst är det härligt att det funkar att ha möten var som helst! De flesta möten och konferenser går att anordna digitalt men det är inte alltid det kan ersätta att träffas fysiskt. Det här kan du tänka på för att skapa så hållbara möten som möjligt:

Välj en plats utifrån bra transportalternativ och visa vilka klimatvänliga transportmedel som finns tillgängliga. Använd gärna lokala leverantörer till eventet för att minska långväga transporter.

Hållbara möten och evenemang
Du är chefen i ditt företag och du kan påverka! Gör hållbara inköp och ställ hållbarhetskrav när du köper material och produkter till ditt event.

Välj närproducerad och ekologisk mat. Grönt är skönt och vegetarisk mat kan med fördel vara standardalternativet. Men om du vill erbjuda kött är viltkött och lokalproducerat ekologiskt kött det som är snällast mot miljön.

Informera digitalt för att undvika tryckt material och berätta för dina samarbetspartners att hållbarhet är viktigt för ditt företag, så att de kan leverera så hållbara lösningar som möjligt.

7. Sätt mål och redovisa hållbarhetsarbetet

Walk the talk och berätta sen. Genom att kommunicera ditt hållbarhetsarbete kan du få nöjdare kunder, mer motiverade medarbetare och lojala samarbetspartners. Var så konkret som möjligt så att det är enkelt att förstå vad ni faktiskt gör. Det är viktigt att du är ärlig och trovärdig i din kommunikation samt att ditt företag verkligen på riktigt arbetar för att uppnå de hållbarhetsmål ni har satt upp.

Lycka till med din företagsresa mot en mer hållbar värld!

 Psst! Du vet väl att Visma Spcs har en tjänst som hjälper till att mäta och sänka klimatavtrycket?

Källor: Verksamt, Ramboll

Klimatrapportera – nu är det lätt

Mät och få svar direkt i programmet

Få koll på ditt klimatavtryck! Med bara några klick fixas en färdig rapport i ditt ekonomisystem. Se ditt avtryck, jämför med andra och jobba för en grönare framtid direkt i Visma eEkonomi. Så skönt!

Visma eEkonomi Klimatrapport

Klimatrapportera – nu är det lätt

Mät ditt klimatavtryck!

Nu finns lösningen i ditt bokföringsprogram. Några knapptryck och rapporten blir klar. Det ska vara lätt att jobba för en grönare framtid.

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Följ