Sjukpenning när du driver företag

Grundförutsättningen är att du som egenföretagare har rätt till sjukpenning på samma sätt som en anställd och det är den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) som ligger till grund för sjukpenningen.

Om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag baseras SGI:n på företagets resultat före skatt. Det innebär det överskott du har fått efter du dragit av för kostnader, avgifter och eventuella avsättningar till periodiseringsfonder med mera.

När Försäkringskassan fastställer din SGI tittar de på hur dina inkomster har utvecklats under de senaste tre åren och beräknar sedan ett snitt på detta. Observera att avsättningar och återföringar till periodiseringsfonder kan justera resultatet som Försäkringskassan beräknar din SGI på.

SGI de två första åren som nystartad

Det är vanligt att det tar ett tag innan en nystartad verksamhet går med vinst. Du som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har rätt att få din SGI beräknad på vad en anställd i samma bransch med samma arbetsuppgifter har. Även om du bara har uppdrag till 75% men ambitionen är att driva företaget på heltid och du är tillgänglig så kan du ha rätt till en SGI baserad på heltid.

Var uppmärksam på att tvåårsregeln som gäller för enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag inte gäller för dig med aktiebolag.

Sjukpenning när du har aktiebolag

Om du är företagare med aktiebolag beräknas din ersättning på din årsinkomst som är den lön du tar ut från ditt aktiebolag under ett år. Men din SGI är inte alltid detsamma som din totala årsinkomst under året. Kapitalinkomster och sjukpenning är exempel på inkomster som inte räknas med. Det är bara inkomster för att du utför arbete som räknas med i SGI:n.

Om du har ett nystartat aktiebolag kanske du inte har hunnit ta ut någon lön. Då finns det en möjlighet att Försäkringskassan gör en bedömning av dina aktuella och förväntade inkomster och du kan ändå ha rätt till en SGI beräknad på dina inkomster från aktiebolaget.

Det finns ett tak för hur hög SGI du kan få

Du kan aldrig få en SGI som är högre än 336 000 kronor (år  2017) även om din årsinkomst är högre.

SGI och sjukpenning verkar vara en djungel. Är det verkligen så här enkelt?

Ja och nej. Detta är huvudreglerna för SGI och sjukpenning men det kan finnas stora individuella variationer. Till exempel kanske du har gjort stora investeringar under ett visst år som har dragit ner företagets resultat. Då kan du kontakta Försäkringskassan och be om att det årets resultat ska justeras på grund av detta.

Kontakta alltid Försäkringskassan för en individuell bedömning i just ditt fall!

Förenkla ditt företagande. Bokför online.

Visma eEkonomiVisma eEkonomi är fakturerings- och bokföringsprogrammet som effektiviserar din vardag som företagare. Du kan sköta din fakturering och bokföring i datorn, surfplattan och smartphonen.

Prova Visma eEkonomi