Sjukpenning när du driver företag

Grundförutsättningen är att du som egenföretagare har rätt till sjukpenning på samma sätt som en anställd. SGI:n ligger till grund för sjukpenningen.

Löner > Sjukpenning

Sjukpenning när du har enskild firma

Om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag baseras SGI:n på företagets resultat före skatt. Det innebär det överskott du har fått efter du dragit av för kostnader, avgifter och eventuella avsättningar till periodiseringsfonder med mera.

När Försäkringskassan fastställer din SGI tittar de på hur dina inkomster har utvecklats under de senaste tre åren och beräknar sedan ett snitt på detta. Observera att avsättningar och återföringar till periodiseringsfonder kan justera resultatet som Försäkringskassan beräknar din SGI på.

 Starta eget-skolan för dig som vill starta eget företag

Sjukpenning när du har aktiebolag

Om du är företagare med aktiebolag beräknas din ersättning på din årsinkomst som är den lön du tar ut från ditt aktiebolag under ett år. Men din SGI är inte alltid detsamma som din totala årsinkomst under året. Kapitalinkomster och sjukpenning är exempel på inkomster som inte räknas med. Det är bara inkomster för att du utför arbete som räknas med i SGI:n.

SGI de tre första åren som nystartad

Särskilda regler gäller för dig som har ett nystartat företag. Det är vanligt att det tar ett tag innan en nystartad verksamhet går med vinst. Därför har du som driver företag rätt att under de 36 första månaderna få din SGI beräknad på vad en anställd i samma bransch med samma arbetsuppgifter har. Även om du bara har uppdrag till 75% men ambitionen är att driva företaget på heltid och du är tillgänglig så kan du ha rätt till en SGI baserad på heltid.

Tidigare gällde regeln enbart enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag men från och med den 1 augusti 2018 gäller detta även dig som driver ett nystartat aktiebolag.

Det finns ett tak för hur hög SGI du kan få

Den högsta sjukpenningsgrundande inkomsten är 8 prisbaslopp. Du kan aldrig få en SGI som är högre än taket för 8 prisbasbelopp även om din årsinkomst är högre. Du hittar siffran som gäller för året på Försäkringskassans webbplats. 

SGI och sjukpenning verkar vara en djungel. Är det verkligen så här enkelt?

Ja och nej. Detta är huvudreglerna för SGI och sjukpenning men det kan finnas stora individuella variationer. Till exempel kanske du har gjort stora investeringar under ett visst år som har dragit ner företagets resultat. Då kan du kontakta Försäkringskassan och be om att det årets resultat ska justeras på grund av detta.

Kontakta alltid Försäkringskassan för en individuell bedömning i just ditt fall!

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart