Bokslutsprocessen för stressig, enligt ekonomer

Bokslutsprocessen är för ansträngande och stressande, visar en undersökning av företaget Meritmind. Automatisering och digitalisering ses som en lösning. 

Meritmind erbjuder ekonomichefer och annan specialiserad ekonomikompetens till koncerner och börsföretag. Företaget ställde frågor om bokslutsprocessen till specialister inom redovisning och controlling. Hälften av de svarande arbetade på bolag med en omsättning mindre än 500 Mkr/år och de flesta var chefer. 

Svaren visade att 62 % av de tillfrågade upplevde bokslutsprocessen som ansträngd eller mycket ansträngd vilket ledde till hög eller mycket hög stressnivå. 

På frågan om hur väl flaskhalsarna i bokslutsprocessen hade identifierats, svarade 9 av 10 att de var väl identifierade. 

Var tredje svarande såg mycket hög potential till automatisering och en klar majoritet ansåg att bokslutsprocessen kunde automatiseras "till stora delar". Medarbetarna såg större potential till automatisering än cheferna.

 Checklistor bokslut - Så kortar du att göra-listan

"Behov av ett effektivisera"

- Vi gjorde undersökningen för att vi ville inventera behovet av att effektivisera bokslutsprocessen genom digitala lösningar eller outsourcinglösningar. Det här indikerar tydligt att det finns behov av att förändra och effektivisera arbetssätten i bokslutsprocessen på mer än varannan ekonomiavdelning. Resultatet bekräftade det vi ser och hör i mötena med våra kunder, säger Charlotte Nordén, marknadschef på Meritmind. 

- Många processer inom redovisning och bokföring lämpar sig väl för automatisering och vi ser just nu ett ökat intresse för RPA, Robotics Process Automation-lösningar. På sikt kommer AI-baserade lösningar att lyfta och underlätta BI och analysarbetet. 

Ny kompetens spelade mindre roll, enligt de svarande. Hälften ansåg att det finns ett litet behov av ny kompetens. Medarbetarna såg större kompetensbehov än cheferna.

 Bokslut - vad är det? Läs allt om bokslut här

Cirka 10 procent av de svarande företagen i studien har delar av sin bokslutsprocess outsourcad till länder utanför Sverige. En tredjedel av dem räknar med att kunna flytta tillbaka de outsourcade delarna till Sverige, främst på grund av digitalisering och att man anser att kvaliteten kan förbättras. 

Revolutionera vardagen! Spara minst 20 procent av din arbetstid.

Läs mer 

4,3/5 - 3 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi