Checklista för årsavslut - Visma eEkonomi

Att avsluta ett bokföringsår är inte svårt men det är lite saker du behöver tänka på. Genom att följa checklistan kan du se till att inte missa något!

Checklista Årsavslut:

1: Skapa ett nytt räkenskapsår

Räkenskapsåret är ditt bokföringsår och för att kunna skapa exempelvis fakturor och bankhändelser på det nya året behöver du skapa ett nytt räkenskapsår i programmet. Det gör du enklast under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Välj Nytt räkenskapsår och klicka på Spara.

Det går bra att fortsätta registrera händelser på det gamla året även efter att du skapat det nya. Det är datumet på fakturan, bankhändelsen eller verifikationen som styr på vilket år som händelsen hamnar. Du behöver inte växla mellan åren utan du har båda åren öppna och tillgängliga samtidigt.

När du skapar ett nytt räkenskapsår förs den ingående balansen över och ändras automatiskt om du lägger in händelser på det gamla året. Bra va?

2: Boka om föregående års resultat

Kontrollera att vinsten/förlusten från föregående års bokslut har flyttats till ett konto för eget kapital. Om du inte gjorde det direkt efter förra årets bokslut kan du göra det nu genom att skapa en manuell verifikation från Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Med verifikationen flyttar du saldot på bokföringskontot för Årets resultat till kontot för Eget kapital. Du kan läsa mer om hur du gör ombokningen och vilka konton som ska användas på vårt supportforum i tråden Bokföra föregående års resultat.

3: Bokför alla händelser

Är alla kundfakturor, leverantörsfakturor och andra bokföringshändelser, som hör till räkenskapsåret du ska avsluta, inlagda i programmet? Om inte är det dags att göra det nu.

Gör så här: Skapa fakturor och verifikationer som vanligt och kontrollera att datumet för de händelser du lägger till hamnar inom räkenskapsåret du ska avsluta.

4: Ansök om utbetalning för rot och rut från Skatteverket

Har du utfört husarbete under året som du ska avsluta? Då är det dags att ansöka om utbetalning för de utförda tjänsterna. Din begäran om utbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att din kund betalat för arbetet. Läs mer om hur du ansöker >

5: Stäm av det gamla bokföringsåret

Det är ingen panik med att stämma av det gamla året, men ju förr desto bättre! Du bör göra det i god tid innan deklarationen ska vara inlämnad.

För att stämma av din bokföring rekommenderar vi att du följer checklistan som finns under Bokföring - Årsavstämning. Den är anpassad efter dig och ditt företag.

6: Skapa företagets deklaration

När årsavstämningen är klar är det dags att skapa företagets deklaration. Med tillvalet eEkonomi Deklaration/Årsbokslut (för enskild firma) eller Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning (för aktiebolag) skapar du deklarationen direkt i programmet. Du aktiverar tillvalet under Appar och tillval.

Ta hjälp av checklistan för att vara säker på att du inte missar någonting.

Checklista Lön & AGI:

1: Kontrollera Lönebeskeden

Alla lönebesked med utbetalningsdatum under det inkomstår som avslutas ska vara skickade, bokförda och utbetalda.

2: Bokför semesterskuld

Om ni har kalenderår som bokföringsår rekommenderar vi att du uppdaterar semesterskulden i samband med årsskifte.

Arbetar du i Visma Lön Smart skriver du ut semesterskuldlistan under Rapporter - Semesterskuldlista.

Du kan läsa hur du hanterar semesterlöneskulden här:

Visma Lön Smart: Bokför semesterskuld »

Lönebesked i Visma eEkonomi: Beräkna och bokför semesterlöneskuld »

3: Fora-rapportering

Du som är ansluten till Fora ska rapportera slutliga löner under perioden 2-31 januari. Det går bra att skapa lönebeskeden för januari innan du rapporterar till Fora.

Listan Underlag Fora, som du hittar under Rapporter, kan du använda som underlag vid din rapportering. Rapportering sker via Foras företagssidor. 

4: Arbetsgivardeklaration för december

När alla lönekörningar i en period är klara ska du skicka in en arbetsgivardeklaration på individnivå. I januari (senast 17 januari) är det alltså dags att redovisa arbetsgivardeklarationen för lönekörningen i december. Du skapar den under Arbetsgivardeklaration. 

Här hittar du hjälpavsnitten:

Visma Lön Smart: Arbetsgivardeklaration »

Lönebesked i Visma eEkonomi: Skapa och skicka arbetsgivardeklaration »

OBS! Tillhör du skaran som ska fortsätta lämna kontrolluppgifter?
31 januari är sista dagen att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket.

5: Uppdatera de anställdas skatteuppgifter

Kontrollera de anställdas skattetabeller, kolumner och eventuella jämkningar med Skatteverket innan du skapar lönebeskeden för januari. I Visma Lön Smart hämtar du uppgifterna automatiskt via Fråga om skatteavdrag på den anställde fliken Skatt.

Arbetar du med Lönebesked i Visma eEkonomi uppdaterar du eventuella ändringar under Anställda.

6: Uppdatera bilförmånsvärde på de anställda

Kontrollera om förmånsvärdet för den anställdes förmånsbil har uppdaterats inför det nya året. Räkna ut förmånsvärdet via Skatteverkets tjänst Bilförmånsberäkning >

7: Lönekörning för januari

Du behöver skapa ett nytt räkenskapsår innan du kan göra lönekörningen i januari.

Det gör du enklast under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Välj Nytt räkenskapsår och Spara.

Arbetar du i eEkonomi Lönebesked behöver du invänta år 2022 innan du kan skapa lönebesked på det nya året.

Vanliga frågor

Måste det gamla året vara klart innan jag skapar ett nytt?

Nej, det behöver det inte! Du kan jobba parallellt i båda åren tills dess att ditt gamla år behöver låsas enligt Bokföringsnämndens rekommendationer.

Hur väljer jag räkenskapsår?

Du behöver inte välja vilket år du ska jobba i, datumet på händelsen du registrerar styr vilket år som händelsen hamnar på.

Blir det nya nummerserier?

Med ett nytt år kommer nya verifikationer och de börjar om på 1. Dina kundfakturor behåller samma nummerserie som tidigare år.

Varför står min balans- och resultaträkning som preliminär?

Preliminär visas om du inte har låst bokföringen för det valda räkenskapsåret eller tidsperioden. Du kan skapa lönekörning för januari från 2022-01-01.

Hur uppdaterar jag den ingående balansen?

Det är inget du behöver tänka på, programmet löser det automatiskt åt dig! Jobbar du i två år samtidigt och registrerar en händelse som påverkar balensen på det gamla året så uppdaterar Visma eEkonomi den åt dig.

När ska jag låsa mitt räkenskapsår?

När din bokföring ska låsas beror på ditt företags omsättning. Läs mer om vad som gäller för ditt företag.


Kontrollera att du har rätt inställning för låsningen under Inställningar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter > Låsning av period.

Hur gör jag med intäkter och kostnader över årsskiftet?

Det finns lite saker att tänka på avseende intäkter och kostnader som sker i samband med årsskiftet beroende på vilken bokföringsmetod du använder dig av. Läs mer om vad som gäller för just din bokföringsmetod här nedan:

Hantera kostnader och intäkter vid årsskiftet - faktureringsmetoden
Hantera kostnader och intäkter vid årsskiftet - kontantmetoden

Kan jag exportera en sie-fil?

Självklart! Det gör du under Inställningar > Import och export > Sie, import och export av bokföringsdata > Ny export.

Kan jag skapa en budget?

Ja! Visma Ekonomiöversikt är en tjänst som du kan använda tillsammans med Visma eEkonomi. Där kan du skapa en budget och följa upp resultatet mot budgeten. Du aktiverar tjänsten under Appar och tillval direkt i programmet.

Läs mer i hjälpavsnittet Skapa ny budget.

Forum 24/7

Lika barn leka bäst

Häng med tusentals likasinnade i vårt forum - du är inte ensam. Öppet dygnet runt, året runt.