Nytt år i Visma eEkonomi

Att avsluta ett bokföringsår är inte svårt! Allt handlar om en bra lista som ser till att du inte glömmer något. Nedan visas en checklista som du kan följa för att underlätta ditt arbete i samband med nytt bokföringsår. 

Checklista Årsavslut - detta behöver du göra

1: Skapa nytt räkenskapsår

Räkenskapsåret är ditt bokföringsår och för att kunna skapa fakturor, bankhändelser mm på det nya året behöver du lägga upp det året i programmet. Du lägger lättast upp året under Inställningar - Räkenskapsår och IB - Nytt räkenskapsår, Spara

När du har skapat det nya året så kan du fortsätta registrera händelser på det gamla året om du vill jobba parallellt med båda åren. Det är datumet på fakturan, bankhändelsen eller verifikationen som styr på vilket år som händelsen hamnar. Du behöver inte växla mellan åren utan du har båda åren öppna och tillgängliga samtidigt.

När du skapar det nya året förs den ingående balansen över automatiskt. Jobbar du parallellt med båda åren uppdateras den ingående balansen automatiskt när du lägger in händelser på det gamla året, så det är inget du behöver göra manuellt.

2: Bokför alla händelser

Kontrollera att du inte har missat att registrera något kvitto, inbetalning från kund, avskrivningar eller liknande. Om någon händelse från föregående år inte är inlagd kan du göra det nu.

3: Stäm av det gamla bokföringsåret

Det är ingen panik med att stämma av det gamla året, men ju förr desto bättre!
Du bör göra det i god tid innan deklarationen ska vara inlämnad.

Ta hjälp av Årsavstämningen under Bokföring i programmet för att gå igenom din bokföring. Visma eEkonomi markerar vissa punkter automatiskt, andra behöver du själv gå igenom och markera när de är klara.

Behöver du hjälp med punkterna i listan kan du använda Checklista för årsavstämning och behöver du rätta någon händelse kan du kika i Vanliga problem och lösningar

4: Deklaration

Du har gott om tid på dig att sammanställa din deklaration från det att räkenskapsåret tar slut. På Skatteverkets sida Viktiga datum kan du se från och med vilket datum du kan lämna in företagets deklaration.
Om du behöver hjälp med deklarationen har vi satt ihop en motsvarande Checklista.

5: Färdig!

Jippie!

 

1: Kontrollera Lönebeskeden från 2018

Alla lönebesked med utbetalningsdatum 2018 ska vara skickade och utbetalda.

2: Fora-rapportering

Du som är ansluten till Fora ska rapportera slutliga löner under perioden 2-31 januari. Vill du skapa lönebeskeden för januari innan du rapporterar till Fora går det finfint.

Listan Underlag Fora som du hittar nere till vänster under Lön - Anställda kan du använda som underlag vid din rapportering. Rapportering sker på Foras företagssidor. Se även Foras film om hur du rapporterar manuellt »

3: Kontrolluppgifter

Har du betalat ut lön till anställda under året behöver du redovisa kontrolluppgifter till Skatteverket. Kontrolluppgifterna ska innehålla all utbetald lön med utbetalningsdatum januari - december.
Kontrolluppgifter kan du lämna in först efter att alla löneutbetalningar för 2018 är bokförda och utbetalda. Läs mer i Skapa kontrolluppgifter.

4: Lönekörning för januari

Kontrollera de anställdas skattetabeller, kolumner och eventuella jämkningar med Skatteverket innan du skapar lönebeskeden för januari. Uppdatera eventuella ändringar under Lön - Anställda. Sen är det bara att tuta och köra!

5: Arbetsgivardeklaration på individnivå

I februari är det dags att lämna in den första arbetsgivardeklarationen på individnivå. Det är lönen för januari som ska rapporteras i februari. Läs mer om hur du gör i Skapa och skicka arbetsgivardeklaration på individnivå.

6: Färdig!

Jippie!

 

FAQ Årsavslut - Bra att veta och vanliga frågor

Måste det gamla året vara klart innan jag skapar ett nytt?

Nej, det behöver det inte! Du kan jobba parallellt i båda åren tills dess att ditt gamla år behöver låsas enligt Bokföringsnämndens rekommendationer.

Hur väljer jag räkenskapsår?

Du behöver inte välja vilket år du ska jobba i, datumet på händelsen du registrerar styr vilket år som händelsen hamnar på.

Blir det nya nummerserier?

Dina verifikationer börjar om på 1 igen på det nya året. Dina kundfakturor behåller samma nummerserie som tidigare år.

Varför står min balans- och resultaträkning som Preliminär?

Preliminär visas om du inte har låst bokföringen för det valda räkenskapsåret eller tidsperioden.

Hur bokför jag föregående års resultat?

I denna forumtråd beskriver vi på ett detaljerat sätt hur du bokför föregående års resultat.

Hur uppdaterar jag den ingående balansen?

Det är inget du behöver tänka på, programmet löser det automatiskt åt dig! Jobbar du i två år samtidigt och registrerar en händelse på det gamla året som påverkar balansen så uppdaterar Visma eEkonomi den åt dig.

När ska jag låsa mitt räkenskapsår?

När din bokföring ska låsas beror på ditt företags omsättning. Läs mer om vad som gäller för ditt företag här.

Kontrollera att du har rätt inställning för låsningen under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - Låsning av period efter.

Hur gör jag med intäkter och kostnader över årsskiftet?

Det finns lite saker att tänka på avseende intäkter och kostnader som sker i samband med årsskiftet. Det som skiljer det åt är vilken bokföringsmetod du använder dig av. Läs mer nedan beroende på vilken metod du själv använder.

Hantera kostnader och intäkter vid årsskiftet - faktureringsmetoden
Hantera kostnader och intäkter vid årsskiftet - kontantmetoden

Kan jag exportera en sie-fil?

Självklart! Det gör du under Inställningar - Import och export - Sie, import och export av bokföringsdata - Export

Kan jag skapa en budget?

Ja! I Visma Ekonomiöversikt som finns sammankopplat med Visma eEkonomi kan du skapa en budget och följa upp resultatet mot budgeten.
Visma Ekonomiöversikt aktiverar du under Appar och tillval i menyn.

Läs mer i Skapa ny budget.

 

Tips: Saker att tänka på vid nytt år

 Avdragsgilla kostnader för företagare