Visma eEkonomi

Checklista för årsavslut

Att avsluta ett bokföringsår är inte svårt men det är lite saker du behöver tänka på. Genom att följa checklistan kan du se till att inte missa något!

Checklista Årsavslut:

Räkenskapsåret är ditt bokföringsår och för att kunna skapa exempelvis fakturor och bankhändelser på det nya året behöver du skapa ett nytt räkenskapsår i programmet. Det gör du enklast under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Välj Nytt räkenskapsår och klicka på Spara.

Det går bra att fortsätta registrera händelser på det gamla året även efter att du skapat det nya. Det är datumet på fakturan, bankhändelsen eller verifikationen som styr på vilket år som händelsen hamnar. Du behöver inte växla mellan åren utan du har båda åren öppna och tillgängliga samtidigt.

När du skapar ett nytt räkenskapsår förs den ingående balansen över och ändras automatiskt om du lägger in händelser på det gamla året. Bra va?

Kontrollera att vinsten/förlusten från föregående års bokslut har flyttats till ett konto för eget kapital. Om du inte gjorde det direkt efter förra årets bokslut kan du göra det nu genom att skapa en manuell verifikation från Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Med verifikationen flyttar du saldot på bokföringskontot för Årets resultat till kontot för Eget kapital. Du kan läsa mer om hur du gör ombokningen och vilka konton som ska användas på vårt supportforum i tråden Bokföra föregående års resultat.

Är alla kundfakturor, leverantörsfakturor och andra bokföringshändelser, som hör till räkenskapsåret du ska avsluta, inlagda i programmet? Om inte är det dags att göra det nu.

Gör så här: Skapa fakturor och verifikationer som vanligt och kontrollera att datumet för de händelser du lägger till hamnar inom räkenskapsåret du ska avsluta.

Har du utfört husarbete under året som du ska avsluta? Då är det dags att ansöka om utbetalning för de utförda tjänsterna. Din begäran om utbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att din kund betalat för arbetet. Läs mer om hur du ansöker »

Det är ingen panik med att stämma av det gamla året, men ju förr desto bättre! Du bör göra det i god tid innan deklarationen ska vara inlämnad.

För att stämma av din bokföring rekommenderar vi att du följer checklistan som finns under Bokföring - Årsavstämning. Den är anpassad efter dig och ditt företag.

När årsavstämningen är klar är det dags att skapa företagets deklaration. Med tillvalet eEkonomi Deklaration/Årsbokslut (för enskild firma) eller Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning (för aktiebolag) skapar du deklarationen direkt i programmet. Du aktiverar tillvalet under Appar och tillval.

Ta hjälp av checklistan för att vara säker på att du inte missar någonting.

Checklista Lön & AGI:

Alla lönebesked med utbetalningsdatum under det inkomstår som avslutas ska vara skickade, bokförda och utbetalda.

Om ni har kalenderår som bokföringsår rekommenderar vi att du uppdaterar semesterskulden i samband med årsskifte.

Arbetar du i Visma Lön Smart bokförs semesterskulden automatiskt när du skapar din lönekörning. Läs mer: Uppbokning semesterskuld »

Du som är ansluten till Fora ska rapportera slutliga löner under perioden 2-31 januari. Det går bra att skapa lönebeskeden för januari innan du rapporterar till Fora.

Listan Underlag Fora, som du hittar under Rapporter, kan du använda som underlag vid din rapportering. Rapportering sker via Foras företagssidor » 

Från och med 2024 ska arbetares löner redovisas månadsvis. I Visma Lön Smart kommer du kunna ta ut en fil för att enkelt redovisa uppgifterna månadsvis. Första rapporteringen (januaris löner) görs mellan 5 februari och 31 mars. Läs mer: Fora - planerad övergång till månadsrapportering »

När alla lönekörningar i en period är klara ska du skicka in en arbetsgivardeklaration på individnivå. I januari (senast 17 januari) är det alltså dags att redovisa arbetsgivardeklarationen för lönekörningen i december. Du skapar den under Arbetsgivardeklaration

Här hittar du hjälpavsnitt:

Visma Lön Smart: Arbetsgivardeklaration »

OBS! Tillhör du lilla skaran som ska fortsätta lämna kontrolluppgifter?
31 januari är sista dagen att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket.

Kontrollera de anställdas skattetabeller, kolumner och eventuella jämkningar med Skatteverket innan du skapar lönebeskeden för januari. I Visma Lön Smart hämtar du uppgifterna automatiskt via Fråga om skatteavdrag på den anställde fliken Skatt.

Kontrollera om förmånsvärdet för den anställdes förmånsbil har uppdaterats inför det nya året. I Visma Lön Smart uppdaterar du enkelt bilförmånsvärdet via Skatteverket. Läs mer: Hämta bilförmånsvärde från Skatteverket »

Du behöver skapa ett nytt räkenskapsår innan du kan göra lönekörningen i januari.

Det gör du enklast under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Välj Nytt räkenskapsår och Spara.

Vanliga frågor

Nej, det behöver det inte! Du kan jobba parallellt i båda åren tills dess att ditt gamla år behöver låsas enligt Bokföringsnämndens rekommendationer.

Du behöver inte välja vilket år du ska jobba i, datumet på händelsen du registrerar styr vilket år som händelsen hamnar på.

Med ett nytt år kommer nya verifikationer och de börjar om på 1. Dina kundfakturor behåller samma nummerserie som tidigare år.

Preliminär visas om du inte har låst bokföringen för det valda räkenskapsåret eller tidsperioden. Du kan skapa lönekörning för januari från 2022-01-01.

Det är inget du behöver tänka på, programmet löser det automatiskt åt dig! Jobbar du i två år samtidigt och registrerar en händelse som påverkar balensen på det gamla året så uppdaterar Visma eEkonomi den åt dig.

När din bokföring ska låsas beror på ditt företags omsättning. Läs mer om vad som gäller för ditt företag.


Kontrollera att du har rätt inställning för låsningen under Inställningar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter > Låsning av period.

Det finns lite saker att tänka på avseende intäkter och kostnader som sker i samband med årsskiftet beroende på vilken bokföringsmetod du använder dig av. Läs mer om vad som gäller för just din bokföringsmetod här nedan:

Hantera kostnader och intäkter vid årsskiftet - faktureringsmetoden
Hantera kostnader och intäkter vid årsskiftet - kontantmetoden

Självklart! Det gör du under Inställningar > Import och export > Sie, import och export av bokföringsdata > Ny export.

Ja! Visma Ekonomiöversikt är en tjänst som du kan använda tillsammans med Visma eEkonomi. Där kan du skapa en budget och följa upp resultatet mot budgeten. Du aktiverar tjänsten under Appar och tillval direkt i programmet.

Läs mer i hjälpavsnittet Skapa ny budget.

Forum 24/7

Lika barn leka bäst

Häng med tusentals likasinnade i vårt forum - du är inte ensam. Öppet dygnet runt, året runt.