Penningtvätt – det här innebär lagen

Att "tvätta pengar" är en brottslig verksamhet. Och nu får lagen om penningtvätt en uppfräschning, igen. Den ställer höga krav på en rad företag och verksamheter. Så vad handlar lagen om? Vi guidar (så du kan svettas lite mindre), ger exempel och för dig som arbetar inom redovisningsbranschen tipsar vi om ett digitalt stöd som hjälper dig att undvika såväl potentiellt stora viten som att utnyttjas för penningtvätt.

Lagar & regler > Lagen om penningtvätt

Penningtvätt, penningtvätt, penningtvätt. Det är ett ord som förknippas med brottslighet, transaktioner och ibland finansiering av terrorism. Ungefär 130 miljarder kronor, så mycket pengar tvättas varje år i det svenska finansiella systemet, enligt rapporten ”Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019”. Hua! Hisnande summor och självklart inget man som passionerad företagare, organisation eller redovisningsbyrå vill vara en del av.

Vi börjar med att kort och enkelt förklara vilken lag vi egentligen pratar om, vad finansiering av terrorism innebär och på vilket sätt penningtvätt utnyttjar det finansiella systemet. 

Lag 2017:630 – lagen som ska följas

Det är lag 2017:630, om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som ska hjälpa myndigheter att upptäcka brottslig verksamhet. Lagen har funnits i flera år och grundar sig idag på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv som i sin tur baseras på internationella principer från FATF, Financial Action Task Force. Financial Action Task Force är ett mellanstatligt organ som bekämpar penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

Från och med 1 juli 2024 träder en uppdatering av lagen i kraft.

Penningtvätt – ett sätt att utnyttja det finansiella systemet

Men vad innebär egentligen penningtvätt eller finansiering av brottslig verksamhet? Enkelt förklarat handlar det om kriminella som vill dölja hur mycket pengar de drar in på sin brottslighet och behöver därför en förklaring till varifrån pengarna kommer. Det är ett sätt att dölja pengarnas ursprung och det kan man göra genom att utnyttja det svenska finansiella systemet.

Penningtvätt och finansiering

Så det hela handlar alltså om att finansiera brott. Ytligt förklarat kan exempelvis en person som tjänar pengar på narkotikaförsäljning dölja detta genom att köpa en mindre verksamhet. Om intäkterna i verksamheten är 100 000 kronor i månaden, men enligt bokföringen är uppges vara 350 000 kronor, kan personen i fråga tvätta 250 000 kronor.

Penningtvätt och finansiering kan ske på olika sätt för att kringgå regler och undvika att upptäckas, för att kunna fortsätta med brottslig verksamhet. Något svenska myndigheter så klart vill förhindra.

Exempel på olika sätt att tvätta pengar

 • Förvarar eller transporterar kontanter för någon annans räkning.
 • Använder sig av andra personers konton.
 • Pengar flyttas runt i det finansiella systemet genom olika banktransaktioner.

Finansiering av terrorism

I grunden innebär finansiering av terrorism att samla in, ta emot eller tillhandahålla pengar eller annan egendom i syfte att användas för att begå brott klassificerat som terrorism. Det kan också handla om att på något sätt medverka till terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott. Exempelvis kan det röra sig om att stärka eller upprätthålla förmågan att rekrytera personer. Det berör också att producera och sprida propaganda samt att införskaffa vapen och annan materiel (organisatorisk finansiering).

Finansiering av terrorism handlar alltså inte bara om direkta bidrag eller annan egendom. Det är här penningtvättslagen har en stor och viktig roll. Penningtvätt och finansiering hänger ihop.

Åtgärder mot penningtvätt

I lagen finns bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta. Det kan bland annat handla om företagsmäklare och oberoende jurister samt banker, försäkringsbolag och redovisningskonsulter. Länsstyrelsen är den myndighet som har ett tillsynsuppdrag och verksamhetsutövare som står under myndighetens tillsyn ska enligt lag skydda sin verksamhet mot att utnyttjas för penningtvätt och därmed riskera att finansiera terrorism.

Länsstyrelsen började 2018 att ta ut sanktioner mot företag som inte följer kraven i penningtvättslagen. Några år senare ser vi en kraftig ökning av utdelade sanktioner. För att undvika sanktioner, som kan uppgå till miljonbelopp, finns olika delar du måste arbeta med i din verksamhet.

 Ditt stöd – Visma Advisor KYC med extra allt

Du måste arbeta med följande åtgärder mot penningtvätt:

Den allmänna riskbedömningen

Vilka risker som finns för att din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta ska ligga till grund för verksamhetens rutiner och riktlinjer.

Kundkännedom (KYC)

Det handlar precis om det, att känna kunden. Din kundkännedom ska vara tillräcklig för att du ska kunna hantera riskerna för att din verksamhet utnyttjas för att tvätta pengar och finansiera terrorism.

Rutiner och riktlinjer

Utifrån den allmänna riskbedömningen ska du som verksamhetsutövare upprätta skriftliga rutiner och riktlinjer. Dessa måste utvärderas regelbundet, minst en gång per år.

Kundens riskprofil

Du ska bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i varje kundrelation.

Länsstyrelsen kontrollerar att du som är verksamhetsutövare har:

 1. gjort en allmän riskbedömning för verksamheten
 2. gjort riskbedömningar av verksamhetens kunder
 3. rutiner och riktlinjer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Misstänker du att din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism ska du utan dröjsmål dela denna information med Finanspolisen.

Länsstyrelsen har mer information på sin webbplats kring vad du ska göra och vilka områden du ska arbeta med för att kunna bedöma vilken risk som finns för brottsliga finansiella aktiviteter.

Vanliga missuppfattningar om lagen

Lagen om penningtvätt ställer höga krav på företag och finansiella institutioner. Men det går att andas ut lite. Phu! Det finns nämligen både smidiga digitala stöd för att få hjälp med att följa alla regler OCH god guidning från myndigheter. Det viktiga är att kontinuerligt se över sina rutiner och sin dokumentation samt att faktiskt ta hjälp. Vi har listat några olika, men vanliga, missuppfattning kring hur man ska göra för att efterleva kraven.

 • Länsstyrelsen kontrollerar bara om verksamhetsutövaren ägnar sig åt penningtvätt.
  Det här stämmer så klart inte. Det handlar inte enbart om transaktioner. Nej, Länsstyrelsen kontrollerar om du kan redogöra för vilka åtgärder du vidtar för att kunna följa lagen, det vill säga hur du agerar för att förhindra att utnyttjas.
 • För att följa lagen om penningtvätt räcker det med att ta fram rutiner och processer vid ett tillfälle.
  Svaret på det? Nej! Det krävs ett aktivt arbete även efter en första insats. Också när rutiner och riktlinjer för kundkännedom finns på plats har du ett ansvar att uppdatera dessa löpande. Du får helt enkelt inte slappna av för mycket utan här krävs åtgärder.
 • Det räcker att min verksamhet identifierar risken för penningtvätt genom den allmänna kundkännedomen.
  Inte heller det här stämmer. Du behöver bland annat även:
  - riskklassificera kunder
  - dokumentera styrdokument
  - följa upplagda åtgärder
  - kunna uppvisa allt ditt arbete om du blir granskad av Finansinspektionen
 • Digitala tjänster och lösningar säkerställer ALLT.
  Visst hade det varit wihii om det varit så. Men nej, för även om digitala program är en väldigt god stöttepelare och hjälpreda är det du och din verksamhet som har ansvar för att det som hamnar i systemen stämmer. Smarta digitala verktyg är ett hjälpmedel som ska stötta dig i din verksamhet för att undvika att den utnyttjas för brottslighet. Och det är inte fy skam det!

Tips! Här är paketet för användare som brinner lite extra för det här med redovisning. Ingen bindningstid. Inte så dumt va? Upptäck Visma Smarta Byrån.

Visma Advisor KYC – lösningen för alla redovisningskonsulter

Det är utmanande tider. Sedan den nya lagen trädde i kraft har många redovisningsbyråer råkat ut för vite på grund av oklarheter i den allmänna riskbedömningen. Är du redovisningskonsult och ansvarig för en redovisningsbyrå måste du anmäla dig till registret mot penningtvätt, hos Bolagsverket, eftersom du bedriver yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster. Det är också obligatoriskt att följa penningtvättslagen enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Lagen om penningtvätt ställer höga krav på byråbranschens alla redovisningskonsulter. Den allmänna riskbedömningen ska vara så pass omfattande att den fångar hela byrås arbetssätt och samtidigt ha en koppling till bevakningen av respektive klient och kund. Men det finns ett smidigt stöd – Visma Advisor KYC! Yeah!

I KYC-systemet kan du få full koll på dina kunder för att du ska kunna efterleva lagen om penningtvätt. Perfekt för dig som vill ha allt om dina klienter samlat på ett ställe! Tjänsten är molnbaserad och integrerad med byråstödet Visma Advisor. Här vävs den allmänna riskbedömningen ihop med respektive kundkännedom och användaren vägleds hela vägen, även gällande övervakning, händelser, avvikelser och rapportering. Du får full koll på alla uppdrag och med KYC får du nu också ett-helt-fantastiskt-sömlöst-flöde. Smidigt!

Specifikt framtaget för redovisningsbranschen

Simo Panas är affärsområdesansvarig för redovisningsbyråer på Visma Spcs. Han fick tidigt signaler från byråledare att det fanns en utbredd oro över att inte fullgott efterleva lagen om penningtvätt.

– Den allmänna riskbedömningen ska vara så omfattande att den fångar hela byråns arbetssätt och samtidigt kopplas till bevakningen av respektive klient. Det här ville vi lösa och ge Sveriges byråer ett genomtänkt stöd för. Visma Advisor KYC är därför byggt just mot redovisningsbyråer och vi har utformat det utifrån den praxis som råder för branschen, förklarar Simo Panas.

Tack vare lösningens automatiserade kontroller mot nödvändiga register som exempelvis PEP- och sanktionslistor kan användaren vara trygg i att förändringar hos klienten kontinuerligt fångas upp. Det innebär att kundkännedomen hålls uppdaterad och att systemet flaggar om något behöver åtgärdas.

– Det här med att vi kunnat automatisera bevakningarna innebär att hanteringen av processen blir så smidig som möjligt. Vi tror att detta på riktigt förändrar vardagen för byråer, säger Simo Panas.

Ledande digitaliserad byrå får full koll

Deskjockeys, en av Sveriges ledande digitaliserade byråer, arbetar med den här specifikt framtagna lösningen som inte bara säkerställer ett sömlöst arbetsflöde utan också ger fullständig kontroll och en wow-känsla.

– Det är fantastiskt! Systemet har koll på varje detalj, skapar säkerhet och betydande tidsbesparingar för både oss och våra kunder. Här finns inga kryphål utan vi går verkligen igenom allt. Och det är viktigt, vi har över 1000 kunder som ska hanteras korrekt.

Orden är Mya Lindahls, projektledare på Deskjockeys. Här arbetar även redovisningskonsult Amanda Pellvik. Tillsammans ska de och övriga kollegor säkerställa att byrån lever upp till kraven i penningtvättslagen.

– Det är skönt att all informationshämtning sker automatiskt, att lösningen ger stöd i att säkerställa alla nödvändiga parametrar och att allt hänger ihop. Den här helheten har vi inte sett i något annat system. Det känns väldigt tryggt, berättar Amanda.

 Läs mer om Visma Advisor KYC med extra allt

En tryggare arbetsprocess

För Deskjockeys anställda har effekten varit omvälvande.

– Det är ett extremt stort arbete som ska göras grundligt. Då behöver vi ett pålitligt stöd som smidigt pekar på om det finns en extra risk någonstans, berättar Mya.

– Skulle vi bli granskade så har vi gjort en kundkännedom som är integrerad med allting annat. Det är klart att det väger tyngre. Vi har koll på det här!, avslutar Amanda.

Källor: Länsstyrelsen, Finanspolisen, SRF, Småföretagarna

Visma Smarta Byrån

Brinner du lite extra för redovisning?

Här är paketet för professionella användare som brinner lite extra för det här med redovisning. Ingen bindningstid och du bara betalar för det du använder, i efterskott. Inte så dumt va?

Visma Smarta Byrån

Visma Smarta Byrån