9 tips som tar ditt företag ur likviditetsproblem

Är du orolig över ekonomin i ditt företag? Eller vill du lära dig knepen för att undvika likvida bekymmer i framtiden? Problem med likviditeten är en vanlig utmaning hos de flesta företag. Vi ger dig nio handfasta tips på hur du kan förbättra ekonomin i ditt företag.

Fakturering > Likviditetsproblem

Vad är likviditetsproblem?

Först, vad är likviditet egentligen? När du driver ditt eget företag handlar det om att ha likvida medel för att kunna utveckla din verksamhet och växa. Vanligtvis handlar det om att ha pengar på banken som räcker till att betala leverantörer och löner till dig själv och din personal. Företagets F-skatteinbetalningar är ett annat exempel som påverkar företagets likviditet.

Det som påverkar din likviditet positivt och fyller på företagskontot på banken är kundernas betalningar. Därför är det viktigt att snabbt få iväg fakturorna efter slutfört arbete. Är det längre uppdrag är det bra att fakturera minst en gång i månaden.

Många företag stöter på likviditetsproblem då och då – våra nio tips nedan hjälper dig att undvika fällorna som kan leda till problem med likviditeten.

1. Sätt rätt betalningstid på dina fakturor

Om du har högst 30 dagars betalningstid på dina fakturor ska du kräva det och inte ge efter för mer. Tänk på att du själv ofta har 30 dagars betalningstid som krav från dina leverantörer. Varför agera annorlunda mot dina kunder? Om du handlar annorlunda kan det resultera i att du agerar bank till dina kunder.

Om du befinner dig i en pressad ekonomisk situation kan du däremot själv försöka förhandla till dig längre betalningstider, alternativt kortare betalningstider gentemot dina egna kunder. Detta är en speciellt viktigt för nystartade företag, men tyvärr är det sällan du då har förutsättningarna att ställa tuffare betalningskrav. Under punkt nio hittar du en smart tjänst som säkrar din likviditet. Arbetar du med kunduppdrag som spänner över flera månader är det viktigt att avtala att du fakturerar a conto. Med betalning a conto menas en delbetalning som ofta sker som förskottsbetalning, vanligtvis månadsvis. Fakturering a conto innebär att slutreglering av betalningen kommer att ske i samband med slutbetalning av det utförda arbetet.

Något av det absolut viktigaste du som företagare behöver ha koll på är just din fakturering och att få iväg fakturorna snabbt. Det finns faktiskt ingen vinnare på varken sent skickade eller sent betalda fakturor. Bästa tipset är att skaffa smarta och smidiga rutiner. Fakturera direkt – och digitalt.

 Test! Vilken typ av faktureringsperson är du? Testa dig här.

2. Se över likviditetsbudgeten 

Gör du en likviditetsbudget? Syftet med en sådan budget är att undvika krisen. Om du gör en likviditetsbudget själv och upplever problem så följ upp oftare.

Likviditetsbudgeten gör du månad för månad. Du får och kan ofta förutse när du behöver stärka din likviditet tillfälligt. Det innebär att du kan föra en dialog med din bank och förekomma behovet. Det ökar din trovärdighet hos banken.

Analysera flödet av in- och utbetalningar från företagskontot. När du gör din traditionella budget listar du kostnader och intäkter. Likviditetsbudgeten visar när ut- och inbetalningar äger rum. När du kommer igång med ditt budgetarbete ser du snabbt nyttan med att ha koll på ekonomin. Du har lättare se vilka perioder du behöver öka aktiviteten, du ser tydligare när pengar lämnar kontot och när de kommer in.

Ställ frågan om du har utnyttjat alla möjligheter till merförsäljning? Kan du sänka kostnaderna, t ex abonnemang på tidning eller marknadsföringskostnader? Släck inte bara ner marknadsföringsposter, utan gör en analys av vilken typ av marknadsföring som ger värde till ditt företag.

Många företag gör tyvärr misstaget att döda viktig sökannonsering i Google, samtidigt som de fortsätter pumpa in dyr sponsring utan tydligt affärsvärde till sitt favoritlag i hockey. En kostnad som framför allt nyföretagare bör prioritera att behålla är nödvändiga företagsförsäkringar.

 10 frågor att ställa – jobba smart med din redovisningskonsult

3. Skapa en sund kundmix

Ställ dig själv tre viktiga frågor som många företagare allt för ofta glömmer bort: Är mina kunder nöjda med mig? Är alla kunder lönsamma? Står jag och faller med en kund?

Bakom dina svar finns ofta en del av orsaken till problem med ekonomin i företaget. Nöjda kunder stannar och är mottagliga för merförsäljning. Det kostar alltid mer att jaga nya kunder än att sälja till de nöjda kunder du redan har. Därför är kundnöjdhet så otroligt viktigt.

När du har problem med likviditeten bör du försöka öka merförsäljningen till existerande kunder, men också förbättra din kundmix så att ditt företag inte står och faller med en eller två stora kunder. Då kan du behöva lägga tid på att hitta nya kunder som minskar den risken.

När du lägger ihop pusselbitarna budget och kundbearbetning lär du dig mycket om din verksamhet och om dina kunder. Kunskapen visar snart vilka uppdrag och kunder som är lönsamma och det är här du ska lägga din energi. Du får en tydligare koppling till marknadsinsatser och du lägger tid och marknadspengar på rätt saker. 

 Lästips: Affärsutveckling under coronakrisen

4. Kontrollera att du har rätt belåning

Se över alla dina företagslån och räntan du får i dag. Det går ofta att komma långt genom att bestämma träff med din kontaktperson på banken och berätta om din ekonomiska situation.

Om du har möjlighet till checkkredit som låneform kan det vara bra i tider av likviditetsproblem, eftersom du då får fast ränta och vet vad du ska betala i lånekostnader under året. Checkkrediten är som en form av konsumtionskredit för dig som företagare och sätts in på ditt rörelsekonto. Tyvärr kan det vara svårt att bli beviljad checkkredit när det går sämre för ditt företag, vilket leder till ett moment 22. Dessutom får du ofta betala en årlig avgift och ränta på krediten, oavsett om du utnyttjar den eller inte.

 Läs också: Checkkredit 2.0 – bered plats för framtidens företagskredit

5. Underhåll dina bankrelationer

På tal om banken, har du stött på ett “nej” när du frågat om checkkredit eller försökt omförhandla dina företagslån? Ofta är ett sådant nej delvis resultatet av en passiv bankrelation där du som företagare tyvärr drar det korta strået.

Om du i stället har som mål att vara proaktiv, bygga upp och underhålla dina bankrelationer under året, så kommer du ha bättre personlig kontakt med din banktjänsteman och lättare att argumentera för förmånligare lånevillkor. Har du dessutom med en likviditetsbudget ökar dina möjligheter till finansiering.

Banken uppskattar en väl förberedd kund – glöm inte att det är du som skapar trovärdighet gentemot din bank!

 Företagslån för enskild firma och aktiebolag – vilket är bäst?

6. Våga gå till inkasso med uteblivna intäkter

Har du problem med att få in pengar i tid från dina kunder, eller att få in pengar överhuvudtaget? Var inte för snäll – det är ju ditt företag och levebröd det handlar om! Våga skicka jobbiga fakturaärenden till inkasso. Tänk också på att goda och personliga affärsrelationer inte även behöver bli privata relationer.

Om du undviker att bli för mycket vän med dina kunder och är tydlig med dina säljvillkor, har du mycket större chans att driva in dina utestående fordringar. Återigen, du ska inte agera bank åt dina kunder. 

7. Utvinn mer värde ur din personal

Många företagare får ofta höra att de bör dra ner på personal när ekonomin försämras, men du har ju en gång i tiden anställt folk för att de ska uträtta arbete och skapa värde i ditt företag. Det finns alltid utrymme för att använda din personal mer effektivt. Har du en fungerande tidsregistrering för din personal som visar vad ni lägger arbetstiden på och vilket värde det ger? Mäter du affärsvärdet av arbetstiden på rätt sätt? Vilka områden i ditt företag är affärskritiska och vilken uppmärksamhet får dem i det dagliga arbetet? Om du är i en tillväxtfas kan du räkna på om du eventuellt vill anlita konsulter i stället för att anställa.

8. Använd factoring

Likviditetsproblem kan vara tillfälliga eller allvarliga, långsiktiga utmaningar i ditt företag. Om du befinner dig i behov av intäkter kan du använda dig av så kallad factoring, det vill säga att sälja fakturor eller att belåna fakturor och få betalt samtidigt som en kund handlat av dig. Testa och du kommer snart upptäcka att din ekonomiska trygghet har en prislapp som vanligtvis är blygsam och ger dig ett tryggare företagsliv.

Om ditt företag har återkommande problem med likviditeten kan det finnas underliggande problem i ditt företagande som du bör undersöka. 

 Relaterad läsning: Så gör du när kunderna inte betalar i tid

9. Har du ett lager? Optimera det och ditt erbjudande

Du har säkert tänkt på att ditt varulager påverkar likviditeten. Men det är inte alltid så enkelt som att bara minska storleken på ditt lager. Många gånger lockar volymrabatter när du gör dina inköp. Försök i stället att fokusera på att lageroptimera, så att du har rätt mängd varor vid rätt säsong. Med tiden bygger du då upp din egen erfarenhet av den optimala inköpsvolymen.

Ett smidigt affärssystem kan hjälpa dig med att justera ditt lager så att du inte gör onödiga eller ineffektiva inköp. Du hittar värdefull information i ditt affärssystem som hjälper dig att hitta rätt volymer. Våga förhandla om längre betalningstider med dina leverantörer och eventuell returrätt.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion