9 tips som tar ditt företag ur likviditetsproblem

Är du orolig över ekonomin i ditt företag? Eller vill du lära dig knepen för att undvika likvida bekymmer i framtiden? Problem med likviditeten är en vanligt förekommande utmaning hos de flesta företag. Vi ger dig nio handfasta tips på hur du kan förbättra ekonomin i ditt företag.

Vad är likviditetsproblem?

Först, vad är likviditet egentligen? I företagssammanhang betyder likviditet ett företags förmåga att betala sina utgifter och skapa affärskontakter. Exempel på vanliga utgifter är skulder eller fakturor som måste betalas till andra leverantörer. Likviditet är viktigt för att ditt företag ska kunna betala ut anställdas löner i tid, genomföra viktiga inköp, investera i verksamheten och kanske växa.

Likviditetsproblem betyder alltså att ditt företag har dåliga möjligheter att betala dina utgifter i tid. Företagets verksamhet är då illikvid. Fastän det kan låta allvarligt är det inte alltid detsamma som konkurs eller fara för obestånd. Många företag stöter på likviditetsproblem då och då - våra nio tips nedan hjälper dig att undvika fällorna som kan leda till problem med likviditeten.

1. Sätt rätt betalningstid på dina fakturor

Om du har högst 30 dagars betalningstid på dina fakturor så ska du kräva det och inte ge efter för mer. Tänk på att du själv ofta har 30 dagars betalningstid som krav från dina leverantörer. Varför agera annorlunda mot dina kunder? Om du handlar annorlunda kan det resultera i att du agerar bank till dina kunder. Om du befinner dig i en pressad ekonomiska situation kan du däremot själv försöka förhandla till dig längre betalningstider, alternativt tuffare betalningstider gentemot dina egna kunder. Detta är en speciellt bra taktik för nystartade företag, men tyvärr är det sällan du då har förutsättningarna att ställa tuffare betalningskrav.

2. Optimera ditt varulager

Du har säkert hört att du kan minska ditt varulager för att lösa likviditetsproblem. Ditt varulager kan påverka din likviditet, men det är inte alltid så enkelt som att bara “minska” ditt lager. Många företagare måste importera container-stora lagervaror och har inte direkt möjlighet att minska. Försök då i stället fokusera på att lageroptimera så att du har rätt mängd varor vid rätt säsong och att din import följer företagets allmänna försäljningsmönster. Ett smidigt affärssystem  kan hjälpa dig att justera ditt lager så att du inte gör onödiga eller ineffektiva inköp.

3. Se över likviditetsbudgeten 

Gör du en likviditetsbudget? Syftet med en sådan budget är att undvika krisen. Om du gör en likviditetsbudget själv och upplever problem så följ upp oftare. Analysera flödet med kostnader och intäkter och fundera på vad du behöver göra, och när. Ta hjälp av en redovisningskonsult om du behöver, försök hitta en som är beredd att hjälpa dig med mer än bara att skicka in alla uppgifter till myndigheterna. En duktig konsult kan hjälpa dig att göra prognoser, larma vid avvkelser, göra omvärldsanalyser och nå alla dina mål – du kan spara in de pengar du investerar i ert samarbete. 
Har du utnyttjat alla möjligheter till merförsäljning? Kan du sänka kostnaderna, t ex abonnemang på tidning eller marknadsföringskostnader? Släck inte bara ner marknadsföringsposter, utan gör en analys av vilken typ av marknadsföring som ger värde till ditt företag. Många företag gör tyvärr misstaget att döda viktig sökannonsering i Google, samtidigt som de fortsätter pumpa in dyr sponsring utan tydligt affärsvärde till sitt favoritlag i hockey. En kostnad som framför allt nyföretagare bör prioritera att behålla är nödvändiga företagsförsäkringar.

 10 frågor att ställa – jobba smart med din redovisningskonsult

4. Skapa en sund kundmix

Ställ dig själv tre viktiga frågor som många företagare allt för ofta glömmer bort: Är mina kunder nöjda med mig? Är alla kunder lönsamma? Står jag och faller med en kund? Bakom dina svar finns ofta en del av orsaken till problem med ekonomin i företaget. Nöjda kunder stannar och är mottagliga till merförsäljning. Det kostar alltid mer att jaga nya kunder än att sälja till de nöjda kunder du redan har. Därför är kundnöjdhet så otroligt viktigt. När du har problem med likviditeten bör du försöka öka merförsäljningen till existerande kunder, men också förbättra din kundmix så att ditt företag inte står och faller med en eller två stora kunder. Då kan du behöva lägga tid på att hitta några nya kunder som minskar den risken.

5. Kontrollera att du har rätt belåning

Se över alla dina företagslån och räntan du får i dag. Det går ofta att komma långt genom att bestämma träff med din kontaktperson på banken och berätta om din ekonomiska situation. Om du har möjlighet till checkkredit som låneform kan det vara bra i tider av likviditetsproblem, eftersom du då får fast ränta och vet vad du ska betala i lånekostnader under året. Checkkrediten är som en form av konsumtionskredit för dig som företagare och sätts in på ditt rörelsekonto. Tyvärr kan det vara svårt att bli beviljad checkkredit när det går sämre för ditt företag, vilket leder till ett moment 22. Dessutom får du ofta betala en årlig avgift och ränta på krediten, oavsett om du utnyttjar den eller inte.

 Läs också: Checkkredit 2.0 – bered plats för framtidens företagskredit

6. Underhåll dina bankrelationer

På tal om banken, har du stött på ett “nej” när du frågat om checkkredit eller försökt omförhandla dina företagslån? Ofta är ett sådant nej delvis resultatet av en passiv bankrelation där du som företagare tyvärr drar det korta strået. Om du i stället har som mål att vara proaktiv, bygga upp och underhålla dina bankrelationer under året, så kommer du ha bättre personlig kontakt med din banktjänsteman och lättare att argumentera för förmånligare lånevillkor. Glöm inte att det är du som skapar trovärdighet gentemot din bank!

 Företagslån för enskild firma och aktiebolag – vilket är bäst?

7. Våga gå till inkasso med uteblivna intäkter

Har du problem med att få in pengar i tid från dina kunder, eller att få in pengar över huvud taget? Var inte för snäll - det är ju ditt företag och ditt levebröd det handlar om! Våga skicka jobbiga fakturaärenden till inkasso. Tänk också på att goda och personliga affärsrelationer inte även behöver bli privata relationer. Om du undviker att bli för mycket vän med dina kunder och är tydlig med dina säljvillkor, har du mycket större chans att driva in dina utestående fordringar. Återigen, du ska inte agera bank åt dina kunder.

8. Utvinn mer värde ur din personal

Många företagare får ofta höra att de bör dra ner på personal när ekonomin försämras, men du har ju en gång i tiden anställt folk för att de ska uträtta arbete och skapa värde i ditt företag. Det finns alltid utrymme för att använda din personal mer effektivt. Har du en fungerande tidsregistrering för din personal som visar vad ni lägger arbetstiden på och vilket värde det ger? Mäter du affärsvärdet av arbetstiden på rätt sätt? Vilka områden i ditt företag är affärskritiska och vilken uppmärksamhet får dem i det dagliga arbetet? Om du är i en tillväxtfas kan du räkna på om du eventuellt vill anlita konsulttid i stället för att anställa.

9. Sälj dina fakturor

Likviditetsproblem kan vara tillfälliga eller allvarliga, långsiktiga utmaningar i ditt företag. Om du befinner dig i behov av intäkter kan du använda dig av så kallad factoring, det vill säga att sälja eller belåna dina fakturor och få betalt samtidigt som en kund handlat av dig. Om ditt företag har återkommande problem med likviditeten kan det finnas underliggande problem i ditt företagande som du bör undersöka. 

 Relaterad läsning: Så gör du när kunderna inte betalar i tid

2,9/5 - 17 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi