A conto & a conto-faktura

A conto är en delbetalning, ofta i form av en förskottsbetalning.

Fakturering > A conto / a conto-faktura

A conto utgör underlag för en delbetalning

Med betalning a conto menas en delbetalning som ofta sker som förskottsbetalning. Fakturering a conto innebär att slutreglering av betalningen kommer att ske i samband med slutbetalning av det utförda arbetet. Av denna anledning kan en a conto-faktura betraktas som en faktura som inte är definitiv utan enbart utgör underlag för en delbetalning i väntan på att exempelvis ett uppdrag eller arbete ska slutföras och slutfaktureras. Det eller de belopp som fakturerats a conto redovisas och avräknas i uppdragets slutfaktura.

Betalning a conto vid långvariga uppdrag eller höga summor

A conto betalning förekommer relativt ofta för uppdrag som utförs under en längre period eller där ersättningen uppgår till höga belopp. Vid dessa fall kan det vara både nödvändigt och betryggande att fakturera delbetalningar i förskott, i stället för att fakturera hela summan när uppdraget är färdigställt. I dessa fall är det vanligt att fakturera a conto antingen enligt en i förväg avtalad betalningsplan eller enligt utförda tidsinsatser.

Momsredovisning vid betalning a conto

Normalt ska betalningar a conto ske med moms. Momsen ska redovisas i den tidsperiod, ofta månad, som företaget betalar eller får betalt.

A conto på engelska

On account

Relaterade ord

Faktura
Förskottsbetalning

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer