Så här jobbar du rätt i molntjänsten Visma Advisor

Funderar du på Visma Advisor? Använder du Advisor utan att få ut maximalt från tjänsten? Här kommer tips från Vismas support. Läs även om KPMG:s erfarenheter och se vad Emelie Angserud, ägare till redovisningsbyrån Aekonom, tycker om Advisor.

Vad är Visma Advisor? 

Visma Advisor är en klienthanterare på webben som ger stöd för fast pris. Den fungerar perfekt ihop med bokföringsprogrammet Visma eEkonomi, rapportsystemet Visma Ekonomiöversikt och Visma Advisor Period och År för bokslut och skatt. Tillsammans effektiviserar de här fyra molntjänsterna hälften av arbetstiden för en redovisningskonsult. 

 Vad är molntjänster?

Ger jämnare arbetsflöde 

Med Visma Advisor får byrån ett jämnare arbetsflöde och får mer gjort med samma personal. Du ser beläggningsgraden per anställd och får översikt över planerade och utförda timmar. Rapporten Täckningsgrad visar lönsamheten för olika uppdrag och för alla kunder. 

Använder byrån dessutom Visma Advisor Period och År så kommer också arbetet med avstämningar att bli lättare och mindre stressigt eftersom tjänsten innebär avstämningar varje månad. När bokslutet ska göras är det bara att godkänna. 

– Advisor är navet i vår byråadministration där vi har sparat intern byråtid för administration. Vi har också blivit mer effektiva ut mot kund, säger Tibor Bondesson, delägare på Baker Tilly Sydost.

 Bokslut och skatt: Från 20 steg till 8 

Lägg in mycket data

Ju mer data du matar in i Advisor desto bättre kan du styra verksamheten mot dina mål med hjälp av tjänsten. Det är viktigt att anpassa byråns arbetssätt efter tjänsten. Ha därför en strategi för byråns digitalisering och lägg tid på implementeringen innan du aktiverar Visma Advisor – det kommer att löna sig. Att jobba i molnet effektiviserar byrån och leder till ett behov av ny prismodell och utveckling av rådgvningstjänster. 

Så här får du ut max 

  • Prata om vilken sorts byrå ni vill vara. Fundera på vilka tjänster ni vill erbjuda och vilka som är era bästa kunder. Sätt en plan och ta hjälp av Visma med affärsutvecklingen.
  • Vilka uppdrag har din byrå och vilka tillhörande aktiviteter? Vad ingår och vad ingår inte?
  • Vilka bevakningspunkter tillhör respektive uppdrag?
  • Hur lång tid tar varje uppdrag och aktivitet? 
  • Vilka prislistor och prismodeller är aktuella för respektive uppdrag, aktivitet och kund?
  • Hur ser det ut med personalresurser och arbetsscheman?
  • Hur ser byråns framtid ut beträffande effektivisering, prissättning och rådgivning? 

Investera tid i utbildning

Många köper Visma Advisor men använder bara en liten del av alla funktioner. Vi rekommenderar onboarding – en utbildning för att komma igång rätt i programmet. Det går utmärkt att köpa en onboarding även om ni redan använder Visma Advisor. Mer kunskap om alla finesser är bra för alla!

Beställ onboarding via byra.spcs@visma.com eller ring 0470-70 61 60

Migrering från Visma Byråstöd

Självklart hjälper vi till med migreringen.

 Se supportfilmerna i Visma Advisors spellista.

 Supportsida Visma Advisor

KPMG:s byte till Visma Advisor

Stefan Andersson är utvecklingschef för små och mellanstora företag på KPMG.

Vilka är fördelarna ur ett ledningsperspektiv?

– Att se helheten. Det är lättare att resursplanera och fördela arbetsuppgifterna mellan kontoren.

Vilka är de 5 största utmaningarna med att byta system?
1. Att hitta rätt tid och tajming för omställningen.
2. Det tar tid innan alla verktyg ligger i molnet och man får finna sig i att leva i två världar ett tag. Man ska dock försöka göra bytet snabbt. 
3. Att hantera ökad transparens i realtid. I ett molnbaserat program strävar man efter att arbeta i realtid.
4. Bevakningslistor för exempelvis REKO behöver anpassas till nya arbetssättet.
5. Att förändra traditionella arbetssätt.

3 tips till den som vill byta till Visma Advisor?
Gör en förstudie, gör en noggrann implementering och följ upp. 
– Det verkar självklart, men det är vad det handlar om. 

"Mitt allra bästa tips är Visma Advisor"

Visma Advisor håller reda på allt åt Emelie Angserud, ägare till Aekonom.
– Innan hade jag postit-lappar överallt.

Du använder Visma Advisor, Visma eEkonomi och Visma Ekonomiöversikt. Varför valde du de tjänsterna?
– Visma har erkänt bra molnprogram som funkar och har hög säkerhet. Det är smidigt att jobba tillsammans i Visma eEkonomi. Kunderna kan ringa mig och säga: "Kan du gå in och titta?" Istället för att skicka SIE-filer. Jag sparar tid och bensin på att inte åka in till kunden och bokföra en halvtimme och sedan köra tillbaka. Mitt allra bästa tips är Visma Advisor.

Visma Smarta Byrån

– ditt nya byråpaket i molnet

Redovisning som det borde vara. Plocka ihop det du själv behöver och sköt alla uppdrag från ett ställe. Betala bara för det du använder.

Ditt nya byråpaket