Krisplan? Företag, så kommer ni igång med krishanteringen!

Har ni en krisplan på företaget? Hjärtstopp, brand, olycka, uppsägning eller rån. En kris på arbetsplatsen kan se ut hur som helst och slå till när som helst. Så här kommer du igång med rutiner för krishantering!

HR & personal > Krisplan

När något händer måste man ha färdiga rutiner att ta till direkt för att minimera konsekvenserna. Det är en liten investering man gör som brukar betala tillbaka sig om olyckan är framme. En krisplan på företaget är därför något alla företagare behöver skaffa sig, oavsett storlek på företag.

Vad är en krisplan?

En krisplan kan enklast beskrivas som en redogörelse för hur krisen ska hanteras i ett företag. Krisplanen ska ta upp vad som ska göras i en kris, på vilket sätt och vem som ska genomföra vad.

Krisplanen finns till för att förenkla när krisen är ett faktum. Det ska ge tydliga instruktioner om arbetssättet vid en kris, därför är det viktigt att krisplanen är noga förberedd under normala förhållanden, när alla som är inblandade i krisplanen kan tänka klart och har möjlighet att på ett översiktligt sätt fundera över vad man behöver göra i ett krisläge.

Planen kan exempelvis bestå av riskanalyser kring vilka kriser ett företag skulle kunna hamna i, checklistor för olika scenarios, samt frågor och svar på frågor som kan uppstå i samband med en krissituation. Här kan du behöva ta hjälp av olika personer på företaget, som kan förutse vilka kriser som kan inträffa inom just det området som de jobbar med.

Krishantering – detta gäller för företag

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alla företag oavsett storlek och bransch ska ha utrustning för första hjälpen. Företag med minst en anställd behöver även ha rutiner för krishantering vid olycksfall och akut sjukdom. På en del företag sitter krisplanen som ett halvt bortglömt och inaktuellt dokument i en pärm – och på de allra flesta småföretag saknas rutiner helt.

Skulle olyckan vara framme kan det vara bra att veta var närmsta hjärtstartare finns. 2018 fanns det 18327 hjärtstartare placerade runt om i Sverige, en stor andel på offentliga platser. Via webbplatsen Sveriges Hjärtstartarregister kan du ta reda på var närmsta hjärtstartare finns. Där finns också en kort instruktion om hur du ska agera om någon drabbas av ett hjärtstopp. 

 Lästips: Rädda hjärtat - en livsviktig app

Kriser kan se olika ut

En krissituation kan drabba en hel arbetsplats eller enskilda personer – och den kan ta sig olika uttryck. Rutiner skapar trygghet för både personal och arbetsgivare, menar Ulf Strandberg på Arbetsmiljöverket.

– Man behöver egentligen inte göra det så märkvärdigt. Försök förutse och identifiera vilka risker som finns. Utifrån det skapar man rutiner för vad som ska göras om olyckan är framme.

– Det kan handla om att ta fram telefonnummer till närmaste anhörig eller att lista var räddningsutrustning finns. Tänk dig att det ska vara som en apparat som rullar igång lite av sig själv, men som är anpassad till det egna företaget, säger Ulf Strandberg.

– Sedan får du inte glömma att synliggöra rutinerna på ett bra sätt. Ingen ska behöva leta efter dem. Jag har varit på arbetsplatser där rutinerna hänger på anslagstavlor, dörrar och lite överallt. Det fungerar alldeles utmärkt.

Frågor att ställa sig som arbetsgivare:

  • Vilket stöd kan/ska jag som arbetsgivare ge?
  • Ska vi ha extern hjälp kopplad till företaget, exempelvis företagshälsovård?
  • Vilket stöd kan vi som företag tillhandahålla så tidigt som möjligt?

Tips: Så skapar du en krisplan för ditt företag

 Tänk enkelt. Krångla inte till det, utan var klartänkt kring hur ni löser olika kriser som kan uppstå i ett företag.

 Identifiera olika risker. Här kan du behöva ta hjälp av flera olika personer, som var och en kan sitt område bäst för en bra helhetsbild över läget. Utifrån riskerna tar ni sedan fram rutiner kring vad som behöver göras om olyckan är framme.

 Vem eller vilka ska kontaktas vid olycka? Se till att de finns en lista på telefonnummer till anhöriga, så att dessa snabbt kan kontaktas om något skulle hända.

 Var finns hjälpmedel? Alla på företaget behöver veta om var de hittar hjälpmedel för olika krissituationer, hjärtstartare och brandsläckare exempelvis.

 Synliggör instruktionerna. Alla på företaget ska veta om var informationen finns, ifall krisen uppstår.

 Öva! En bra krisplan behöver genomföras under normala förhållanden då och då, så att alla i företaget känner sig trygga med rutinerna.

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart