Rutavdrag vid flytthjälp och flyttstädning - det här gäller

Rutavdrag eller RUT-avdrag som det också kan stavas; är en förkortning av orden rengöring, underhåll och tvätt. Förkortningen innebär att du kan göra avdrag för hushållsnära tjänster. I den här artikeln kan du läsa mer om rutavdraget i praktiken, med fokus på flytthjälp.

Skatter & skatteregler > Rutavdrag, flytt

Gå direkt till avsnitt:
Vad gäller rutavdraget för?
Bakgrundsfakta: Så har reglerna för RUT ändrats
De här flyttjänsterna ger rätt till rutavdrag
Den här flyttstädningen ingår i rutavdraget

Vad gäller rutavdraget för?

 • Endast arbetskostnad. Du kan få rutavdrag för 50 procent av arbetskostnaden, med ett tak på 50 000 kronor sedan 1 juli 2019.  Tidigare gällde detta endast personer som fyllt 65 år.  Det finns ingen minimigräns för nyttjande av rutavdraget, varken i summa eller arbetstid.
 • Endast arbete som utgör hushållsarbetets kärnområde. Läs mer om de senaste reglerna på Skatteverkets hemsida.
 • Rutavdrag för trädfällning och trädbeskärning? Ja, nästan all form av trädgårdsskötsel ingår utom att nyanlägga en gräsmatta. 
 • Gäller endast följande bostäder:

   Bostad du bor i eller använder som fritidshus. Till skillnad från hur rot-avdrag fungerar behöver du alltså inte dessutom äga bostaden för att få rutavdrag. Det innebär att du får skattereduktion om du exempelvis köper städning i din hyresrätt.

   Bostad som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad

 Relaterad läsning: Vad är rutavdrag?
 Läs också: Vad är rotavdrag?

"Bakgrundsfakta: Så har reglerna för RUT ändrats

 Den 1 april 2015 infördes en regel som gör att du som utför rot- och rutarbete ska lämna in fler uppgifter till Skatteverket. 

 1 augusti 2015 slopades skattereduktionen för hjälp med läxor och annat skolarbete. Barnpassning ska inte mer än i "ringa omfattning" bestå av läxhjälp.

 Även flytthjälp beviljades skatteavdrag 1 augusti 2016, dvs. flytt av lösöre och bohag mellan bostäder eller magasinering under flytt. 

 Läxhjälp och poolstädning beviljas inga avdrag.  

 Matlagning och bartendertjänster slopades som rutavdrag 1 januari 2016.

 Mer "lyxig" städning av typen poolstädning inomhus slopades från 1 januari 2016. Städningen skall vara av enkel och vardaglig karaktär, eller så ska det handla om flyttstädning.

 Beskärning och borttagning av träd och buskar började ingå i rutavdraget från och med den 1 augusti 2016. Du kan till exempel göra avdrag för trädfällning om trädet står i vägen när du ska bygga om eller bygga till. 

 Även flytthjälp beviljades skatteavdrag, alltså flytt av lösöre och bohag mellan bostäder eller magasinering under flytt. Samtliga av dessa ändringar gäller för arbete som utförts och betalats efter den 31 juli 2016.

 Från och med den 1 januari 2017 beviljades rutavdrag för installation, underhåll och reparation av vitvaror, dator, surfplatta, tv och tv-spel.

 Från och med den 1 januari 2017 beviljades installation, underhåll och reparation av till exempel vitvaror, dator, surfplatta, TV och TV-spel. 

 Taket för rut-avdraget höjdes den 1 juli 2019, från 25 000 kr till 50 000 kr per person och skatteår. Höjningen gäller hela beskattningsåret 2019.

 Aktuell statistik om Rutbranschen finns här: Rutbarometern

Att erbjuda rut-tjänster i eget företag

Förutom flyttjänster får rut-avdraget också göras för IT- tjänster och trädgårdstjänster. Tänk på att det bara är arbetskostnaden som är avdragsgill. När du som utförare begär ersättning och alla nödvändiga uppgifter finns med så betalar Skatteverket ut relativt omgående.

De här flyttjänsterna ger rätt till rutavdrag

 • Nedpackning och uppackning av bohaget, inklusive tavlor och gardiner.
 • Upp- och nedmontering av möbler.
 • Flytt av extra tunga saker. 
 • Magasinering av hela eller delar av bohaget, förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden. Magasinhyra och flyttkartonger ingår inte i avdraget. 
 • Flytt av bohag i samband med homestyling. 
 • Flytt av bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad. Dock inte mellan olika rum i samma bostad, oavsett hur stor den är. 
 • Lastning och lossning i samband med transporten. 
 • Arbetstiden för den lastbilschaufför som transporterar bohaget. Kostnaden för diesel till flyttbilen ingår däremot inte, inte heller båt eller flygfrakt.
 • Om du har fritidsbostad som räknas som dubbelt boende får du också avdrag för flytt
 • Samma regler gäller inom hela EU/EES-området eller Schweiz.

 Lästips hos Skatteverket: De här flyttjänsterna kan du göra avdrag för

Den här flyttstädningen ingår i rutavdraget

 • Dammsugning, dammtorkning, fönsterpustning, urtorkning av skåp, bakom element och liknande i samband.
 • Även inflyttningsstädning ger rätt till avdrag.
 • Avdrag ges för rengöring av altan och för att byta lampor och säkringar.
 • Städning i en fritidsbostad som hyrs kortare eller längre perioder.
 • Undantag: Poolstädning, hyra av dammsugarrobot, trappstädning och kostnaden för själva homestylingen. (Däremot flytt för att kunna homestyla.) Har du renoverat eller ska flytta och behöver forsla bort byggmaterial, möbler, bråte och avfall så räknas det inte in i rutavdraget. 


Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion