Rutavdrag

Rutavdrag är en skattereduktion till privatpersoner för hushållsarbeten i en bostad.

Skatter & skatteregler > Rutavdrag

Vad är rutavdrag?

Rutavdrag, eller RUT-avdrag som det också kallas, är en förkortning och står för RengöringUnderhåll och Tvätt. Rutavdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner av Skatteverket för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet, som till exempel städ eller arbeten inom trädgård.

Hur fungerar rutavdrag?

Rutavdrag ska förutsättas tillhöra hushållsarbetets kärnverksamhet och göras i en bostad, ett fritidshus eller i en förälders bostad.

Exempel på hushållsarbeten som ger rätt till rutavdrag är flyttstädning, klippning av gräsmatta och läxhjälp. För full lista på vad som berättigar till avdrag och inte hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Den som beställer ett arbete som är berättigat rutavdrag, till exempel inom trädgård, städning eller flytt, behöver inte själv göra något för att få avdraget. Det är alltid den som utför arbetet som ansvarar för att ansöka om rutavdrag och att fakturera inklusive avdraget.

Med hur mycket kan rutavdraget gälla?

Avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 50 000 kronor per person och år.

Taket för rut-avdraget höjdes till 50 000 kr per person och beskattningsår från och med 1 juli 2019. Tidigare gällde den högre gränsen endast för personer som fyllt 65 år.

Från och med beskattningsåret 2021 höjs beloppstaket från 50 000 kr till 75 000 kr och man lägger till fyra nya tjänster, tvätt, vård av kläder och hemtextilier, vissa möblerings- och transporttjänster.

Avdraget ger nu berättigande till avdrag med 50 procent, men dock högst med 25 000 kronor.

Vem har rätt till rutavdrag?

För att få rutavdrag gäller det att personen som ansöker är över 18 år, har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret (alltså att ansökaren betalar skatt i Sverige oavsett om inkomsten kommer från utlandet eller från Sverige) och har betalat för rutarbetet.

När ges inte rutavdrag?

Närstående, så som makar eller släkt, får inte utföra arbetet om rutavdraget ska godkännas. Om ansökaren har en enskild firma och avser använda den för husarbetet godkänns inte det. Samma gäller för andra bolagsformer som ansökaren själv är delägare i, så som ett aktiebolag.

På vilka sätt kan rutavdrag fås?

De finns tre sätt att få rutavdrag; du kan anlita en person med F-skatt, få en förmån som din arbetsgivare betalar eller anlita en privatperson som innehar A-skatt men inte bedriver enskild näringsverksamhet eller har F-skatt.

Rutavdrag på engelska

RUT tax deduction

Relaterade ord

Husavdrag
Rotavdrag

 Tips! I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord