Rutavdrag – Vad är rutavdrag?

Rutavdrag är en skattereduktion till privatpersoner för hushållsarbeten i en bostad.

Rutavdrag är till för privatpersoner
Rutavdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Rut är en förkortning av rengöring, underhåll och tvätt.

Rutavdrag ska förutsättas tillhöra hushållsarbetets kärnverksamhet och göras i en bostad, ett fritidshus eller i en förälders bostad.

Exempel på hushållsarbeten som ger rätt till rutavdrag är flyttstädning, klippning av gräsmatta och läxhjälp. För full lista på vad som berättigar till avdrag och inte hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

 

Med hur mycket kan rutavdraget gälla?
Avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 50 000 kronor per person och år. Taket för rut-avdraget höjdes till 50 000 kr per person och beskattningsår från och med 1 juli 2019. Tidigare gällde den högre gränsen endast för personer som fyllt 65 år.

Avdraget ger berättigande till avdrag med 50 procent, men dock högst med 25 000 kronor.

 Relaterad läsning: Rutavdrag vid flytthjälp & flyttstädning – det här gäller

Vem kan få rutavdrag?
För att få rutavdrag gäller det att personen som ansöker är över 18 år, har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret (alltså att ansökaren betalar skatt i Sverige oavsett om inkomsten kommer från utlandet eller från Sverige) och har betalat för rutarbetet.

När ges inte rutavdrag?
Närstående, så som makar eller släkt, får inte utföra arbetet om rutavdraget ska godkännas. Om ansökaren har en enskild firma och avser använda den för husarbetet godkänns inte det. Samma gäller för andra bolagsformer som ansökaren själv är delägare i, så som ett aktiebolag.

På vilka sätt kan rutavdrag fås?
De finns tre sätt att få rutavdrag; du kan anlita en person med F-skatt, få en förmån som din arbetsgivare betalar eller anlita en privatperson som innehar A-skatt men inte bedriver enskild näringsverksamhet eller har F-skatt.

Rutavdrag på engelska
RUT tax deduction

Relaterade ord
Husavdrag
Rotavdrag

3,6/5 - 12 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi