Husavdrag – Vad är husavdrag?

Husavdrag är en skattesubvention som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i eller i nära anslutning till en bostad eller fritidsbostad.

Skatter & skatteregler > Husavdrag

Husavdrag består av rot‑ och rutavdrag

Hushållsskatteavdrag (husavdrag eller HUS‑avdrag) är namnet på det system med skattereduktion för arbetskostnader i samband med privatpersoners köp av hushållsarbete, reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Husavdraget omfattar dels rotavdrag, dels rutavdrag.

Avsikten med skattereduktionen är bland annat att skapa nya jobb inom hushålls- och byggsektorn, samt att underlätta för redan befintliga företag i branschen. Genom att göra tjänsterna billigare för privatpersoner syftar åtgärden dessutom till att minska förekomsten av svart arbetskraft. Skatteverket är den myndighet som informerar och kan svara på frågor gällande husavdraget.

Vad kan man göra avdrag för?

Rotavdrag:
ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Man kan exempelvis få rotavdrag för arbeten som renovering, ommålning, tapetsering och golvläggning. Man kan däremot inte få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus eller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus de första fem åren.

Rutavdrag:
RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdrag kan även beviljas för barnpassning, omsorgtjänster och enklare trädgårdsarbete. Några exempel på hushållsarbeten som kan beviljas rutavdrag är städarbete, matlagning, snöskottning, gräsklippning samt lämning och hämtning av barn vid skola, fritidsaktivitet eller liknade.

Hur går skattereduktionen för husarbeten till?

Företag som säljer husarbete fakturerar köparen halva arbetskostnaden inklusive moms som preliminär skattereduktion. Företaget kan sedan ansöka om resterande del av beloppet hos Skatteverket när kunden har betalat fakturan. I samband med inkomstdeklarationen fattar Skatteverket beslut om slutligt husavdrag. Om allt har gått rätt till är det slutliga avdraget lika stort som det preliminära. I annat fall får kunden ett återkrav på mellanskillnaden från Skatteverket.

Fakturering av tjänster med husavdrag

Fakturering av arbetskostnad med rot‑ eller rutavdrag bör lämpligen innehålla följande:

  • Typ av arbete som har utförts
  • Var arbetet har utförts och av vem
  • Total ersättning för arbetetskostnaden inklusive moms före preliminär skattereduktion
  • Belopp inklusive moms som ska betalas av köparen för arbetskostnad, material, utrustning och resor efter preliminär skattereduktion
  • Förfallodatum för betalning

Husavdrag på engelska

ROT and RUT tax deduction; tax deduction for domestic services

Relaterade ord

Rotavdrag
Rutavdrag
Faktura

  Lär dig fler ekonomiska begrepp, termer och ord!