Rotavdrag

Rotavdrag är en skattereduktion till privatpersoner för arbeten som utförs i hemmet.

Skatter & skatteregler > Rotavdrag

Vad är rotavdrag?

Rotavdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. ROT betyder inget i sig, utan är en förkortning och står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.

Hur fungerar rotavdrag?

Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag. Däremot berättigar det inte avdrag för uppförande av nya hus eller byggnader. För att en privatperson ska ha rätt till avdraget gäller det att man äger och bor i eller i anslutning till den byggnad du önskar renovera, bygga om eller bygga till.

Det är företaget som utför arbetet som ansvarar för att ansöka om utbetalning för rotavdraget från Skatteverket. Företaget fakturerar kunden med avdraget inräknat.

Rot- och rutarbete kallas med en gemensam beteckning hos Skatteverket för husarbete.

Med hur mycket kan rotavdraget gälla?

Avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 50 000 kronor per person och år. Avdraget beviljas inte parallellt med rutavdrag utan det är den sammanlagda summan av tjänster avseende båda avdragen som får uppgå till 50 000 kronor.

Avdraget ger berättigande avdrag med 30 procent av arbetskostnaden. 

Vilka regler gäller för att få rotavdrag?

Rotavdrag ges inte om en bostad hyrs ut och husarbetet beräknas utföras under den tid som bostaden är uthyrd, oavsett om det är en kortare eller längre period. Om personen som ansöker om rotavdrag inte äger bostaden som rotavdraget gäller beviljas det inte av Skatteverket. Rotavdrag gäller heller inte kooperativa hyresrätter.

Närstående, så som makar eller släkt, får inte utföra arbetet om rotavdraget ska godkännas. Om ansökaren har en enskild firma och avser använda den för husarbetet godkänns inte det. Samma gäller för andra bolagsformer som ansökaren själv är delägare i, så som ett aktiebolag.

På vilka sätt kan rotavdrag fås?

De finns tre sätt att få rotavdrag; du kan anlita en person med F-skatt, få en förmån som din arbetsgivare betalar eller anlita en privatperson som innehar A-skatt men inte bedriver enskild näringsverksamhet eller har F-skatt.

Betalas elektroniskt

Betalningen ska från och med 1 januari 2020 ske elektroniskt, enligt ett beslut i Riksdagen. Exempel är kontokort, BankID eller Swish. 

Rotavdrag på engelska

ROT tax deduction

Relaterade ord

Bruttolöneavdrag
Husavdrag
Rutavdrag

  Tips! I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord