Reavinst / realisationsvinst

Reavinst är skillnaden i värde mellan ett köp och en försäljning av en tillgång.

Finansiering & finans > Reavinst

Vad är reavinst?

Reavinst, eller realisationsvinst, är vinst på kapital. Det betyder skillnaden mellan priset vid köp på ett värdepapper, fast egendom eller andra tillgångar, och summan säljaren fick vid försäljningen. Reavinsten är alltså den vinst som en försäljning genererar.

Reavinsten beräknas som följande:

Försäljningspris − Inköpspris = Reavinst

Reavinstskatt

Den som har gjort en reavinst måste betala skatt på beloppet. Skatten kallas kapitalvinstskatt eller reavinstskatt och är med endast vissa undantag 100 procent skattepliktiga. Skattesatsen för reavinst är 30 %.

Hur räknar man ut reavinstskatt?

Undantagsvis ska inte full reavinstskatt betalas vid försäljning av privatbostäder. Då ska endast 22/30 av reavinsten beskattas. Säg att du har gjort en vinst på 100 000 kronor. Reavinsten beräknas då som 100 000 x (22/30) = 73 333. Det ger en reavinstskatt på 73 333 x 30 % = 22 000 kronor.

Andra undantag är om du har renoveringskostnader eller tänker investera pengarna i en ny bostad. Du kan även kvitta en reavinst mot en reaförlust, vilket gör att du behöver betala mindre skatt.

Reavinst på engelska

Capital gain

Relaterade ord

Kapital
Tillgång
Skatt

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp