Tuffare miljökrav för bilar

Ska du köpa en ny firmabil? Framöver kommer det att bli både dyrare och krångligare att äga och köra en bil som inte uppfyller högt ställda miljökrav. 1 juli i år införs ett bonus-malussystem för nya bilar och 2020 får kommuner rätt att stänga av vissa bilar från stadskärnan.

Omvärldsbevakning > Tuffare miljökrav för bilar

Bonus-malussystemet ger bonus för låga utsläpp

Syftet med bonus-malussystemet är att premiera bilar med låga utsläpp med en bonus och göra det dyrare att köpa bilar med högre utsläpp. Köper du en bil med låga utsläpp får du en kraftig bonus. Om du väljer bensin eller diesel kan skatten höjas med flera tusenlappar om året.

Vilka fordon berörs och vilka är villkoren?

Alla nya bilar som registreras den 1 juli eller senare omfattas av bonus-malussystemet liksom personbilar klass 1 och 2 samt lätta bussar och lätta lastbilar med totalvikt på max 3,5 ton. Motorcyklar omfattas inte av bonus-malus.

Bilar som släpper ut koldioxid mellan 0-60 g/km får bonus. Bilar utan något utsläpp alls, som elbilar, får 60 000 kronor och sedan minskar bonusen nedåt i förhållande till varje gram koldioxid som bilen släpper ut ned till 10 000 kronor. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kronor.

 Bonusen får inte vara större än 25 % av bilens pris.
 Fem års skattebefrielse för miljöbilar tas bort.
 Bonusen betalas ut efter sex månader.
 Bonusen ersätter supermiljöbilspremien.

Malusen - den höjda fordonsskatten
Den höjda fordonsskatten gäller i tre år och gäller bilar som släpper ut 95 gram koldioxid per kilometer eller mer. För bilar som släpper ut 95-140 gram per kilometer är beloppet 82 kronor per gram. Bilar som släpper ut ännu mer, det vill säga över 140 gram per kilometer får höjd skatt med 107 kronor per gram.

Köpa ny bil nu eller vänta?

Det kan skilja många tusenlappar på om du köper din nya bil nu eller om du väntar tills efter de nya reglerna träder i kraft. Ska du köpa en ny bil med konventionell motor? Gör slag i saken nu direkt! Om du vill satsa på en elbil eller laddhybrid - vänta till 1 juli!

Miljözoner

En miljözon innebär ett förbud mot viss fordonstrafik i ett visst område. Det finns redan miljözoner i några städer som gäller för tung trafik, men nu kan också personbilar förbjudas från att färdas i de centrala delarna.

Från och med 1 januari 2020 ger nämligen regeringen Sveriges kommuner möjlighet att införa miljözoner för personbilar. Det betyder att fordon av äldre utsläppsklasser stängs ute från att köra i dessa områden.

Två typer av miljözoner för personbilar

Det finns två typer av miljözoner för personbilar. I den första typen av zon tillåts dieselbilar och bensinbilar som uppfyller kraven för Euro 5 och senare. Bilar som sålts innan 2011 är alltså inte välkomna. Men redan två år framåt i tiden, 1 juli 2022, får bara dieselbilar som uppfyller Euro 6 köra i zonen. Det är alltså dieselbilar certifierade från 1 september 2015. För bensinbilar är det fortfarande Euro 5 som gäller. Laddhybrider, hybrider, gasbilar och etanolbilar berörs också av reglerna.

Den andra typen av miljözon är ännu tuffare och tillåter bara utsläppsfria bilar som elbilar, bränslecellsbilar, samt gasbilar certifierade enligt Euro 6.

Vilken klassificering har din bil?

För att se vilka krav just din bil uppfyller kan du gå in på bilsvar.se och skriva in ditt registreringsnummer.

Miljözoner

Klass 1: Finns idag, gäller endast tunga fordon.

Klass 2: 
Från 1 januari 2020:
• Bilar med kompressions-tänd motor (diesel, elhybrid, laddhybrid) i Euro 5 eller bättre
• bilar med gnisttänd motor (bensin, elhybrid, laddhybrid, fordonsgas, E85) i Euro 5, eller bättre
• Elbilar
• Bränslecellsbilar

Från 1 juli 2022:
• Bilar med kompressions-tänd motor (diesel, elhybrid, laddhybrid) i Euro 6
• bilar med gnisttänd motor (bensin, elhybrid, laddhybrid, fordonsgas, E85) i Euro 5, eller bättre
• Elbilar
• Bränslecellsbilar

Klass 3
Från 1 januari 2020:
• Elbilar
• Bränslecellsbilar
• Bilar som kan drivas med fordonsgas i Euro 6

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion