Köpa företag? Din guide för köp av företag (eller webbshop)

Fyra av tio småföretag riskerar att läggas ner när ägaren drar sig tillbaka. Detta innebär samtidigt en möjlighet för dig – kan du köpa ett av de här företagen? Du har kompetensen och drivkraften – och du kan tänka dig att köpa ett företag istället för att ett starta nytt. Men hur går det till att köpa företag? I denna guide går vi igenom vad du ska tänka på när du letar företag att köpa.

Fyra av tio småföretag i Sverige riskerar att gå i graven när ägaren går i pension, visar en undersökning från Visma. Det innebär att tiotusentals bolag är hotade under det kommande decenniet. Bara var sjunde, 14 procent, tror att en familjemedlem tar över. Detta innebär samtidigt en möjlighet för dig som är på jakt efter att köpa ett företag.

Varför köpa ett företag?

Varför ska man då köpa ett befintligt företag istället för att starta ett helt nytt? De småföretagare vi har frågat anser att den största fördelen med att ta över ett befintligt företag, i stället för att starta ett nytt, är att varumärket redan är etablerat. Många lyfter också fram att man har en stabil kundbas från början och att rätt kompetens redan finns i företaget.

– Om du kan ta över en väl fungerande verksamhet i stället för att starta från noll kortar du din startsträcka rejält.

–Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs

Var kan man köpa företag?

Förvånansvärt få företagare, 17 procent, tror på en försäljning när de funderar på att dra sig tillbaka. Kanske är det därför åttio procent av alla företag som säljs aldrig annonseras ut, de går via kontakter. Prata med Almi, Nyföretagarcentrum, banker, redovisningsbyråer och berätta att du är intresserad.

Företag som faktiskt annonseras ut till försäljning hittar du på Bolagsplatsen och företagsförmedlarnas hemsidor, exempelvis Svensk Företagsförmedling och Länia. Swedbank mäklar inte bara fastigheter utan också företag. Branschsajter är viktiga att ha koll på. Du kan också hitta mindre verksamheter på Blocket/Affärsöverlåtelser.

Beskriv vem du är och vad du vill

Det kan tyckas torrt men har du inte skrivit en affärsplan så är det dags. Vad är det du ser framför dig? Hur ska verksamheten du söker bedrivas – och hur ska livet i övrigt fungera?

Det är alltid en fördel att vara tydlig, antingen om du vill visa att du är den självklara efterträdaren till säljarens livsverk, söker finansiering eller ska förklara din passion för familjen där hemma.

En affärsplan tvingar dig också att tänka längre och se helheten när du svarar på frågorna – särskilt när du anpassar planen efter just det företag du är spekulant på och ska göra budget för.

Så öppna laptopen och svara på följande:

 • Är tajmingen i livet rätt?
 • Är ekonomin stark eller svag? Vilka risker kan jag ta?
 • Affärsinriktning i stort, vad är huvudtanken?
 • Marknaden, vad vet jag om den?
 • Marknadsstrategi?
 • Vilka är kunderna?
 • Vilka resurser behöver jag?
 • Vilken roll vill jag ha i företaget? Hur har jag tänkt utveckla företaget?
 • Vilken roll vill övriga familjemedlemmar ha?
 • Andra förhållanden av betydelse kring familjen?
 • Vilken typ av entreprenör är jag? Expansiv eller vill jag ha en försörjning?

 Läs också: Entreprenör? Egenskaper som visar att du har vad som krävs

Första kontakten med företaget

Säljaren vill veta hur du kan utveckla företaget och självklart om du har finansiering. Det handlar väldigt mycket om relationer. Är du en trovärdig efterträdare? Kan du ta över alla kund- och leverantörskontakter? Gör research om företaget i förväg och kontakta branschorganisationen för neutral information. Ta gärna med dig en person du litar på som kan hjälpa dig att ställa frågor och dokumentera. 

Finansiering

Rätt pris och rätt finansiering är viktigt för att få en bra start, och att likviditeten räcker. Ett vanligt scenario är banklån i botten, Almilån, ägarrevers eller annan finansiär som topplån och eget kapital på toppen. Banker finansierar mellan 50 och 75 procent, vanligtvis.

En för låg egen insats kan ge problem om startskedet blir långvarigt. Men satsa inte sista kronan av ditt privata sparkapital.

 Tips: Företagsfinansiering hos Visma

Kan du tänka dig att köpa hela företaget?

Säljaren vill oftast sälja hela bolaget om det är ett aktiebolag eller handelsbolag, medan du som köpare kanske bara vill köpa inkråmet, det vill säga tillgångar och avtal. 

Vad är rätt pris?

Få en känsla för om företaget är rätt prissatt. Det här är vanliga fällor när du läser bokslut:

 • Varulagret: Om varorna är halvfabrikat eller sekunda ska de inte värderas till fullpris. Då är priset för högt.
 • Projekt: Löper ofta över flera bokslut. Granska alla projekt på djupet så du ser om de är lönsamma och exakt hur de påverkar gjorda bokslut. Det kan påverka priset.
 • Eget kapital och soliditet:Är det högt eller lågt? Under 10 procent är lågt i många branscher och du har då anledning att fundera över lönsamheten längre tillbaka i tiden. Finns det å andra sidan mycket pengar och värdepapper så blir priset onödigt högt.
 • Avskrivningar: Företag som går bra utnyttjar gärna maximalt tillåten avskrivning för att minska skatten, företag som går dåligt gör gärna tvärtom för att visa bättre resultat.
 • Lokalhyran: Är den i nivå med marknadspriserna?
 • Ägarlönen: Har ägaren en marknadsmässig ägarlön?

Ta också del av Almis kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag.   

Förhandling

Här är det läge att få med skrivningar kring allt som känns tveksamt, allt du inte fått tillräcklig information om. Gör ett eget avtalsförslag tillsammans med din rådgivare. Tänk på det första avtalsförslaget som ett underlag för förhandling, inget annat. Muntliga överenskommelser gjorda på företagsbesöken brukar till exempel inte finnas med.

4,7/5 - 3 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi