Köpa företag? Din guide för köp av företag (eller webbshop)

Fyra av tio småföretag riskerar att läggas ner när ägaren går i pension, visar en undersökning från Visma. Det innebär att tiotusentals företag är hotade de kommande åren. Samtidigt är det en fin chans för dig som vill köpa ett befintligt företag. Hur går det till att köpa företag och vad ska en tänka på? Det svarar vi på i den här guiden. 

Entreprenörskap > Köpa företag

Varför köpa ett företag?

Varför köpa ett befintligt företag istället för att starta ett helt nytt? Svaret är förstås att startsträckan förkortas på flera olika sätt. De småföretagare som tillfrågades i Vismas undersökning ansåg att de största fördelarna var att:

 • Varumärket redan är etablerat.
 • Det finns en stabil kundbas.
 • Rätt kompetens finns redan i företaget.
"Om du kan ta över en väl fungerande verksamhet i stället för att starta från noll kortar du din startsträcka rejält."

Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs

Så hittar du företag till salu

Bara en av fem företagare räknar med att sälja. De som vill sälja planerar ofta för det under lång tid och dammsuger sin omgivning för att hitta rätt köpare. De letar bland anställda i företaget, hos kunder och leverantörer, inom familjen och i vänkretsen. 

Försäljningarna och matchningarna sker ibland via Almi, Nyföretagarcentrum, banker eller redovisningsbyråer. Du som letar kan därför kontakta de aktörerna och höra dig för.

Bara två av tio företag som säljs annonseras ut. Du hittar annonserna på Bolagsplatsen och företagsförmedlarnas hemsidor, exempelvis Svensk Företagsförmedling och Länia. Swedbank mäklar inte bara fastigheter utan också företag. Branschsajter är viktiga att ha koll på. Du kan också hitta mindre verksamheter till salu på Blocket/Affärsöverlåtelser.

Beskriv vem du är och berätta vad du vill

Har du hittat ett drömföretag som du vill köpa? Skriv en bra affärsplan. Vad är det du ser ska hända när du tar över? Hur ska verksamheten du söker bedrivas och hur ska ditt liv i övrigt fungera? 

Det är en fördel att vara tydlig antingen om du vill visa att du är den självklara efterträdaren till säljarens livsverk, söker finansiering för ditt nya företag eller ska förklara din passion för familjen där hemma.

En skriven affärsplan tvingar dig att tänka längre och se helheten när du svarar på motfrågor – särskilt när du anpassar planen efter just det företag du är spekulant på och ska göra budget för.

Så öppna laptopen och svara på följande:

 • Är tajmingen i livet rätt?
 • Är ekonomin stark eller svag? Vilka risker kan jag ta?
 • Affärsinriktning i stort, vad är huvudtanken?
 • Marknaden, vad vet jag om den?
 • Marknadsstrategi?
 • Vilka är kunderna?
 • Vilka resurser behöver jag?
 • Vilken roll vill jag ha i företaget? Hur har jag tänkt utveckla företaget?
 • Vilken roll vill övriga familjemedlemmar ha?
 • Andra förhållanden av betydelse kring familjen?
 • Vilken typ av entreprenör är jag? Expansiv eller vill jag ha en försörjning?

 Läs också: Entreprenör? Egenskaper som visar att du har vad som krävs

Första kontakten med företaget 

Gör research om företaget i förväg och kontakta en branschorganisation för neutral information. Ta gärna med dig en person du litar på som kan hjälpa dig att ställa frågor och dokumentera. 

Säljaren vill veta hur du kan utveckla företaget och självklart om du har finansiering. Det handlar väldigt mycket om relationer. Är du en trovärdig efterträdare? Kan du ta över alla kund- och leverantörskontakter?

Finansiera ditt företagsköp

Rätt pris och rätt finansiering är viktigt för att få en bra start och för att likviditeten ska vara tillräckligt god. Ett vanligt scenario är banklån i botten, sedan Almilån, ägarrevers eller annan finansiär som topplån och så ett eget kapital på toppen. Banker finansierar vanligtvis mellan 50 och 75 procent av köpet. 

En för låg egen insats kan ge problem om startskedet blir långvarigt. Men det är heller inte klokt att satsa allt ner till sista kronan av ditt privata sparkapital.

 Tips: Företagsfinansiering hos Visma Spcs

Kan du tänka dig att köpa hela företaget?

Säljaren vill oftast sälja hela bolaget om det är ett aktiebolag eller handelsbolag, medan du som köpare kanske bara vill köpa inkråmet, det vill säga tillgångar och avtal. 

 Hur värderas ett företag? Vad är rätt pris?

Få en känsla för om företaget är rätt prissatt. Det här är vanliga fällor när du läser bokslut:

 • Varulagret: Om varorna är halvfabrikat eller sekunda ska de inte värderas till fullpris. Då är priset för högt.
 • Projekt: Löper ofta över flera bokslut. Granska alla projekt på djupet så du ser om de är lönsamma och exakt hur de påverkar gjorda bokslut. Det kan påverka priset.
 • Eget kapital och soliditet: Är det högt eller lågt? Under 10 procent är lågt i många branscher och du har då anledning att fundera över lönsamheten längre tillbaka i tiden. Finns det å andra sidan mycket pengar och värdepapper så blir priset onödigt högt.
 • Avskrivningar: Företag som går bra utnyttjar gärna maximalt tillåten avskrivning för att minska skatten, företag som går dåligt gör gärna tvärtom för att visa bättre resultat.
 • Lokalhyran: Är den i nivå med marknadspriserna?
 • Ägarlönen: Har ägaren en marknadsmässig ägarlön?

Förhandling med säljaren

Här är det läge att få med skrivningar kring allt som känns tveksamt, allt du inte fått tillräcklig information om. Gör ett eget avtalsförslag tillsammans med din rådgivare. Tänk på det första avtalsförslaget som ett underlag för förhandling, inget annat. Muntliga överenskommelser gjorda på företagsbesöken brukar till exempel inte finnas med.

 Gratis videokours: Starta och driv en redovisningsbyrå framgångsrikt 

Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen