Räkna & betala ut lön – därför ska programmet (och inte du) göra det

Löner tillhör företagets största kostnader och är samtidigt ett område fullt av lagar och regler. Två stora anledningar till att saker och ting tvunget måste bli rätt när det kommer till lönekörning – men det finns fler. Här är 5 starka anledningar till varför du inte ska beräkna och betala ut lön manuellt – utan låta ett program sköta jobbet.

Löner > Räkna & betala ut lön

Ett löneprogram:

 Gör lönearbetet effektivt

Att sitta och räkna ut löner till de anställda för hand, i en mall eller ett excelark kan låta lockande, men det tar tid. Med hjälp av ett löneprogram gör du jobbet mer eller mindre en gång – resten sköts automatiskt.

Du slipper också dubbla arbetsmoment när du ska använda löneunderlaget för diverse redovisning och rapportering. Mer om detta senare.

Utöver det kan du i flera program dessutom låta dina anställda själva rapportera sina arbetstider, få översikt över sina semesterdagar, flexsaldo eller sjukfrånvaro. Mer tid till annat helt enkelt.

 Ditt facit i lönehanteringen. Med Visma Lön Smart blir lönehanteringen lekande lätt. Upptäck Visma Lön Smart!

 Minimerar risken för fel

Kan du lita på att mallen du använder är uppdaterad med de senaste lagarna och bestämmelserna? Är du 100% säker på att formlerna i Excel-arket stämmer? Om du upptäcker fel, är det lätt att hitta och åtgärda dem? Med ett modernt och uppdaterat system för löner kan du vara säker på att all beräkning av lön blir rätt.

 Gör det enkelt att bokföra och redovisa lönerna

Visste du att ett löneprogram fungerar som ett kompletterande register till redovisningen? Eftersom din bokföring bland annat måste innehålla verifikation förutbetalad lön, arbetsgivaravgifter, semesterskulder, kompskulder, arbetstidsförkortningsskulder och upplupna löner, så blir det genast ganska omständigt att föra över uppgifterna för hand.


 Tips! Visma Lön Smart - automatisk lönehantering

 Underlättar arbetsgivardeklarationen

Även arbetsgivardeklarationen kräver hundraprocentiga lönedata. Att både sätta sig in i arbetsgivardeklarationen och samtidigt försöka ge sig på en manuell sammanställning är minst sagt utmanande. Även detta är förberett i ett uppdaterat lönesystem.

 Förenklar all övrig rapportering

Exempelvis till Statistiska Centralbyrån, Fora, Collectum och övriga parter som begär in statistiska uppgifter om ditt företags löner.

Detta är några av områdena där ett program för löner hjälper dig idag. Men löneområdet är föränderligt, kanske det mest föränderliga inom företagsekonomi. Detta innebär att denna lista kan komma att utökas eller ändras när du minst anar det.

Det sistnämnda är kanske trots allt är den allra största anledningen till att ha ett lönesystem – att du kan lita på att det är uppdaterat i samma sekund som ändringen träder i kraft.

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart