Utdelning eller lön - så väljer du

Går du med vinst? Då kan du välja att ta ut pengar från ditt aktiebolag, antingen som lön eller utdelning. Vilket du väljer kommer att påverka din pension, sjukersättning och föräldrapenning bland annat. Samt vilken skatt du ska betala. För att få det mest fördelaktiga utfallet behöver du hitta balansen mellan lön och utdelning. Låter det krångligt? Vi ska förklara.

Skatter & skatteregler > Utdelning eller lön

Lön eller utdelning - vad är skillnaden? 

När du tar ut lön från ditt aktiebolag så räknas den summan in i ditt trygghetssystem hos till exempel Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Men du betalar å andra sidan vanligtvis mer skatt och avgifter på de pengarna än du gör på utdelning som endast har 20 procent skatt upp till en viss gräns (gränsbeloppet). 

Hur stort är gränsbeloppet?

Hur stort gränsbeloppet är varierar och det finns två sätt att räkna ut det, genom schablonregeln (även kallat förenklingsregeln) eller huvudregeln. Huvudregelns gränsbelopp består av en räntebaserad del och en lönebaserad del.

Schablonregeln/Förenklingsregeln

Schablonregeln beräknar beloppet som 275 % av inkomstbasbeloppet året före beskattningsåret och för beskattningsåret 2022 är schablonbeloppet 187 550 kronor och för utdelning som tas ut under 2022 är gränsbeloppet 195 250 kronor enligt schablon.

Det är viktigt att notera att schablonregeln inte kan användas tillsammans med löneunderlaget. Om du vill räkna med lönebaserad utdelning måste du använda dig av huvudregeln istället.

Huvudregeln (räntebaserad utdelning + lönebaserad utdelning)

Räntebaserad del

Den räntebaserade delen är omkostnadsbeloppet vid årets ingång gånger statslåneräntan plus 9 procentenheter. När man räknar på statslåneräntan använder man den räntesats som gällde den 30 november året innan. Eftersom statslåneräntan var 1,94 procent under 2022 blir den räntebaserade delen omkostnadsbeloppet x 10,94 procent (0,0194 + 0,09). Motsvarande siffror för utdelning under 2022 blev 9,23 procent eftersom statslåneräntan var 0,23 procent under 2021.

Omkostnadsbeloppet

Omkostnadsbeloppet är det belopp som du har betalat för dina aktier i ditt aktiebolag. Omkostnadsbeloppet kan räknas upp med index om anskaffningen skett före 1990. 

Omkostnadsbeloppet ska minskas med tillskott som gjorts i annat syfte än att tillföra kapital till företaget på längre sikt. Du kan alltså inte tillföra kapital tillfälligt till bolaget för att få ett större omkostnadsbelopp. Tillskott som får tillgodoräknas bör vara tänkt att användas i företaget under minst två år.

Lönebaserad del

Den lönebaserade delen är hur mycket lön du har betalat ut aktuellt år. Som vi nämnde i början är utdelning inte till grund för några förmåner i välfärdssystemet som pension, föräldrapenning eller sjukpenning även om utdelningen skulle bli tjänstebeskattad. För tjänstebeskattad blir den nämligen om du tar ut utdelning som överstiger gränsbeloppet. 

Granskare: Jan-Åke Jerhem, skatteexpert

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi