Lön eller utdelning i företaget? Tänk på det här när du väljer!

Går du med vinst i ditt företag? Grattis! Då kan du välja att ta ut pengar från ditt aktiebolag, antingen som lön eller utdelning. Vilket du väljer kommer bland annat att påverka din pension, sjukersättning och föräldrapenning, men också vilken skatt du ska betala.

Skatter & skatteregler > Utdelning eller lön

För att få det mest fördelaktiga utfallet behöver vi hitta balansen mellan lön och utdelning, och ett viktigt första steg är att bli insatt i vilka regler som gäller. Låter det krångligt? Det är bara att läsa vidare, vi kommer att förklara!

Lön eller utdelning – vad är skillnaden? 

Nu ska vi reda ut skillnaden mellan lön och utdelning. Det vill säga, vilket är bäst och när ska du välja vad?

När du tar ut lön från ditt aktiebolag, så räknas den summan in i ditt trygghetssystem hos till exempel Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Men du betalar å andra sidan vanligtvis mer skatt och avgifter på pengarna från din lön, än du gör på utdelning som endast har 20 procent skatt upp till en viss gräns (gränsbeloppet). 

Hur stort gränsbelopp på utdelningen?

Hur stort gränsbeloppet är varierar och det går att räkna ut två olika sätt, antingen genom schablonregeln (även kallat förenklingsregeln) eller huvudregeln. Huvudregelns gränsbelopp består av en räntebaserad del och en lönebaserad del.

Schablonregeln/Förenklingsregeln

Schablonregeln beräknar beloppet som 275 % av inkomstbasbeloppet året före beskattningsåret.

För beskattningsåret 2023 är schablonbeloppet 195 250 kronor och för utdelning som tas ut under 2023 är gränsbeloppet 204 325 kronor enligt schablon.

Det är viktigt att notera att schablonregeln inte kan användas tillsammans med löneunderlaget. Alltså, om du vill räkna med lönebaserad utdelning måste du använda dig av huvudregeln istället.

 Lästips: Vill du ha hjälp med att starta AB? Det finns ekonomiska fördelar med att starta innan årsskiftet – du får nämligen ett extra år med lågbeskattad utdelning. 

Huvudregeln (räntebaserad utdelning + lönebaserad utdelning)

Räntebaserad del

Den räntebaserade delen är omkostnadsbeloppet vid årets ingång gånger statslåneräntan plus 9 procentenheter. När man räknar på statslåneräntan använder man den räntesats som gällde den 30 november året innan.

Eftersom statslåneräntan var 3,00 procent under 2023 blir den räntebaserade delen omkostnadsbeloppet x 12,00 procent (0,03 + 0,09). Motsvarande siffror för utdelning under 2023 blev 10,94 procent eftersom statslåneräntan var 1,94 procent under 2022.

Omkostnadsbeloppet

Omkostnadsbeloppet är det belopp som du har betalat för dina aktier i ditt aktiebolag. Omkostnadsbeloppet kan räknas upp med index om anskaffningen skett före 1990. 

Omkostnadsbeloppet ska minskas med tillskott som gjorts i annat syfte än att tillföra kapital till företaget på längre sikt. Du kan alltså inte tillföra kapital tillfälligt till bolaget för att få ett större omkostnadsbelopp.

Tillskott som får tillgodoräknas bör vara tänkt att användas i företaget under minst två år.

Lönebaserad del

Den lönebaserade delen är hur mycket lön du har betalat ut aktuellt år. Som vi nämnde i början av texten är utdelning inte till grund för några förmåner i välfärdssystemet som pension, föräldrapenning eller sjukpenning, även om utdelningen skulle bli tjänstebeskattad.

För tjänstebeskattad blir den nämligen om du tar ut utdelning i ditt bolag som överstiger gränsbeloppet. 

Lönsamt råd för dig som ska starta nytt aktiebolag

Är du en fåmansföretagare som äger aktier i företaget vid årets ingång, exempelvis 1 januari 2023, har du rätt till att beräkna gränsbeloppet, den lågbeskattade utdelningen, för det året. Det är alltid årets ingång som är avstämningstidpunkten. Det räcker med att bolaget är stiftat.

Ett aktiebolag räknas som fåmansbolag ifall företaget har maximalt fyra delägare som äger aktier som motsvarar med än hälften av rösterna i bolaget.

Har du planer på att starta ett nytt aktiebolag är det därför en god idé göra det före årsskiftet. Då får du nämligen ett extra år med lågbeskattad utdelning, till skillnad från om du väntar till efter årsskiftet.

Eftersom förenklingsregeln (en schablonregel) finns, ger det ett gränsbelopp, en möjlig utdelning, på 204 325 kronor år 2023, om du startar bolaget före 2023 års utgång. I handen betyder det ett nettobelopp på drygt 163 000 kronor.

Eftersom ett gränsbelopp kan sparas till ett kommande år, så är detta ett lönsamt råd.

 Fler skattetips: Minska dina kostnader med smart skatteplanering

Granskare: Jan-Åke Jernhem, skatteexpert

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion