Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Pensionsgrundande inkomst (PGI) är den inkomst som kommer ligga till grund för en löntagares framtida pension. Uppgifterna hämtas från uppgifter i deklarationen.

Löner > Pensionsgrundande inkomst

Vad är pensionsgrundande inkomst (PGI)?

Varje år beslutar Skatteverket om den pensionsgrundande inkomsten (PGI). De hämtar uppgifterna från inkomstdeklarationen, som då ligger till grund för PGI. Den allmänna pensionsavgiften är sju procent av inkomsten. Därför dras den avgiften bort när den pensionsgrundande inkomsten beräknas.

Har du haft inkomster från utlandet som inte beskattas i Sverige, och samtidigt omfattas av svensk socialförsäkring, bestäms PGI av de kontrolluppgifter som arbetsgivaren lämnar. Skatteverket skickar vidare uppgifterna om PGI till Pensionsmyndigheten. Uppgifterna ligger sedan till grund för den framtida pensionen.

 Vill du lära dig mer om personal- och lönehantering? Kika på Löneskolan – en gratis onlinekurs i löneadministration

Vilka inkomster ligger till grund för pensionen?

PGI grundas på inkomster från allt arbete, både som anställd och som egenföretagare. Om du har arbetat efter att du fyllt 65 beräknas även dessa inkomster, men inte om du har gått i pension. PGI beräknas på:

  • lön
  • lön från tillfälliga arbeten
  • arvoden för nämnder, styrelser, föreningar och liknande
  • förmåner som är skattepliktiga som exempelvis fri bostad och fri bil

Dessutom beräknas PGI på ersättningar för utebliven inkomst så som föräldrapenning, sjukpenning och aktivitets- och sjukdomsersättning som är relaterad till inkomsten samt arbetslöshetsersättning.

Har du inkomster från aktivt bedriven näringsverksamhet räknas även det som pensionsgrundande.

Undantag vid pensionsgrundande inkomst

Inkomster under 1000 kronor, kapitalinkomster så som räntor och vinst vid aktieförsäljning, pensionsinkomster samt socialbidrag är inte pensionsgrundande.

Pensionsgrundande inkomst på engelska

Pensionable income

Relaterade ord

Intäkt
Lön
Prisbasbelopp
Deklaration

 Tips! Här hittar du fler ekonomiska begrepp, ord och termer