Skatteplanering – minska skatten med expertens bästa tips!

En klok skatteplanering börjar tidigare än på nyårsafton. Som företagare kan du tjäna många tusenlappar på att skatta smartare i företaget. Jan-Erik W Persson, en av skatteexperterna bakom skatteprogrammen från Visma Spcs, ger dig tipsen på hur du kan minska skatten med smart skatteplanering.

Skatter & skatteregler > Skatteplanering

Visserligen behöver vi inte lämna deklarationen för 2020 förrän fram till våren, men många åtgärder måste göras senast i december för att de ska påverka skatten för 2020. Det finns dessutom åtgärder som måste vidtas nu i år för att kunna påverka skatten för 2021. Skatteexperten Jan-Erik W Persson delar med sig av sina bästa råd för att du inte ska gå miste om möjliga skattereduktioner.

Gå direkt till respektive tips via snabblänkarna nedan.

Före årsskiftet

Tips 1 – Undvik den höga marginalskatten

Tips 2 – Max 450 kr för julklapp till anställda

Tips 3 – Tjäna på arbetsinkomster till 66-plussare

Tips 4 – Stifta nya aktiebolag under 2020

Tips 5 – Försök att utnyttja skattefri kapitalinkomst i år

Tips 6 – Räkna på lönekravet i fåmansbolaget

Tips 7 – Kolla så att skatten räcker för RUT/ROT-avdraget

Tips 8 – Fundera på tidigt uttag av hel ålderspension

Tips 9 – Tjäna på att köpa inventarier före nyår

Tips 10 – Så sänker du preliminärskatten för 2021

Efter årsskiftet

Tips 11 – Många möjligheter till skattefria förmåner

Tips 12 – Sluta med pensionsförsäkring... snarast!

Tips 13 – Planera för skatten i firma/handelsbolag

Tips 14 – Välj en dags karens i sjukförsäkringen

Tips 15 – Pensionsspara i det egna företaget

Tips 16 – Nu kan du slänga bokföringen från 2013

Tips 17 – Byt till årsvis momsredovisning från 2021 (om du får)

Tips 18 – Glöm inte investeraravdraget

Tips 19 – Så slipper du lämna månatliga kontrolluppgifter från 2021

 Håll koll på ekonomin

Webbaserade bokförings- och faktureringsprogrammet Visma eEkonomi har en rad smarta automatiska funktioner som enkelt ger dig överblick över företagets hela ekonomi. Så fokusera på din lönsamhet och låt programmet göra jobbet. 

Prova visma eekonomi


Skatteplanering före årsskiftet

Aktuellt just nu: Laddstation skattepliktig förmån från 2021

Om en arbetsgivare bekostat hela eller delar av kostnaden för en installation av en laddstation för elbil hemma hos en anställd, har det hittills varit en skattefri förmån enligt Skatteverkets uppfattning. Men nu är det snart slut på det.

I slutet av november beslöt nämligen Skatteverket att ändra på detta. Från 2021 räknas det enligt Skatteverket som en skattepliktig förmån om en arbetsgivare har utgifter för installation av en laddstation hos en anställd. Detta beror inte på att lagstiftningen har ändrats, utan på att Skatteverket helt enkelt bytt åsikt.

För att med säkerhet åtnjuta skattefrihet för en installation av det här slaget som arbetsgivaren betalar hela eller delar av kostnaden för, är det nog bäst att se till att både installation och betalning av arbetsgivarens del av kostnaden sker före årsskiftet.

 Tips 1: Undvik den höga marginalskatten

De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider gränsen då man börjar betala statlig skatt. På inkomst över den gränsen blir det en av världens högsta marginalskatter, som då ligger på minst 63-68 procent på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket ingen gärna vill betala.

När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

Årslön max 523 200 kr för att undgå statlig skatt 2020

För dig som i år har fyllt högst 65 år är inkomstgränsen 523 200 kr under 2020 för att undvika uttag av statlig skatt på 20 procent. Då inräknas lön, sjukpenning, pension och överskott av näringsverksamhet från firma och handelsbolag. Det motsvarar en månadsinkomst på ca 43 600 kr.

För 2021 kan du räkna med att 537 100 kr kommer att gälla som motsvarande inkomstgräns för 20 procent i statlig skatt. 


Högre gränser för 66-åringar

För dig som fyllt minst 66 år under 2020 ligger gränsen för att undvika uttag av hög marginalskatt på en årsinkomst av tjänst (pension + lön) på 523 100 kr, det vill säga nästan exakt samma som för ”juniorerna”. Att gränsen numera är samma för dig som är 66+ beror på att man valt att kraftigt trappa av det särskilda grundavdraget för 66-plussare från denna nya inkomstnivå.

För 2020 kommer 20-procentig skatt för dig som är 66+ tas ut på inkomster som överstiger 575 500 kr. Samtidigt upphör då den extremt kraftiga avtrappningen av grundavdraget.

Tillbaka till tipsen

 Tips 2: Max 450 kr för julklapp till anställda

Arbetsgivare får ge sina anställda en helt skattefri julklapp, men den får inte kosta mer än 450 kr inklusive moms. Gåvan kan bestå av vad som helst, men det får inte vara en gåva i rena pengar.

Om en julklapp till anställda har ett marknadsvärde som är högre än 450 kr är hela gåvan skattepliktig för mottagaren från första kronan. Överskrids beloppet på 450 kr måste arbetsgivaren även betala arbetsgivaravgifter på värdet. Kostnaden för julklappar till anställda är alltid avdragsgill för arbetsgivaren.

Även en företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva. Skattefria julgåvor kan även ges till så kallade uppdragstagare, exempelvis ledamöter och suppleanter i ett aktiebolags styrelse.

Du som har enskild firma kan ge dina anställda skattefria julgåvor och göra avdrag för kostnaden i firman, men du får inte avdrag för kostnader för att ge en julgåva till dig själv.

Missa inte skattefria extragåvan på 1 000 kr per anställd/uppdragstagare under 2020

På grund av Coronaläget har riksdagen bestämt att arbetsgivare från 1 juni 2020 och fram till utgången av 2020 får avdrag för inköp av en extra skattefri gåva till varje anställd värd 1 000 kr inklusive moms. Avdragsrätten gäller även gåvor till så kallade uppdragstagare, t ex ledamöter av styrelsen i ett aktiebolag, även om dessa inte får nån lön eller något direkt arvode från bolaget.

Momsen på en gåva som kostar max 1 000 kr inklusive moms är avdragsgill i företaget på sedvanligt sätt.

Den nya extragåvan på ett värde upp till 1 000 kr har samma regler som gäller för sedvanliga skattefria julgåvor. Det innebär t ex att de extra skattefria gåvorna under 2020 måste ges till alla anställda eller åtminstone en stor grupp av anställda, för att de ska vara skattefria. 

De nya skattefria gåvorna får - precis som skattefria julgåvor – heller inte ges i form av pengar eller något som lätt kan växlas till pengar. I övrigt finns det inga begränsningar av vad som kan ges i extragåva. Några klädesplagg, ett antal flaskor vin, en rejäl matkasse eller ett presentkort på något vad som helst som inte kan bytas mot pengar – allt är tillåtet. För arbetsgivare som är momspliktiga blir det dock billigast att ge bort varor/tjänster som beläggs med 25 % i moms. Då blir arbetsgivarens kostnad för en gåva som kostar 1 000 kr i praktiken bara 800 kr, eftersom momsen på gåvan räknas som en avdragsgill ingående moms.

Julbord för personal

När anställd personal i ett företag bjuds på julbord av arbetsgivaren räknas det som en personalfest och är då så kallad intern representation. Numera kan arbetsgivaren enbart göra avdrag för viss moms för kostnader för representation, exempelvis för en personalfest. Arbetsgivaren kan enligt Skatteverket beräkna den avdragsgilla momsen enligt en schablon till 46 kr per person, dock högst till betald moms per person. Det är också möjligt att göra en utförlig beräkning som i enstaka fall kan ge ett något högre momsavdrag.

Mer info om sådana kompletta beräkningar finns på Skatteverkets hemsida. Skatteverket anser att momsavdrag normalt bara får göras för högst två personalfester om året.

För arbetsgivarens kringkostnader vid en personalfest, t.ex. lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande, anser Skatteverket att avdrag för sådana kostnader får göras med skäligt belopp, dock högst 180 kr plus mervärdesskatt per person.

Vid personalfester får avdrag enligt Skatteverket även göras för deltagande familjemedlemmar till anställda och för pensionerade medarbetare. Det gäller både avdrag för moms på mat och dryck samt för kringkostnader + moms på dessa.

Även personalfest med övernattning kan förekomma utan skattekonsekvenser för deltagarna. Det händer att en personalfest hålls på någon annan plats än den anställdes tjänsteställe och arbetsgivaren bekostar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten. I de fallen anser Skatteverket att den anställde inte ska beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning.

Detsamma gäller även resa och logi för eventuellt medföljande partner. Detta förutsätter enligt Skatteverket, ”att arrangemanget inte överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten inte är att se som en rekreationsresa eller liknande.” Kostnaderna för övernattning är i dessa fall avdragsgilla för arbetsgivaren.

Även den företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får låta företaget bjuda med anhöriga och pensionerade medarbetare på personalfester enligt ovanstående regler. Du som har enskild firma kan inte göra avdrag för personalfester där du själv är ensam deltagare.

Tillbaka till tipsen

 Tips 3: Tjäna på arbetsinkomster till 66-plussare

Det blir i regel mycket lönsamt med arbetsinkomster under 2020 för dig som är född 1954 eller tidigare. Tack vare ett extra högt jobbskatteavdrag blir skatten normalt bara cirka 10 procent för en arbetsinkomst på upp till 100 000 kr.

För att skatten på 100 000 kr i arbetsinkomst ska bli så låg för den som är 66+ krävs att den totala årsinkomsten av arbete + pension under 2020 inte är större än 523 100 kr. Från år 2021 blir skatten på de första 100 000 kr i arbetsinkomster för en 66-plussare ännu lägre, enbart ca 7-8 procent för den som har en normalstor pension, vilket beror på höjda grundavdrag för seniorer från 2021. 

Under 2020 ges jobbskatteavdrag till den som är 66+ med 20 procent av arbetsinkomsten upp till 100 000 kr och med 5 procent av arbetsinkomsten mellan 100 000 kr och 300 000 kr. Det totala jobbskatteavdraget för denna grupp kan alltså uppgå till maximalt 30 000 kr under 2020. Samma kommer gälla under 2021.

Skulle de egna pensionsinkomsterna vara så höga att arbetsinkomsten på 100 000 kr även blir beskattad med statlig skatt på 20 %, är det fortfarande rätt intressant att få ihop en arbetsinkomst på 100 000 kr när man är 66+. Den totala skatten blir då 35-40 procent vilket är ungefär samma skattebelastning som en företagare får, som gör lågt beskattad utdelning från ett fåmansbolag.

Under 2020 betalas en pensionsavgift på 10,21 procent av lönen. Pensionsavgiften ger dock vid en normal livslängd oftast en höjning av inkomsttagarens pension som brukar bli värd lika mycket som den avgift som har betalats.  Man brukar lite grovt räkna med att den som är 66+ höjer sin pension med en tusenlapp om året livet ut, för varje år efter man fyllt 65 som man får 100 000 i arbetsinkomst.

Pensionsavgift behöver inte betalas på löner till de som är födda 1937 eller tidigare, men en sådan lön ger heller ingen höjd pension.

Tillbaka till tipsen

 Tips 4: Stifta nya aktiebolag under 2020

För dig som har planer på att snart starta ett nytt aktiebolag finns det en fördel med att starta det nya bolaget innan år 2020 är slut. Då kan utdelning till en lägre skattesats bli större i framtiden, så länge dagens skatteregler om sparade utdelningsutrymmen inte ändras radikalt.

Det är nämligen en fördel att man äger aktierna i fåmansbolag vid årets ingång, eftersom detta krävs för att aktieägaren ska få beräkna det nya årets gränsbelopp som ger möjlighet att få en lägre beskattad utdelning från bolaget. Du måste därför äga aktierna den 31 december 2020, för att få beräkna något gränsbelopp under 2021.

Det räcker med att bolaget är stiftat före nyår för att Skatteverket ska anse att man får beräkna gränsbelopp för år 2020. Man behöver inte ens ha skickat sin ansökan om registrering av det nya bolaget till Bolagsverket. Enklast är dock nästan alltid att både stifta det nya bolaget och ansöka om registrering hos Bolagsverket på en och samma gång via sajten verksamt.se.

Eftersom ett gränsbelopp för skattegynnad utdelning kan sparas till kommande år, är det viktigt att försöka skaffa sig ett högt gränsbelopp, även om ett bolag inte kan göra utdelningar just för tillfället.
Följande två exempel visar vilken skillnad det blir om man stiftar bolaget under 2020 eller väntar till 2021:

Exempel 1: Du köper aktierna i ett befintligt bolag eller bildar ett nytt bolag i slutet av december månad 2020. Aktiekapitalet är 25 000 kr, lönesumman 0 kr och bolaget räknas som ett fåmansbolag med s k kvalificerade aktier. Du får då beräkna ett gränsbelopp enligt schablonregeln på 183 700 kr för år 2021, eftersom du äger aktierna vid årets början 2021.

Exempel 2: Du köper aktierna i ett befintligt bolag eller stiftar ett nytt bolag i början av januari 2021. För år 2021 kommer ditt gränsbelopp i bolaget alltid att vara 0 kr.

 

Tillbaka till tipsen

 Tips 5: Försök att utnyttja skattefri kapitalinkomst i år

Du som tjänat mindre än cirka 60 000 kr på arbete under hela år 2020 och inte haft några andra skattepliktiga inkomster av tjänst, har möjlighet att skaffa dig vissa kapitalinkomster som inte blir beskattade alls. Det beror på att du i så fall har en outnyttjad del av ditt jobbskatteavdrag som får räknas av från skatten på kapitalvinster.

Den här möjligheten till skatteplanering uppkommer ofta för ungdomar som studerar och jobbar lite vid sidan av studierna. Bäst blir effekten när årsinkomsten av arbete är kring 40 000 kr. Då kan man skaffa sig en kapitalvinst på upp till ca 9 300 kr som blir helt skattefri.

Om du har programmet Visma Skatt ger ett av programmets råd ett besked om hur stor outnyttjad skattereduktion som finns beroende på inkomst och har också ett antal förslag om hur denna kan utnyttjas.

Tillbaka till tipsen

 Tips 6: Räkna på lönekravet i fåmansbolaget

I god tid före årets slut är det klokt för alla ägare av fåmansbolag som har anställda, att börja räkna på det så kallade lönekravet i familjens fåmansbolag, så att de ser till att någon av familjens medlemmar får en tillräckligt hög lön under 2020. Annars missas möjligheten att få räkna hälften av företagets lönesumma under 2020, som utrymme för en relativt lågt beskattad utdelning under 2021.

50 procent av årslönesumman

En utdelning som görs från ett fåmansbolag beskattas med 20 procent i utdelningsskatt så länge utdelningen ryms inom ett särskilt beräknat utdelningsutrymme. Det utrymmet består av ett årligt beräknat gränsbelopp samt av eventuellt sparat utdelningsutrymme från tidigare år.

Den totala skatten på en sådan utdelning under 2021 blir 37,12 procent när en bolagsskatt med 21,4 procent först har betalats på vinsten i bolaget från kalenderåret 2020, och då den beskattade vinsten sedan används för utdelning under 2021.

Störst utdelningsutrymme blir det när årets nya gränsbelopp får beräknas enligt den så kallade lönesummeregeln. Då får 50 procent av lönerna i bolaget och dess dotterbolag under föregående år räknas in i det nya årets gränsbelopp. 

För att få beräkna gränsbeloppet enligt lönesummeregeln måste under föregående år dock en lön av en viss storlek ha betalats ut till minst en medlem i aktieägarens familj.

Lönekravet är minst 400 800 kr + 5 procent av årslönesumman 

För att lönesummeregeln ska få användas vid beräkning av gränsbeloppet under 2021 måste ägaren eller någon annan person i ägarens familj ha fått lön från bolaget under 2020 som minst måste uppgå till 400 800 kr + 5 % av årslönesumman i bolaget.

Det finns dock även en takregel som vid utdelning under 2021 innebär att om ägarens / familjemedlemmens löneuttag under 2020 varit minst 641 280 kr (9,6 inkomstbasbelopp) är lönekravet alltid uppfyllt, oavsett årslönesummans storlek i bolaget.

När lönesumman i ett fåmansbolag är riktigt stor blir ytterligare en regel aktuell. För även om lönekravet är uppfyllt så får det utrymme för lågt beskattad utdelning som beräknas på lönesumman inte överstiga 50 gånger den högst betalda familjemedlemmens årslön.

Har du programmet Visma Skatt kan du i programmets kalkyl för fåmansbolag för 2021 på några sekunder få reda på vilken lön och vilken eventuell ökning av lönen till den bäst betalda familjemedlemmen som krävs under 2020 för att lönekravet ska vara uppfyllt.

Minsta lönekravet under 2020 är 421 895 kr
Om ägaren eller någon annan familjemedlem är den enda avlönade anställde i det egna fåmansbolaget ligger lönekravet för 2020 långt under gränsen för en lön som ger uttag av statlig skatt. Då räcker det med att den årslönen för familjemedlemmen under 2020 uppgår till 421 895 kr för att de mest gynnsamma lönereglerna ska få användas vid beräkning av utdelningen under år 2021.

Tillbaka till tipsen

 Tips 7: Kolla så att skatten räcker för RUT/ROT-avdraget

För den som under året fått preliminära RUT- och ROT-avdrag och inte är höginkomsttagare är det alltid klokt att i god tid före årets slut försöka räkna på sin skatt, och kontrollera att skatten kommer att räcka till för att fullt ut utnyttja skattereduktionerna för ROT/RUT man fått under året.

Skattereduktionerna måste nämligen utnyttjas i deklarationen för det år då man betalat RUT/ROT-fakturorna och kan inte sparas till senare år. Blir man inte skyldig att betala en skatt som är minst lika stor som de preliminära skattereduktionerna, då blir mellanskillnaden en kvarskatt.

Glöm inte att då även tänka på hur det kan gå för nära anhöriga, exempelvis föräldrar, som bor kvar i egna hus, men som kanske inte längre har så stora inkomster att skatta för.

Fattas det skatt finns flera olika lösningar som du kan ta till.

Skjut på betalning av ROT/RUT-jobb till 2021
Om det kommer större räkningar för ROT/RUT under senare delen av året kan en möjlighet vara att prata med leverantören och försöka få skjuta på själva betalningen av ROT/RUT-jobbet till efter årsskiftet. 

Skattereduktioner för ROT/RUT-jobb hamnar nämligen aldrig på skattsedeln för ett tidigare år än det kalenderår då man betalar fakturan för arbetskostnaden. Med förstående leverantörer kan man ofta komma överens om att skjuta på betalningar av arbetskostnaderna rätt många månader framåt om det kniper, så att de hamnar på andra sidan årsskiftet.

Försök att öka inkomsten eller utnyttja gamla uppskov
Andra åtgärder som kan bli aktuella om skatten inte verkar räcka till, det kan vara att försöka öka sina inkomster. Det kan vara aktuellt att sälja innehav av fonder och aktier som gått med vinst och där vinstskatten kan kvittas bort mot skattereduktionerna.

Det går också att ge bort värdepapper som gått med vinst till nån familjemedlem som behöver redovisa större skatt för att kunna utnyttja sitt ROT/RUT-avdrag helt och hållet. Då säljer gåvomottagaren värdepappren och den uppkomna vinsten blir då skattefri, genom att skattereduktionerna kan utnyttjas.

En annan möjlighet är att försöka skjuta på avdrag i deklaration till ett senare år. Man kanske också kan ha tillgång till innestående övertid som kan tas ut i pengar, så att skatten ökar.

En ytterligare lösning kan vara att frivilligt återföra uppskov på husvinster eller på gamla aktieaffärer som innehåller uppskov med skatten.

Den som är företagare med aktiebolag kan kanske betala ut lite mer lön eller utdelning till sig själv innan året är slut. Den som har firma eller handelsbolag kan ha möjlighet att återföra gjorda avsättningar för periodiseringsfond och expansionsfond, så att inkomsten ökar och därmed skatten.

Allra enklaste sättet att räkna på allt det här är att skaffa programmet Visma Skatt.

Tillbaka till tipsen

 Tips 8: Fundera på tidigt uttag av hel ålderspension

Är du född 1956 – 1959 och driver företag genom enskild firma eller handelsbolag och brukar deklarera hyggligt stora överskott från företaget och tänker fortsätta att jobba ett antal år till? 

I så fall kan det ge stora ekonomiska fördelar att börja ta ut hela ålderspensionen redan nu, eftersom de sociala avgifterna på arbetsinkomster i så fall sänks avsevärt. Hel ålderspension kan under år 2021 tas ut tidigast från den månad då man fyller 62 år.

Samtidigt som du får pensionsinkomster kan du justera ned din deklarerade inkomst från företaget genom att göra avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond med lika stora belopp som ålderspensionen ger, om du t ex vill undvika att din årsinkomst hamnar över gränsen för hög marginalskatt. 

I normala fall är egenavgifterna totalt 28,97 procent tills det år som du fyller 66 år. På de första 200 000 kronorna i överskott är egenavgifterna dock nedsatta till 21,47 procent för de allra flesta.  

Men om du som är född 1956-1959 tar ut hel ålderspension under hela år 2021 betalar du bara totalt 10,21 % i egenavgift på hela årets överskott och slipper vänta tills det år du fyller 66 år med att få denna mycket lägre avgiftssats. Är du född 1959 kan du enbart få den lägre avgiften under 2021 om du är född i januari för annars kan du inte ta ut hel ålderspension under hela år 2021.

Om du driver firma/handelsbolag i ett stödområde gäller andra regler för egenavgifterna. För dig inom stödområdet blir nedsättningen av de vanliga egenavgifterna i regel alltid upp till 33 000 kr per år vid en näringsinkomst på 200 000 kr. Så i dessa fall ger ett tidigt uttag av hel ålderspension inga särskilt stora fördelar för de sociala avgifterna, om du inte har betydligt högre deklarerat överskott än 200 000 kr.

Fakturera från firma/HB istället för AB?

På lön från ett aktiebolag i samma ålderssituation är arbetsgivaravgifterna vanligtvis 31,42 procent tills det år då man fyller 66 år, även om man tagit ut hel ålderspension hela året. Då är det först från 66 år som de sociala avgifterna sänks på lön.

Detta kan vara ett skäl för en företagare att under en period försöka flytta sina arbetsinkomster från ett AB till en firma/HB, om man vill få möjligheten till lägre sociala avgifter ett antal år före det man fyller 66, genom att ta ut hel ålderspension samtidigt som man jobbar vidare.

Exempel:

Du får 200 000 kr i ålderspension vid helt uttag från 2021 och vill deklarera en årsinkomst på gränsen för statlig skatt. Det blir då 65-70 000 kr i lägre skatt och avgifter under 2021 om du tar ut hel ålderspension och har näringsinkomst jämfört med att ta ut samma årsinkomst som lön från ett aktiebolag.

Den som får en normal livslängd tjänar alltid på ett tidigt uttag av pension om man samtidigt har inkomst från firma/HB och låter den totala årsinkomsten av pension och näringsinkomst vara högst på gränsen för statlig skatt (523 000 kr under 2020). Ju närmare den gränsen inkomsten brukar ligga, desto mer tjänar man. 

Man måste ansöka hos Pensionsmyndigheten om uttag av ålderspensionen. Uttag av pension får tidigast ske från den månad då ansökan lämnas in och under 2020 tidigast från den månad då man fyller 62 år. 

Tillbaka till tipsen

 Tips 9: Tjäna på att köpa inventarier före nyår

Inköp av maskiner och inventarier av mindre värde till ett företag får alltid skrivas av direkt.  Med mindre värde menas numera ett halvt av årets prisbasbelopp minus en krona. Gränsen då inköp får dras av i sin helhet är därmed 23 649 kr under 2020 och blir 23 799 från 2021, eftersom prisbasbeloppet ökar med 300 kr nästa år.

Att köpa inventarier i slutet av 2020 i stället för i början av 2021 är alltid fördelaktigt skattemässigt för den som har kalenderår som räkenskapsår och har en verksamhet som går med överskott. Framför allt gäller det om företaget ska köpa dyrare maskiner eller andra inventarier där avskrivningarna måste fördelas på flera år. När företagets räkenskapsår slutar 31 december är det då alltid skattemässigt bra att göra sådana affärer före årsskiftet, istället för i början av januari under året därpå. Det blir då avskrivning för ett helt år, även om företaget kanske bara ägt det nya inventariet ett par dagar i slutet av december.

Tillbaka till tipsen

 Tips 10: Så sänker du preliminärskatten för 2021

Du som driver ett företag som är godkänt för F-skatt måste i regel varje månad låta företaget betala en preliminärskatt. När man har kalenderår som räkenskapsår ger Skatteverket kring årsskiftet besked om hur stor preliminärskatt som enligt de generella årliga uppräkningsreglerna ska betalas de kommande 12 månaderna.

Om man inte hör av sig till Skatteverket blir preliminärskatten för 2021 i regel bestämd till 110 procent av den skatt som beräknades på inkomsterna i företaget som deklarerades för inkomståret 2019. Staten utgår alltså ifrån att företag och företagare alltid är skyldiga att betala en högre skatt för varje år som går. 

Men det är ju inte alls säkert att det blir rätt. Och definitivt inte om din verksamhet drabbats av stora intäktsminskningar på grund av pandemin.

I så fall är ju det tyvärr mycket stor risk att den skattepliktiga vinsten blir mycket lägre under 2021 än vad den var under 2019. Tror du att det blir på det sättet och för 2021 vill betala en lägre preliminärskatt än vad Skatteverket givit dig besked om, så kan du lämna in en preliminärdeklaration till Skatteverket för år 2021. En sån kan lämnas på Skatteverkets hemsida eller med en pappersblankett (privatpersoner använder blankett 4314, aktiebolag blankett 4313). 

Om du använder programmet Visma Skatt gör du enkelt en preliminärdeklaration för 2021 i programmet, som sen skickas in på papper. Då får du av programmet dessutom besked om vad preliminärskatten ungefärligt blir för 2021. Många företagare brukar först invänta beskedet om det nya årets preliminärskatt från Skatteverket och sedan lämna in egen preliminärdeklaration om den verkar ge en lägre preliminärskatt än vad Skatteverket beslutat om.

Det är du som driver företaget som ska göra bedömningen av vilka inkomster ditt företag kan räkna med under 2021. Vill du ha lägsta möjliga preliminärskatt gör du en försiktig bedömning av överskotten i företaget för 2021 och i din firma/handelsbolag räknar du med rejäla avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond, vilket minskar det skattepliktiga överskott som preliminärskatten ska räknas på.

Tillbaka till tipsen

 Tips: Skatteplanera nu – med Visma Skatt

En klok skatteplanering börjar tidigare än på nyårsafton. Visma Skatt hjälper dig för att du ska få ut bästa resultat när det är dags för din inkomstdeklaration.

Prova gratis i 20 dagar

 

Skatteplanering efter årsskiftet


 Tips 11: Många möjligheter till skattefria förmåner

Du som är anställd kan få många fördelar om du har en generös arbetsgivare. Det finns nämligen många skattefria förmåner som en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Bäst är förstås om din arbetsgivare ger dig olika skattefria förmåner utöver lönen, utan att begära något löneavdrag. Men även om din arbetsgivare kräver ett kostnadsneutralt så kallat bruttolöneavdrag som villkor för att ge dig en skattefri eller lågt beskattad förmån, är det i regel lönsamt för dig. Att betala för en skattefri förmån med ett för arbetsgivaren kostnadsneutralt bruttolöneavdrag är alltid billigare än att själv köpa samma vara eller tjänst med fullt ut beskattade pengar.

Följande förmåner är exempelvis helt skattefria för anställda och är dessutom avdragsgilla kostnader för arbetsgivaren:

  • Friskvårdsbidrag (max 5 000 kr), gymkort, företagshälsovård, minnesgåva (max 15 000 kr), julgåva (max 450 kr), jubileumsgåva (max 1 350 kr), arbetsredskap, personalvårdsförmåner.

Du som är företagare med eget aktiebolag räknas som anställd och kan låta ditt bolag ge dig samma skattefria förmåner som utomstående anställda kan få. Om detta och om många andra skattefria och lågt beskattade uttag du kan göra om du har ett aktiebolag kan du läsa i min bok Skattefritt & lågbeskattat.

Tillbaka till tipsen

 Tips 12: Sluta med pensionsförsäkring... snarast!

Det var många år sedan det fanns några skattefördelar med att spara i pensionsförsäkring. Banker och försäkringsbolag har ändå försökt locka sina kunder att satsa i denna dåliga sparform. Men för vanliga löntagare är det definitivt urdåligt att sätta pengar i pensionsförsäkring. Från 2016 får du i normala fall inga som helst skatteavdrag för denna sparform. Det enda som återstår är höga avgifter och dubbel beskattning av samma pengar.

När avdraget nu slopats helt för dig som även tjänar in en tjänstepension hos din arbetsgivare innebär detta att du får betala skatt två gånger på samma inkomst om du fortsätter att spara i pensionsförsäkring. Först som skatt på lön och sen en gång till som skatt på pension när försäkringen faller ut. Till det kommer en massa avgifter och en schablonskatt som under spartiden tas ut även om försäkringen inte ens ökar i värde. Det lär ingen avkastning i världen kunna väga upp.

Så du som är löntagare och inte redan har meddelat banken eller försäkringsbolaget att ditt privata pensionssparande ska upphöra bör göra det omedelbart.

Att du ska sluta med att betala till en pensionsförsäkring betyder inte att jag tycker att du ska sluta att spara till din tid som senior om du har utrymme för det. Amortera på bolånen är en sparmöjlighet med säker avkastning. Vill du spara i aktier och fonder, ska du leta efter sparformer utan avgifter och undvika att packa in sparandet i en försäkring med avgifter av olika slag.

För dig som är anställd och inte har tjänstepension finns avdragen kvar i deklarationen för premier till pensionsförsäkring. Samma gäller avdragsmöjligheterna för egna företagare med firma/handelsbolag.

Överlägset bästa sparformen för dig som är företagare är dock enligt min mening att spara via det egna företaget, helst i ett aktiebolag. Då kan man utnyttja den allra bästa sparformen i mitt tycke, nämligen det som brukar kallas direktpension utan försäkring.


 Lästips: Pensionsspara i direktpension – välj rätt sparform för pensionen

Tillbaka till tipsen

 Tips 13: Planera för skatten i firma/handelsbolag

Om du driver ditt företag som enskild firma eller som handelsbolag ska du försöka undvika att göra egna uttag från företaget under resten av 2020. Om du väntar till 1 januari 2021 med nya privata uttag får du större möjligheter att göra lämpliga avsättningar i deklarationen för inkomståret 2020. Det gäller både för positiv räntefördelning och för expansionsfond och på så vis kan du ofta i det långa loppet få ut mer inkomst till relativt låg skatt.

Om du har en lönsam verksamhet och är försiktig med dina privata uttag ur din enskilda firma eller handelsbolaget är det ingen konst att se till så att din årsinkomst blir jämn mellan åren och hamnar på det belopp du finner lämpligt. Det gör du genom att göra avsättningar på rätt sätt i deklarationen.

Bäst är om du kan begränsa dina egna uttag från firman/handelsbolaget till ett belopp som motsvarar summan av det överskott som du deklarerar plus egenavgifterna på den deklarerade inkomsten plus ev expansionsfondskatt som ska betalas. Då kan du vara säker på att alltid fullt ut kunna utnyttja avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond i din deklaration.

Sätt gärna av max till periodiseringsfond
Periodiseringsfond är ett avdrag i deklarationen som ger en total skattekredit på hela det avdragna beloppet. Du kan i firma/HB göra avdrag med max 30 procent av årets bruttovinst och på så vis skjuta upp beskattningen av det avsatta beloppet i sex år.

Periodiseringsfonden måste återföras till beskattning senast det sjätte året efter avsättningsåret, men får då ingå i underlaget för det årets avsättning till en ny periodiseringsfond.

Har du en jämn vinstnivå i företaget kan du efter sex års avsättningar till periodiseringsfond ha uppnått en skattefri avsättning som motsvarar 180 procent av den årliga bruttovinsten i verksamheten. Den skattekrediten kan du därefter behålla genom nya årliga avsättningar, så länge du driver verksamheten med samma vinstnivå.

Det är nästan alltid bäst att avsätta mesta möjliga till periodiseringsfond i firma/HB eftersom reglerna om viss årlig beskattning av de avsatta periodiseringsfonderna bara finns för aktiebolag.

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) häromåret är det numera dessutom till och med så, att ju större avsättning till periodiseringsfond du väljer att göra, desto större blir din sjukpenninggrundande inkomst (förkortas SGI). Det beror på att HFD har kommit fram till att Försäkringskassan ska lägga ihop avsättningen till periodiseringsfond med deklarerat skattemässigt överskott när SGI beräknas.

Effekten blir att ju lägre sjukförsäkringsavgift du ska betala på grund av avsättning till periodiseringsfond, desto större blir din sjukpenning/föräldrapenning tills du nått ersättningstaket.

Det är viktigt att komma ihåg att skattelindringen för avsättningen till periodiseringsfond inte är permanent. En inkomst motsvarande avsättningen kommer förr eller senare att beskattas, om den inte kan kvittas mot framtida underskott i verksamheten. En bra metod för den som har större avsättningar till periodiseringsfonder är att försöka vänta med att avveckla företagets verksamhet tills man fyllt minst 66 år då skatten på återföringarna blir mycket lägre än tidigare år.

Reglera resultatet med expansionsfond
Även avsättning till expansionsfond görs i deklarationen. En sådan avsättning får kvarstå under obegränsad tid framåt så länge verksamheten bedrivs och så länge du behåller minst 78 procent av det avsatta beloppet i företaget. Vid en avsättning till expansionsfond betalar du för närvarande en skatt på 22 procent av avsättningen.

Skatten är temporär och fås tillbaka om du ett kommande år väljer att minska din expansionsfond. Även avsättning till expansionsfond påverkar numera din SGI på samma positiva sätt som avsättning till periodiseringsfond (se ovan).

Utnyttja räntefördelning
Satsar du egna, privata pengar i din firma eller handelsbolag eller låter fullt beskattade vinster stå kvar i företaget, får du möjlighet till årliga inkomster från företaget till bara 30 procents skatt.

Systemet kallas positiv räntefördelning och är i praktiken en ränteinkomst som du kan ta ut det deklarationsår den uppkommer eller spara för uttag i framtiden. För inkomståret 2020 får du beräkna en ”ränta” som är 6,0 procent av det belopp du har innestående i firman eller som positiv anskaffningsutgift i handelsbolaget. För år 2021 kommer ”räntan” också att bli lite drygt 6,0 %.

Du bör i första hand försöka utnyttja positiv räntefördelning som ett avdrag under sådana år då du annars skulle vara tvungen att deklarera en näringsinkomst som innebär att du får en årsinkomst som överstiger gränsen för hög marginalskatt. Då ger den positiva räntefördelningen bäst effekt på skatten.

Ett utrymme för positiv räntefördelning som inte utnyttjas ett visst år får sparas till ett kommande år.

Tillbaka till tipsen

 Tips 14: Välj en dags karens i sjukförsäkringen

Numera är det möjligt för många av landets företagare med enskild firma eller handelsbolag att skydda sig bättre mot inkomstbortfall vid sjukdom genom att bara ha en enda karensdag i sjukförsäkringen hos Försäkringskassan.

Kortaste möjliga karens ger bäst trygghet för alla egenföretagare och kostar inte mycket. Max 3 000 kr om året betalar du för att ha den kortaste karensen istället för den längsta på 90 dagar och då krävs det att du har en årsinkomst på närmare 400 000 kr. På det kan du tjäna tiotusentals kronor vid en längre tids sjukdom.

Så se snarast till att anmäla en karensdag, framför allt om du har din näringsinkomst som den huvudsakliga årsinkomsten för din del.

Är firman eller handelsbolaget en sidoinkomst samtidigt som du har en heltidsanställning kanske du kan resonera annorlunda. Men då brukar de deklarerade näringsinkomsterna oftast vara rätt små, och då spelar det inte särskilt stor roll vilken karenstid du väljer.

54-åringar har extra bråttom
Tyvärr är det inte möjligt för den som fyllt 55 år att minska sin karenstid överhuvudtaget. Detta har riksdagen inte tillåtit, antagligen eftersom risken för sjukskrivningar ökar med högre ålder. Politikerna vill helt enkelt spara pengar. 

Den som idag har anmält fler karensdagar än en enda och närmar sig 55-årsåldern måste därför skynda sig att byta till en karensdag innan det är för sent.

En statlig utredning har dock föreslagit att förbudet mot att minska karenstiden efter det att man fyllt 55 år ska tas bort från 1 januari 2022. Allt talar för att det förslaget kommer att antas av riksdagen under 2021.

Alla borde byta till kortaste karensen
Idag har de allra flesta egenföretagare sannolikt sju karensdagar i sjukförsäkringen, vilket var den lägsta karenstiden fram tills för några år sedan när reglerna ändrades.

Att byta till en enda karensdag istället för sju kostar bara maximalt 4-500 kr i ökad kostnad på ett år. För de flesta betydligt mindre. Och den kostnaden tjänar du in redan om du får ersättning för en enda sjukdag under året.

Även om du byter till en kortare karenstid, så gäller den nya, kortare karenstiden inte hur som helst för sjukdomar som du redan varit sjukskriven för. Då finns en väntetid på två sjukskrivningsfria år för varje sjukdom du varit sjukskriven för.

Byte av karenstid ska anmälas till Försäkringskassan. Det går att skriva ett vanligt brev till Försäkringskassan och anmäla ändrad karenstid, men kassan vill helst att man använder deras blankett för en sådan anmälan. 

 Här hittar du blanketten (Försäkringskassan)

Tillbaka till tipsen

 Tips 15: Pensionsspara i det egna företaget

Det finns många fördelar för egna företagare att helt undvika pensionsförsäkringar och istället bygga upp ett sparkapital i det egna företaget.

Du som börjar närma dig pensionsåldern kan i regel följa denna strategi för att kunna utnyttja de bästa möjligheterna till uttag från ditt företag när du blir pensionär och på så sätt förstärka den vanliga pensionen:

  • Bygg upp ett sparkapital i ditt fåmansaktiebolag och undvik alla insättningar i vanligt bundet pensionssparande, som bara låser in pengarna i ett dyrt system. Skaffa istället separat ekonomiskt skydd som ger dig ersättningar vid långvarig sjukdom, t ex grupplivförsäkringar med förtidskapital eller sjukförsäkring. Skandia, Folksam och Avanza brukar ha bra sådana försäkringar för företagare.
  • Försök att sälja inkråmet och behåll bolaget, om du har en rörelse som ska säljas. Eller lägg verksamheten i god tid i ett dotterbolag som senare kan säljas, så att vinsten skattefritt hamnar i moderbolaget. Ta hjälp av skatteexpertis om du känner dig osäker, så att en framtida försäljning planeras på rätt sätt.
  • Är det risk för att ditt bolag kan hamna på obestånd ska du bokföra sparkapitalet i bolaget som s k direktpension. Är också smart om du tänker pensionera dig utomlands i något land med bra skatteregler för pensionsinkomster (t ex Portugal). Det är då oftast bäst att spara kapitalet i vanliga fonder och du behöver inte alls blanda in någon kapitalförsäkring i direktpensionen. Kapitalförsäkring kan möjligen vara ett alternativ om den saknar avgifter, om du räknar med hög avkastning och om du är mycket aktiv med omplacering av dina värdepapper. På www.direktpension.nu beskrivs ett bra system för direktpension.
  • Om du räknar med att betala vanlig svensk skatt på dina inkomster som senior, försök då att i god tid inför en nedtrappning – helst under sex år – bygga upp obeskattat kapital i bolaget via periodiseringsfonder. Då kan avdrag alltid göras för framtida löneuttag mot en helt obeskattad vinst i form av återförd periodiseringsfond.
  • Har du arbetat upp ett rejält kapital i enskild firma eller handelsbolag och tänker sluta med aktiv näringsverksamhet i företaget bör du ombilda till aktiebolag och sedan utnyttja de lågt beskattade uttagsmöjligheterna i fåmansbolaget. Ta hjälp av skatteexpertis om du känner dig osäker, så att ombildningen går rätt till.

Tillbaka till tipsen

 Tips 16: Nu kan du slänga bokföringen från 2013

Numera behöver man bara spara på bokföring, verifikationer och annat räkenskapsmaterial liksom övrigt underlag för deklarationer i sju år efter det kalenderår som ett företags räkenskapsår löpt ut.

Detta innebär att du den 1 januari 2021 kan städa bort allt räkenskapsmaterial som tillhör räkenskapsår som avslutats under år 2013 eller tidigare år.

Om du har tvistiga fordringar eller skulder som är äldre än sju år bör du dock behålla bokföring och annat räkenskapsmaterial om dessa fordringar/skulder tills de blivit preskriberade, vilket de normalt blir efter tio år.

Tillbaka till tipsen

 Tips 17: Byt till årsvis momsredovisning från 2021 (om du får)

Numera är årsvis moms i stort sett alltid den mest fördelaktiga metoden för redovisning av moms för alla företag. Man får bättre likviditet och chans till mer avkastning på företagets kapital, eftersom kredittiden för inbetalningar är längst med årsvis moms.

Man sparar dessutom administrativ tid och har inte samma press på sig att ha en uppdaterad bokföring hela året, om det inte behövs av andra skäl.

Så välj årsvis momsredovisning för ditt företag, när omsättningen inte regelmässigt överstiger en miljon om året och om företaget brukar redovisa större försäljningsmoms än avdragsgill inköpsmoms.

Brukar företaget däremot regelbundet få pengar tillbaka på momsen, så är månadsmoms fortfarande det bästa alternativet likviditetsmässigt.

Om ett företag har bedrivit EU-handel ska årsvis moms redovisas och betalas senast den 26:e i andra månaden efter räkenskapsårets slut. Om ett företag vare sig köpt eller sålt något till EU och ska lämna inkomstdeklaration, får företaget vänta med att lämna momsdeklarationen till ungefär samma tidpunkt som inkomstdeklarationen senast ska lämnas.

Byte av momsperiod måste meddelas Skatteverket
Ett företag som vill byta period för företagets momsredovisning måste meddela Skatteverket vilken period för momsredovisning som företaget vill byta till och få ett godkännande av bytet. 

Om en enskild firma exempelvis haft kvartalsvis momsredovisning under 2020 och vill byta till årsvis moms från 2021, måste detta meddelas till Skatteverket. Ju förr ändringen anmäls, desto bättre.

Dock borde Skatteverket kunna besluta om en övergång tills årsvis momsredovisning ända fram till det datum då den första kvartals- eller månadsredovisningen av momsen ska ha lämnats för företaget under 2021.

Det går bra att skriva ett helt vanligt brev till Skatteverket om önskemål om byte av redovisningsperiod för moms. Brevet skickar man till skattekontoret på den ort där företaget är verksamt. 

Det går i regel även för företagaren att ändra företagets uppgifter om moms, anmälan som arbetsgivare etc via tjänsten www.verksamt.se om man har ett bank-id eller annan e-legitimation.

Tillbaka till tipsen

 Tips 18: Glöm inte investeraravdraget

Har du satsat privata pengar på aktier i ett mindre aktiebolag vid bildandet eller vid nyemission, kan du ha rätt till ett investeraravdrag i deklarationen.

Investeraravdraget är normalt 30 procent av halva den kontanta betalningen du gjort för aktierna, men det finns ett maxbelopp. Har du exempelvis startat ett helägt 50 0000 kronors-bolag kan du ha rätt till 7 500 kr i skattereduktion genom investeraravdraget.

Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas för att investeraravdrag ska godkännas. Det viktigaste är kanske att aktiebolaget som du satsat pengar i måste ha gjort löneutbetalningar på minst 300 000 kr under det år du köpte aktierna eller under året därpå, för att du ska kunna göra investeraravdraget. Du gör investeraravdraget i deklarationen för det år då löneunderlaget första gången uppgått till minst 300 000 kr.

Det finns fler begränsande regler för investeraravdraget som du kan läsa om på Skatteverkets hemsida.

Glömt göra investeraravdag – begär omprövning
Har du missat att göra investeraravdrag i dina deklarationer för 2014-2019 är det inte för sent att rätta till det misstaget.

Man har nämligen alltid sex år på sig att begära omprövning av gamla deklarationer och exempelvis då lägga till ett yrkande om investeraravdrag om man uppfyllt kraven för att få ett sådant avdrag.

Det tar kanske nån stund att få ihop en sådan skrivelse, men den som exempelvis satsat 50 000 kr på ett nytt bolag och uppfyller kraven för investerarbidrag, kan ju få 7 500 kr i sänkt skatt. Det är bra timpeng på att sätta ihop en begäran till omprövning i sådana fall.

Tillbaka till tipsen

 Tips 19Så slipper du lämna månatliga kontrolluppgifter från 2021

Numera finns det en skyldighet för de flesta arbetsgivare att varje månad lämna kontrolluppgifter om sina anställda till Skatteverket. 

Men för dig som driver ett aktiebolag med kanske bara dig själv som enda anställd, går det ofta att anpassa sina rutiner i bolaget, så att du kan slippa undan det mesta av denna nya administrativa börda hos Skatteverket.

Bli säsongsregistrerad arbetsgivare

Lösningen är att du låter bolaget ansöka hos Skatteverket om att bli en så kallat säsongsregistrerad arbetsgivare. Med en sådan registrering behöver bolaget nämligen enbart lämna arbetsgivardeklarationer och kontrolluppgifter för det fåtal månader under året, då någon uppgift överhuvudtaget ska lämnas till Skatteverket. En sådan ansökan kan lämnas via www.verksamt.se Ansökan kan även göras på Skatteverkets blankett 4639 Ändringsanmälan. Blanketten finns i Visma skatteprogram men kan också laddas ned från Skatteverkets hemsida här .

För att få ner antalet månader till ett minimum då kontrolluppgift behöver lämnas, krävs vanligtvis att du använder dessa två rutiner i ditt bolag från 2021:

  • För det första ska du övergå till att betala ut hela årslönen på en enda gång eller göra utbetalningar av lön vid förslagsvis högst två månader under året, om du inte redan har sådana rutiner. 

  • För det andra ska du aldrig låta det uppstå några skattepliktiga förmåner i företaget. Det uppnår du enkelt genom att du alltid använder metoden att ”betala bort” förmåner.

Många fördelar med att betala bort förmåner

Att betala bort förmåner ger flera fördelar när du är ensam anställd i ditt bolag liksom när det enbart är familjemedlemmar som är anställda i bolaget.

Enligt skattereglerna (Inkomstskattelagen 61 kap, §§4 och 11) ska skattepliktiga bil-, kost- och bostadsförmåner etc minskas med belopp som den anställde med sina skattade pengar betalar till arbetsgivaren för få en sådan förmån. Reglerna gör ingen skillnad på om den anställde är ägare av bolaget som är arbetsgivare, eller är en vanlig, utomstående, anställd.

Om du tycker det är lämpligt kan du istället öka din årslön med exakt samma belopp som betalats för förmånen. Det hela blir helt kostnadsneutralt, både för dig och företaget. Men du får då högre löneunderlag för utdelning från ditt aktiebolag när sådan är aktuell. 

 Mer om fördelarna med att betala bort förmåner kan du läsa i min bok Skattefritt & lågbeskattat i AB.

Tillbaka till tipsen

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi