Checklista inför bokslut

Snart är det deklarationstider och för många innebär det också att göra bokslut över företagsåret. Vi har checklistan på vad som gäller inför ditt bokslut.  Visma Bokslut - allt du behöver för att lyckas med bokslutet

 Dina underlag måste vara i ordning

Enligt bokföringslagen måste dina kvitton, fakturor och alla övriga affärshändelser vara i ordning och kontinuerligt under året föras in i ekonomisystemet (eller i en pärm om du får underlagen i pappersform.)  Bokför enkelt med Visma eEkonomi

Det mest tidseffektiva är att göra papperskvitton och pappersfakturor digitala så fort du får dem, till exempel genom att scanna in dem. Använd e-faktura! Sedan sparar du papperskvitton och andra fysiska underlag i en pärm, i tidsordning.

Får du däremot in ett underlag elektroniskt så behöver det inte skrivas ut och sparas, du ska spara det i den form du får in det. Det vill säga, om du har fått ett kvitto som pdf-fil så ska du spara pdf-filen i datorn. Att skriva ut dem är förstås helt okej, men spara originalet.

Om du tar hjälp med bokslutet, gå gärna igenom underlagen innan du tar med dig pärmen till din redovisningskonsult.

 Ditt varulager måste vara inventerat

Minst en gång per år måste du inventera ditt lager och du ska inventera på balansdagen. Detta innebär att om du har kalenderår ska du inventera det lager som du ska ta upp i balansräkningen i bokslutet.

Gå igenom varulagerinventeringen och se om det finns någon inkurans. Med inkurans menas att du har tagit upp värdet på ditt varulager till det pris som du köpte det för, men av olika skäl går inte varorna att sälja till det tänkta försäljningspriset. Det kan till exempel vara omodernt eller skadat. Ta med dig varulagerinventeringen till din redovisningskonsult.

 Anläggningar/inventarier

Kontrollera alla inköp av inventarier som du har gjort under året liksom om du har gjort några försäljningar. Se till att ditt anläggningsregister är uppdaterat och att det stämmer med bokföringen. Om du har Visma Anläggningsregister ger programmet ett färdigt underlag för avskrivningar till ditt bokslut.

Det är bra att känna till att inventarier som understiger ett halvt basbelopp (för 2018 är beloppet 22 750 kr) får lov att bokföras som en kostnad direkt. Överstiger investeringen det beloppet ska detta bokföras på inventariers konto och skrivas av under nyttjandeperioden, som ofta blir 5 år.

Anders Bernåker— Ett fel som är vanligt är att bokföra inventarier som överstiger 22 750 kronor på ett kostnadskonto vilket är fel, säger Anders Bernåker, ordförande för Srf-konsulterna. Inventarier ska bokföras på ett tillgångskonto som börjar på 1 medan själva avskrivningarna sedan görs på ett kostnadskonto som tillhör kontogrupp 78, avskrivningar enligt plan. Det är också viktigt att ta bort inventarier som inte längre används i rörelsen eller har kasserats.

 Stäm av balansräkningen

Kontrollera att saldon på bankkonton och konton för skatt, moms och arbetsgivaravgifter stämmer. Det görs lättast genom att se så att saldot på bankkontot respektive skattekontot i bokföringen är samma som de underlag du får från banken respektive Skatteverket. Skriv ut en kopia på det som Skatteverket har på ditt skattekonto så att du har aktuella siffror.

Har allt värderats korrekt i den löpande bokföringen? Balansräkningens poster ska kontrolleras och stämmas av mot underlag. Till exempel en lista på utestående obetalda kundfakturor respektive skulder till leverantörer.

 Kontrollera periodiseringar och avskrivningar

I nästan alla företag uppstår så kallade periodiseringar som innebär att intäkter och kostnader bokförs på de perioder som de intjänats respektive förbrukats, inte när de faktiskt redovisas eller betalas. Periodiseringar ger ett mer rättvisande resultat för perioden. 

Det är bra att gå igenom de fakturor du fått efter årsskiftet om det där finns kostnader som är kostnader som ska tas med i bokslutet för 2017. Det finns en del förenklingsregler som säger att, under vissa förutsättningar, behöver du inte periodisera över årsskiftet, men du får göra det för att få ett rättvisare resultat för året.

 Är du intresserad av vilka avdrag du kan göra i årets deklaration? Eller vill du ha deklarationstips? På Deklaration för företag finns allt du behöver veta.

3,7/5 - 12 röster
Visma eEkonomi

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Just nu kan du köpa Visma eEkonomi med deklaration till rabatterat pris.

Läs mer