Checklista: Bokslut i fem steg

Snart är det deklarationstider och för många innebär det också att göra bokslut över företagsåret. Vi har checklistan på vad som gäller inför ditt bokslut. 

Företagsredovisning > Hur man gör bokslut (checklista)

 Dina underlag måste vara i ordning

Enligt bokföringslagen måste dina kvitton, fakturor och alla övriga affärshändelser vara i ordning och kontinuerligt under året föras in i ekonomisystemet (eller i en pärm om du får underlagen i pappersform.)  Bokför enkelt med Visma eEkonomi

Det tidseffektiva är att göra papperskvitton och pappersfakturor digitala så fort du får dem, till exempel genom att scanna in dem. Använd e-faktura! Sedan sparar du papperskvitton och andra fysiska underlag i en pärm, i tidsordning.

Får du in ett underlag elektroniskt så behöver det inte skrivas ut och sparas, du ska spara det i den form du får in det. Det vill säga, om du har fått ett kvitto som pdf-fil så ska du spara pdf-filen i datorn. Att skriva ut dem är förstås okej, men spara originalet. Ta helst hjälp med bokslutet av en redovisningskonsult

 Bokslut - vad är det? Allt du behöver veta om bokslut 

 Ditt varulager måste vara inventerat

Minst en gång per år måste du inventera ditt lager och du ska inventera på balansdagen. Detta innebär att om du har kalenderår ska du inventera det lager som du ska ta upp i balansräkningen i bokslutet.

Gå igenom varulagerinventeringen och se om det finns någon inkurans. Med inkurans menas att du har tagit upp värdet på ditt varulager till det pris som du köpte det för, men av olika skäl går inte varorna att sälja till det tänkta försäljningspriset. Det kan till exempel vara omodernt eller skadat. Ta med dig varulagerinventeringen till din redovisningskonsult.

 Anläggningar/inventarier

Kontrollera alla inköp av inventarier som du har gjort under året liksom om du har gjort några försäljningar. Se till att ditt anläggningsregister är uppdaterat och att det stämmer med bokföringen. Om du har Visma Anläggningsregister ger programmet ett färdigt underlag för avskrivningar till ditt bokslut.

Det är bra att känna till att inventarier som understiger ett halvt basbelopp (för 2020 är beloppet 23 650 kr) får lov att bokföras som en kostnad direkt. Överstiger investeringen det beloppet ska detta bokföras på inventariers konto och skrivas av under nyttjandeperioden, som ofta blir 5 år.

Anders Bernåker— Ett fel som ibland görs är att inventarier som överstiger 23 650 kronor och som har en beräknad nyttjandeperiod på över 3 år bokförs på ett kostnadskonto, säger Anders Bernåker, f.d. ordförande för Srf-konsulterna. Inventarier ska bokföras på ett tillgångskonto som börjar på 1 medan själva avskrivningarna sedan görs på ett kostnadskonto som tillhör kontogrupp 78, avskrivningar enligt plan. Det är också viktigt att ta bort inventarier som inte längre används i rörelsen eller har kasserats.

 Stäm av balansräkningen

Kontrollera att saldon på bankkonton och konton för skatt, moms och arbetsgivaravgifter stämmer. Det görs lättast genom att se så att saldot på bankkontot respektive skattekontot i bokföringen är samma som de underlag du får från banken respektive Skatteverket. Skriv ut en kopia på det som Skatteverket har på ditt skattekonto så att du har aktuella siffror.

Har allt värderats korrekt i den löpande bokföringen? Balansräkningens poster ska kontrolleras och stämmas av mot underlag. Till exempel en lista på utestående obetalda kundfakturor respektive skulder till leverantörer.

 Kontrollera periodiseringar och avskrivningar

I nästan alla företag uppstår så kallade periodiseringar som innebär att intäkter och kostnader bokförs på de perioder som de intjänats respektive förbrukats, inte när de faktiskt redovisas eller betalas. Periodiseringar ger ett mer rättvisande resultat för perioden. 

Det är bra att gå igenom de fakturor du fått efter årsskiftet om det där finns kostnader som är kostnader som ska tas med i bokslutet för 2020. Det finns en del förenklingsregler som säger att, under vissa förutsättningar, behöver du inte periodisera över årsskiftet, men du får göra det för att få ett rättvisare resultat för året. Detta avser i första hand belopp understigande 5000 kronor.

 Är du intresserad av vilka avdrag du kan göra i årets deklaration? Eller vill du ha deklarationstips? På Deklaration för företag finns allt du behöver veta.

 

Deklarera i Visma eEkonomi

Tillsammans med ett tillval i Visma eEkonomi kan du deklarera snabbt och smidigt. Det ska inte vara så svårt. Därför är vi med dig varje steg på vägen.

Se erbjudandet