Kassaregister – Vad är ett kassaregister?

Ett kassaregister används för registrering av försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning med syfte att skydda seriösa företagare.

Vad är ett kassaregister?
Säljer ett företag varor eller tjänster mot kontant betalning, betalning med kontokort eller betalning med presentkort eller liknande, är det enligt regelverket för kassaregister tvunget att ha ett certifierat kassaregister. Med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande utrustning som registrerar den försäljning av varor och tjänster som sker mot kontant betalning. Syftet med kravet på kassaregister är att skydda seriösa företagare mot konkurrens från oseriösa företag. Företag som är skyldiga enligt lag att ha ett kassaregister ska anmäla det till Skatteverket.

Även de som bedriver torg- och marknadsförsäljning är skyldiga att ha ett kassaregister.

Vilka krav ska ett kassaregister uppfylla?
Ett kassaregister ska vara certifierat för att godkännas av Skatteverket. Följande är krav för att få en certifiering:

Kassaregistret ska vara tillverkardeklarerat
Kassaregistret måste vara anslutet till en certifierad kontrollenhet.
Registreringarna i kassaregistret ska kunna läsas av och skapa en kontrollkod.

Finns det undantag?
Även om ditt företag omfattas av lagen för kassaregister kan du söka om undantag från skyldigheten att ha kassaregister. Oftast handlar det om att företagaren har ett kassaregister men inte uppfyller kraven för certifiering. Skatteverket beviljar endast undantag om företagaren kan försäkra att det finns underlag. Köpet ska därför fortfarande registreras och ett kvitto ska alltid erbjudas.

Kassaregister på engelska
Cash register

Relaterade ord
Bokföring
Kassaflöde
Kassasystem

4/5 - 2 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi