Kassaflöde – Vad är kassaflöde?

Ett kassaflöde är in- och utbetalningar under en viss period.

Kassaflöde är flödet av pengar
Ett kassaflöde är ett ett företags flöde av inbetalningar och utbetalningar, det vill säga flödet av pengar. In- och utbetalningarna kallas gemensamt för betalström.

Kassaflödet kan användas för att se hur det går för ett företag genom att ställa det i relation till tidigare perioder, budgetar, eller andra företag i branschen. Man kan också se de kapitalflöden som rör sig inom företaget, företagets likviditet, dess förmåga att överleva och därmed även dess förmåga att skuldsätta sig.

Utifrån kassaflödet går det att få fram information som inte alltid kan utläsas ur resultat- och balansräkning eller balansomslutningen, så som lagernivåer, underhållskostnader, kostnader för forskning och utveckling, kostnad för räntor samt skatter. Att analysera ett företag utifrån dess kassaflöde kallas för kassaflödesanalys.

Kassaflödesbaserade modeller
När företag vill titta på sin ekonomi ur ett investerarperspektiv används så kallade kassaflödesbaserade modeller. Det innebär att de användar modeller för att se om ett företag är inriktat på att maximera aktiernas marknadsvärde, vilket uppnås genom att maximera nuvärdet av framtida kassaflöden.

Kassaflöde på engelska
Cash flow

Relaterade ord
Bokföring
Bokslut
Budget
Kassaflödesanalys
Likviditet
Nuvärde

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi