Kassasystem - Vad är ett kassasystem?

Ett kassasystem används till registrering av försäljning mot kontant betalning.

Kassasystem är ett krav vid kontantförsäljning av varor och tjänster för alla näringsidkare idag. Den ska vara kopplad till en certifierad kontrollenhet som ska uppfylla skatteverkets krav. Oanmälda besök hos näringsidkarna ser till att dessa krav efterföljs.

Vad skatteverket mer eller mindre kräver, är att att specifik information ska överföras till kontrollenheten samt att den inte får ha någon mjukvara installerad som påverkar funktionen eller vara kopplad till någon annan utrustning.

Hur värderas kassasystem?
Ett kassasystem ska alltid värderas till anskaffningsvärdet, detta anskaffningsvärde är kopplat till de utgifter för köpet eller framställandet av kassasystemet. Det är inte tillåtet att värdera kassasystemet till verkligt värde för K1- och K2-företag. Se bokföringsnämndens rekommendationer.

Hur bokförs kassasystem?
Ett köpt kassasystem klassifieras som materiell anläggningstillstånd och bokförs i kontogrupp 12, hyrs ett kassasystem med livslängd på mindre än 3 år klassificeras det som förbrukningsinventarier och bokförs i kontogrupp 54.

Om det är så att en redovisningsenhet köper in kassasystem för att sälja dem vidare klassficieras de som varulager.

Moms på kassasystem är för en momregistrerad person avdragsgill som ingående moms, men annars oftast 25 %

Lagtextens definition
Från och med den 1 januari 2010 ska alla som säljer varor eller tjänster ha ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i Lagen om kassaregister m.m (2007:592).

Skatteverket beslutade dock att det räcker om företag kan visa att de beställt ett certifierat kassaregister före den 1 januari 2010 med installation senast den 1 juli 2010.

Av 5 § lagen om kassaregister framgår att med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning.

21 § I samma lag. För kontroll av näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter enligt denna lag får Skatteverket göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering. Sådana åtgärder får vidtas i verksamhetslokaler dit allmänheten har tillträde. Kundräkning får även ske på allmän plats i anslutning till sådana lokaler.

Kundräkning, kontrollköp och kvittokontroll får vidtas utan att näringsidkaren underrättas i förväg.

I lagen om Kassaregister 3e § framgår även vilka undantag som gäller för anskaffandet av ett certifierat kassasystem.

Relaterade ord
Bokföring
Kassaflöde
Redovisningskonsult

  I Ekonomiordlistan hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi