Affärsmodell – vad är det och vad ska den innehålla? (Guide)

Rätt affärsmodell kan vara skillnaden mellan att företaget dör eller överlever. Men vad är en affärsmodell egentligen, och vad ska den innehålla?

Entreprenörskap > Affärsmodell

Vad är en affärsmodell?

En affärsmodell (eller företagsmodell som det också kallas) är receptet för hur intäkter kommer in till företaget, hur varor och tjänster produceras samt hur kunden slutligen får tillgång till och upplever värdet av varan eller tjänsten. Affärsmodellen styr också hur merförsäljning och nykundsbearbetning ska gå till. Den valda affärsmodellen påverkar alla processer i företaget.

 Läs också: Exempel på affärsidéer – vilken affärsidé blir ditt företag?

Vilken affärsmodell är bäst?

Svar: Den unika modell som gör företaget mest framgångsrikt. Kunskap om olika affärsmodeller, och varianter av olika modeller, är viktigt för företagare som vill skapa scenarier:

 • Hur bra går företaget om vi använder affärsmodell x?
 • Hur påverkar det oss om vi använder modell y?

Den som vill testa en ny affärsmodell kan göra en pilot och utvärdera innan uppskalning. Förståelse för marknadens behov och viljan att kapitalisera på ny teknik är avgörande.

Skalbar affärsmodell

En skalbar affärsmodell tillåter att företaget kan växa med bibehållen vinst. Generellt innebär det att priset på ingående komponenter sjunker ju fler som tillverkas, eller att samma tjänst kan säljas ett närmast oändligt antal gånger utan lönekostnader som äter upp hela förtjänsten.

 Relaterad läsning: Starta eget företag – komplett steg för steg-guide

Business Model Canvas, vad är det?

När man pratar affärsmodeller stöter man ofta på begreppet Business Modell Canvas. En Business Model Canvas, förkortat BMC, är ett verktyg som används för att presentera, analysera och ta fram affärsmodeller. Den består av nio olika delar:

 1. Värdeerbjudande
  Hur skapar du värde för dina kunder eller kundsegment?
 2. Kundrelationer
  Hur vill dina kunder handla och hur blir du attraktiv? Din produkt kan ha olika värde för dina olika kundsegment.
 3. Kundsegment
  Lär dig så mycket som möjligt om dina olika kundsegment. Ställ dig i deras skor och försök se världen ur deras perspektiv.
 4. Distribution
  Hur ska dina tjänster komma kunderna till del?
 5. Nyckelpartners
  Vad ska känneteckna dina viktigaste partners?
 6. Nyckelaktiviteter
  Allt som är avgörande för att du ska kunna leverera.
 7. Nyckelresurser
  De avgörande resurser och förmågor du behöver ha tillgång till för att kunna leverera.
 8. Kostnader
  De olika typer av kostnader du har.
 9. Intäkter
  De olika intäkter du har.

 Tips! På nystartad.se kan du göra en Business Model Canvas

Scanna kvitton med bokföringsprogram från Visma

Halva priset för hela passionen

Grattis till ditt nya företag! För att kicka igång så får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering.

Halva priset för nystartade

10 exempel på framgångsrika affärsmodeller

Sedan internet kom har antalet affärsmodeller ökat lavinartat. Den som vill kan säkert hitta hundratals olika affärsmodeller som företag idag använder framgångsrikt. Modellerna tenderar att bli allt mer specifika och inbyggda i teknik, kundrelationer och företagskultur – och därmed blir de också svårkopierade. Affärsmodeller är alltså värdefulla tillgångar. Här är en enkel guide över vanliga affärsmodeller.

1. Freemium

Freemium innebär att en bastjänst erbjuds gratis eller reklamfinansierad. Efter att kunden bekantat sig med produkten erbjuds premiumfunktioner mot en kostnad. Den här affärsmodellen återfinns framförallt bland internettjänster.

2. Cirkulär ekonomi

En cirkulär affärsmodell som handlar om hur företag och organisationer kan tjäna pengar på att laga och återanvända material. Produkter får då en lång livslängd och säljs mer som funktioner som kan ges service och underhållas, än som enstaka produkter. I samband med det skapas nya arbetstillfällen i form av tjänster.

3. Delningsekonomi

Delningsekonomi är en del av begreppet cirkulär ekonomi och handlar om att vi delar på de produkter som redan producerats. Ett exempel är matchningsappar där man kan hyra ut sin lägenhet eller bil och låna någon annans. 

4. Nischprodukter i “den långa svansen”

Begreppet “den långa svansen” syftar på marknaden för nischprodukter till nischkunder, som har vuxit snabbt ända sedan internet och e-handelns tidiga år. 

5. Dropshipping

Dropshipping möjliggör att driva e-handel utan varulager. Produkterna beställs av kunden, tillverkas och skickas direkt från tillverkaren eller distributören till slutkunden.

6. Print on demand

Produkten, exempelvis en bok, tillverkas först vid beställningen. Den finns inte i fysisk form förrän efter beställningen har lagts. Fungerar ofta tillsammans med dropshipping.

7. Kombinera e-handel och fysisk butik

I internets barndom fanns en butik fysiskt eller på nätet med två olika affärsmodeller. Idag är det kombinationen av dem båda som är lyckosam, när kundes ges möjlighet att välja själv.

8. Franchise

Franchising innebär att lokala företagare får sälja ett färdigt koncept och varumärke mot en avgift till varumärkesägaren.

9. Korssubventionering – ta från de rika och ge till de fattiga

Korssubventionering är en affärsmodell som bygger på att ett företag använder intäkter från lönsam verksamhet till att finansiera mindre lönsam verksamhet.

10. Nätverka och samarbeta

Jobba ihop med andra lokala företag där ni kompletterar varandra. Eller samarbeta med konkurrenter istället för att fightas. Det ger skalfördelar som delade kostnader för lokaler och teknik, ni kan ge varandra kunder, synas fysiskt tillsammans för starkare effekt och i förlängningen kanske starta ett gemensamt bolag.

Affärsarkitektur vs affärsmodell

Stora och komplexa företag jobbar med begreppet affärsarkitektur vilket innefattar flera olika affärsmodeller. Det är ett betydligt vidare begrepp än affärsmodell.

Affärsarkitekturen skapar förutsättningar för att definiera och konkretisera en tydlig och gemensam målbild för förändringar av affärsmodeller samt för att förstå vilka konsekvenser de önskade förändringarna får, och vad som krävs för att realisera de uppsatta målen.

Det handlar om företagets strategiska inriktning och den eller de affärsmodeller som säkerställer att företaget når eller behåller önskad position på marknaden.

Fem sätt för företag att tjäna pengar – från rapporten Nyckeln till framtiden

Rapporten Nyckeln till framtiden från FAR och Kairos Future skrevs 2016 för redovisningsbranschen men slutsatserna kan tillämpas på andra områden.

 • Plattformar med kunddata som sorterar och administrerar andras innehåll och där personaliserade annonser ger intäkter. Exempel är Alibaba och Facebook.
 • Företag som rider på en våg och snabbt kapitaliserar på en ny idé. Exempel: United Screens, som var tidigt ute med att hjälpa Youtubers med annonsering, rättighetsägande, kanalutveckling och produktion.
 • Produktspecialister som blir extremt starka i sin nisch. Här nämns Scanias lastbilar som ett exempel. En expert på koncernredovisning är en annan nisch.
 • Fullserviceleverantörer som kan ladda ett varumärke med mer innehåll och därmed skapa en större upplevelse för kunden. Det kan innebära att flera leverantörer samlas under samma varumärke, som exempelvis Skistar. Men det kan också vara ett företag som med hjälp av ny teknik frigör resurser som kan läggas på att skapa nya kundvärden. Ett exempel är Ekonomibyrån i Halmstad.
 • Legotillverkare, underleverantörer och bemanningsföretag har en affärsmodell som bygger på att de rycker in där andra företag behöver hjälp. Ibland med specialistkunskap, men också med generella tjänster. Sedan finns det företag som bygger sin verksamhet på att samarbeta med underleverantörer.

 Se alla erbjudanden: Affärsutveckling för redovisningsbranschen

Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen