Vad är valuta?

En valuta är ett eller flera länders betalningsmedel.

Omvärldsbevakning > Valuta

Valuta är ett betalningsmedel

En valuta är en generellt godkänd form av pengar. En valuta utfärdas av en regering och utgör en av byggstenarna i en ekonomi och används som handelsgods i utbyte mot varor och tjänster.

En högre värderad valuta ger dyrare export och billigare import om handel med ett land med lägre värderad valuta sker och kan vara en indikation på hur ett lands ekonomi mår i stort. Dessutom ger valutan avtryck på landets BNP, bruttonationalprodukt, som ökar och minskar när valutan gör det.

Valutor kan även användas som handelsvaror, där de behandlas på samma sätt som aktier, obligationer och övriga värdepapper. Detta kallas för valutahandel och har ingen samlad marknadsplats utan sker mellan banker och valutamäklare direkt, vilket underlättar tradingen.

Fasta valutakurser och flytande valutakurser

Oftast ändras kurserna löpande, och kan i princip ändra sig under bara ett dygn. Värdet på valutan beror på landets ekonomiska situation. Trots detta kan ett land ha en fast valuta.

  • Fast valutakurs: En valuta kan ha en fast kurs, vilket betyder att det kan finnas internationella avtal som bestämmer att en valutakurs ska hållas inom en viss gräns.
  • Flytande valutakurs: Kursen kan vara flytande vilket betyder att den inte kontrolleras av internationella avtal utan av utbud och efterfrågan på marknaden.

Vid redovisning bör monetärprincipen alltid tillämpas

Inom redovisning finns det ett flertal så kallade redovisningsprinciper. En av dem är monetärprincipen, som säger att alla belopp i redovisningen ska vara vara i företagets redovisningsvaluta. Principen innebär även att en utgår från att penningvärdet är stabilt.

Valuta på engelska

Currency

Relaterade ord

Valutakurs
Valutahandel
Börs
Inflation
Deflation
Konjunktur
Ränta
Skuld

  Tips! I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord