Vad är deflation?

Deflation är en minskning av den allmänna prisnivån och ökande penningvärde. 

Omvärldsbevakning > Deflation

Hur uppstår deflation?

En deflation uppstår när priserna under en längre period sjunkit på hela marknaden. Detta beror på en minskning av penning- och kreditmängden i ett land. Det minskade penningvärdet leder då ofta till en oro kring ett lands ekonomi, vilket bidrar till ökad försiktighet och sparande bland konsumenter och andra aktörer. Eftersom de inte konsumerar som innan innebär det minskad produktion och minskad tillväxt, vilket leder till en deflation.

Deflation är motsatsen till inflation, som innebär en ökning av den allmänna prisnivån och fallande penningvärde.

Konsekvenser av deflation

Konsekvensen av en deflation är att tillväxten minskar och att bruttonationalprodukten, BNP, ökar långsammare än innan. Detta betyder i sin tur att många företag upplever ett försämrat resultat då konsumenternas köpkraft minskar och att lönmottagare eventuellt får en relativt lägre betalning. Vid kraftig deflation kan konsekvensen även bli att företag måste säga upp personal, då resursförfrågan minskar.

 Lästips: Lågkonjunktur – om krisen (eller lågkonjunkturen) kommer

Hur beräknas deflationen?

Deflationen beräknas genom att använda KPI, konsumentprisindex. Det är ett index som mäter den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror.

Deflationen beräknas enligt följande formel:

((Index december 2014 - Index december 2013) / Index december 2013) x 100

Deflation på engelska

Deflation

Relaterade ord

Inflation
Konsumentprisindex
Kostnad
Prisbasbelopp

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer