Konsumentprisindex (KPI) – Vad är konsumentprisindex?

Konsumentprisindex är ett index som mäter den genomsnittliga prisnivån av privata konsumtionsvaror.

Konsumentprisindex har tre användningsområden
Konsumentprisindex (KPI) övergripliga uppgift är att mäta den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror och beräknas månadsvis av SCB, Statistiska Centralbyrån. KPI har även andra användningsområden som kan delas in i tre underkatergorier:

  • Mätning av inflationsutvecklingen
  • Mätning av kompensationer vid exempelvis pensioner och återbetalning av studiemedel
  • Deflatering, alltså omräkna värdebelopp från löpande till fasta priser

​Hur konstrueras ett prisindex?
När ett prisindex konstrueras sker det i två steg. Det första steget består av att en så kallad “varukorg” definieras, det vill säga varor och tjänster som ett hushåll konsumerar under en månad. Detta görs av SCB varje månad och varukorgen bör innehålla samma typ av varor och tjänster varje gång den samlas in. Därefter jämförs priset på varukorgen med tidigare varukorgar, vartefter förändringen står som grund för konsumentprisindexet.

Konsumentprisindex och inflation
Konsumentprisindex används i direkt relation till ett lands inflation. Detta görs genom att använda följande formel:

((Index december 2018 - Index december 2017) / Index december 2017) x 100

Konsumentprisindex på engelska
Consumer price index

Relaterade ord
Inflation
Deflation
Prisbasbelopp

  I Ekonomiordlistan hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord

4/5 - 1 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi