Vad är valutahandel?

Valutahandel är att köpa utländsk valuta för att sälja sin egen.

Finansiering & finans > Valutahandel

Valutahandel är ett alternativt sätt att tjäna pengar

Valutahandel kan användas som alternativ till aktier, fonder, warranter och obligationer. Vid valutahandel behöver ingen courtage, alltså avgift vid handel av värdepapper, betalas. Dessutom finns det inga direkta öppettider som vid aktiehandel, vilket gör trading möjlig oavsett tid på dygnet.

Valutamarknaden är organiserad som en over the counter-marknad (OTC-marknad), vilket innebär att det inte finns en samlad marknadsplats eller börs. Istället används banker och valutamäklare för att hantera bytena.

Hävstång och säkerhetsmarginal

För att kunna göra vinster med valutahandel gäller det att mycket pengar satsas. Därför kan en så kallad hävstång användas. Det innebär att en person kan satsa 1000 euro för att sedan belåna beloppet för att komma upp i en större summa. En vanlig rekommendation är att inte ha en hävstång som är mer än 20 gånger värdet.

När hävstången används är det viktigt att ha kontroll på vilka säkerhetsmarginaler som hävstången ger. Exempelvis ger ett belopp med hävstång 10 en markant större säkerhetsmarginal än ett belopp med hävstång 20.

Hur beräknas hävstång och säkerhetsmarginalen?

Om du har 1000 SEK att investera i valutaparet EUR/USD för 10 000, blir hävstången 10:1. Säkerhetsmarginalen beräknas då som 1000/10 000 och ger ett utslag på 0,1, vilket ger 10 % säkerhetsmarginal.

Valutahandel på engelska

Foreign exchange trading

Relaterade ord

Valuta
Valutakurs
Börs

  Tips! I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord