Prioritera rätt! 3 snabba tips för smartare prioritering

“Det är mycket nu” sade Stefan Sauk i ett stående inslag i utmärkta humorprogrammet Lorry. Du kanske känner igen dig i uttalandet. Att-göra-listan fylls på i rask takt och visarna på klockan rör sig i ett ännu snabbare tempo. Då är det dags att du lär dig att prioritera. Nedan kommer tre olika tips som du kan börja använda redan idag. 

Personlig utveckling för företagare > Prioritering

 Prioritera efter brådskande/viktigt-metoden

Prioritering

Författaren Stephen Covey har skrivit en mycket bra bok i ämnet som heter First Things First. Boken tar upp olika system för att prioritera. Bland annat systemet brådskande/viktigt som är en enkel metodik som hjälper dig att prioritera rätt. I detta system bygger du upp ett rutnär enligt bilden nedan. På ena sidan sätter du Brådskande/Inte brådskande och på andra sidan Viktigt/Inte viktigt. Högst prioritet får alltså kombinationen Brådskande + Viktigt. Fokus bör enligt Stephen ligga på uppgifter som finns på viktigt-sidan. 

 Prioritera efter Pick-chart-metoden

Prioritering

Förkortningen PICK står för Possible (möjligt), Implement (genomför), Challenge (utmana) samt Kill (avfärda). Genom att korsa de två bedömningsgrunderna uppstår en fyrfältsmatris som vägleder en prioritering. Metoden används ofta inom produktionsintensiva bolag.

 Prioritera efter affärsmålen

Prioritering

Utgå från din affärsplan och de mål bolaget har där. Därefter sätter du prioritetsordningen efter företaget, kunden och till sist du själv. Om du då har en uppgift som stödjer bolagets mål, ja då är den prio ett. Har du däremot en uppgift som bara gagnar dig. Då är det lägst prio på den.

Ursprungsartikel publicerad av Niclas Nässlander, Visma.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion