7 tips på förhandlingsteknik för framgångsrik affärsförhandling

"Lär känna dig själv" är en gammal sanning om hur viktigt det är med självinsikt för att trivas och nå framgång i livet. I dag bekräftar allt fler studier att kritisk självreflektion är nödvändigt för att även bli duktig på affärsförhandling. Här är sju tips på förhandlingsteknik och du blir en skarp affärsförhandlare.

Försäljning och marknadsföring > Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik – 7 tips

Som företagare eller säljare är det viktigt att utveckla din förhandlingsteknik – en förutsättning för framgångsrik affärsförhandling. En väl genomförd förhandling är bra för alla parter. Inte bara kan du säkerställa affären, du kan också skapa en känsla och stämning som ger goda relationer. För att bli en riktigt vass förhandlare behöver du kritiskt granska dig själv, lyssna in din motpart och bli en sann människokännare. 

1. Lyssna innan du pratar

Innan du öppnar munnen, ha tålamod och lyssna in din motpart. Om du tar reda på vad han eller hon tänker kan du sedan anpassa dina argument och tankar för att möta motpartens idéer och förhoppningar. Med andra ord, gissa inte vad din förhandlingspart tänker – inled affärsförhandlingen med öppet sinne och ställ massor av frågor.

2. Ta vara på din rädsla

De allra flesta personer är precis lika nervösa som du är inför en affärsförhandling. I stället för att försöka framställa en falsk självsäkerhet, ta kontroll över situationen genom vänlighet och ödmjukhet. Då får du lättare att genuint slappna av, samtidigt som din motpart också får en chans att lugna sig och bygga förtroende för dig.

3. Undvik att hitta på historier

Det är lätt att dra till med historier, som kan vara mer eller mindre sanna, för att vinna en viktig affärsförhandling. Men det är aldrig bra att vinna en affärsförhandling på bekostnad av din trovärdighet, särskilt när det rör sig om ekonomiska förhandlingar. Ju mer rak och ärlig du är över dina ståndpunkter och din situation, desto större är chansen att ni båda når en god, gemensam lösning.

4. Gör din hemläxa

Ju mer kunskap du har om en situation innan du påbörjar en affärsförhandling, desto större chanser har du till framgång. Psykologiska studier visar att vi har ett inre behov av att framstå som resonabla. Det innebär att din motpart gärna vill följa en viss standard och är beredd att lita på din auktoritet, om du kan visa att du har säker kunskap om vad du pratar om. Med rätt kunskap kan du plötsligt styra hela affärsförhandlingen till din förmån.

 Lästips: Vässa ditt kroppsspråk – 11 viktiga kroppsgester inför en förhandling

5. Blodig kamp fungerar inte

Många har en syn på affärsförhandling som om det handlar om ett hundslagsmål där en part till slut måste ge sig. I själva verket skapar en sådan inställning lätt en situation där båda parter låser sig och vägrar backa. I stället för att fokusera på din förhandlingspart som en motpart att attackera, bör ni båda försöka styra affärsförhandlingen mot den huvudsakliga frågeställningen. Attackera pudelns kärna, inte pudeln!

6. Om allting är förlorat, försök att vinna någonting annat

Om affärsförhandlingen inte verkar leda någonstans och tar upp för mycket av din tid och energi, fundera noga innan du lämnar förhandlingen. Kan någon annan på ditt företag hämta något värdefullt ur affärsförhandlingen? Har du en medarbetare som kan ge samtalet ett andra försök? Om inte annat bör du fundera över vad som gick snett. Överväg att ta in någon utifrån till företaget, som kan utbilda dig och dina medarbetare i hur man hanterar svåra motparter under affärsförhandlingar.

7. Glöm inte att du redan kan det här

Det är lätt att se affärsförhandling som ett svårt och lurigt ämne, men faktum är att du förhandlar med människor varje dag: på tåget, med dina medarbetare, i ditt hem och med dina vänner. Fundera över vardagssituationer där du lyckas göra bra förhandlingar och kompromisser – hur kan du överföra den kunskapen till ren affärsförhandling?

Källa: Christine Lagorio-Chafkin, Inc.com

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion