Ta in en praktikant – detta gäller vid praktik

Med rätt förutsättningar kan en praktikant bli en värdefull förstärkning i ditt företag. Det är en möjlighet att lära upp någon inför en framtida anställning. Men vad innebär det för dig och din verksamhet att ta emot en praktikant? Vilka regler gäller för praktik och vilka olika former av praktikplatser finns det?

HR & personal > Praktik, regler

Praktikant, varför då?

Som företagare kan du ha olika skäl för att ta emot en praktikant. Kanske har du behov av att rekrytera framöver och det saknas utbildning för den kompetens du söker. Eller så vill du kanske göra en samhällsinsats genom att hjälpa en ung människa från orten, en sjukskriven eller nyanländ. Det kan vara så enkelt som att du söker en arbetskamrat eller vill föryngra och förnya på arbetsplatsen. 

 Om du vill ta emot en praktikant kan du vända dig till Arbetsförmedlingen.

Vad är praktik?

En praktikplats innebär att en person är på en arbetsplats för att lära sig ett arbete eller för att få kunskap om hur en arbetsplats eller bransch fungerar. Praktik betyder lära och inte utföra, vilket är en viktig skillnad. En praktikplats ska aldrig ersätta ett reguljärt jobb. En viktig regel att komma ihåg. 

Praktik betyder lära och inte utföra, vilket är en viktig skillnad. En praktikplats ska aldrig ersätta ett reguljärt jobb.

Vad är syftet med en praktikplats?

Du bidrar till att någon får lära sig din bransch och ditt yrke. Det är också ett unikt tillfälle att få erfarenhet och kunskap som du kanske annars inte skulle ha fått. Om du funderar på att anställa framöver kan en praktikplats ge dig möjlighet att lära upp någon som du kan anställa efter praktikperioden.

Vilka olika typer av praktik finns det?

En praktikplats kan förmedlas av universitet, högskolor, yrkeshögskolor eller gymnasier. När praktikplatsen förmedlas via universitetet kan det också kallas för verksamhetsförlagd utbildning och när praktikanten kommer från gymnasiet heter det arbetsplatsförlagt lärande.

Via Arbetsförmedlingen finns också möjlighet att ta emot en praktikant, liksom från din kommun. Tidigare hade Migrationsverket ansvaret för nyanländas praktik. Detta ansvar ligger numera på Arbetsförmedlingen inom ramen för etableringsuppdraget där praktik är en av flera insatser. 

 Ladda ner PDF-mall för anställningsbevis

Hur länge varar en praktikplats?

Längden för en praktikplats varierar beroende på vilken typ av praktik det handlar om. Till exempel har gymnasieelever ibland praktik ett par dagar i veckan under en eller flera terminer. Via Arbetsförmedlingen varar praktiken i högst sex månader. Du kan erbjuda olika lång praktikperiod beroende på dig, ditt företag samt vilken instans som förmedlar praktikplatsen.

Vad krävs av ditt företag när du tar emot en praktikant?

Du måste kunna ge praktikanten en handledare och ett intyg när praktiken är klar. Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som har lämnats till Kronofogden. Du får inte heller ha stora betalningsanmärkningar. Som praktikgivare har du ett arbetsmiljöansvar för praktikanten. 

Viktigt att skriva avtal

Innan ditt företag tar emot en praktikant måste du skriva ett avtal med aktören som förmedlar praktikplatsen så att praktikanten är försäkrad under sin tid hos dig. I avtalet bör praktikens längd, arbetstider, arbetsuppgifter och handledare stå nedskrivet.

Vad händer om praktikanten råkar skada något?

Generellt gäller att om praktikanten tar sönder något hos din kund gäller din ansvarsförsäkring precis som för en anställd. Även självrisken fungerar på samma sätt. Om praktikanten råkar skada en sak som tillhör dig kan det finnas olika försäkringar och avtal som reglerar detta. Var noga med att det står i avtalet vem som är ansvarig för eventuella kostnader om praktikanten orsakar skada. Ta hjälp av en jurist om du är osäker.

Får man som arbetsgivare betalt om man tar emot en praktikant?

Som arbetsgivare får du inte betalt för att erbjuda en praktikplats. 

Måste jag betala ut lön för praktik?

Normalt sett utgår det ingen lön vid praktik men undantag finns. Trots att det för det mesta handlar om obetald praktik ur arbetsgivarens perspektiv, finns det olika typer av andra ersättningar en praktikant kan få från Försäkringskassan och ibland får praktikanten försörjningsstöd från kommunen. 

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart