Kostpris – Vad är ett kostpris?

Ett kostpris är en varas inköpspris plus dess omkostnader utan eventuell vinst.

Kostpriset är grundpriset
Kostpris är det pris på en vara innan eventuell vinst har lagts på och kallas ibland självkostnadspris. De kostnader som ingår i kostpriset är priset för varan, frakt, montering, tull, försäkring etc. Om en företagare erbjuder rabatter på varan ska dessa dras från priset.

Kostpris för självproducerade varor
Om det är en själv som producerar varan så är kostpriset den kostnad som det innebär att producera varan. Då kommer kostnader så som inköp av råvaror och kostnader som gäller själva produktionen så som ström, arbetskraft och så vidare medräknas i kostpriset.

Kostpris på varor som köps in
Om varan köps in är det bland annat priset och frakt minus eventuella rabatter och vinster som utgör varans kostpris. Detta är också likvärdigt med intäktskostnad i vissa sammanhang.

Kostpris på engelska
Cost price

Relaterade ord
Avkastning
Kapital
Börs
Aktiekapital

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi