Anställa? Så anställer du personal – ekonomiskt!

Tillhör du dem som funderar på att anställa, men oroar dig för om budgeten går ihop? Då är du absolut inte ensam. Frågan “att anställa eller inte anställa”, tillhör de vanligaste bland småföretagare. Vi har tagit fram 4 ekonomiska tips för dig som går i tankar att utöka humankapitalet.

HR & personal > Anställa personal

Det kan vara bra att känna till att det under de senaste åren införts en rad åtgärder som inte bara ökar chanserna till att få fler i arbete och minska utanförskapet – de gör det även billigare att anställa. Det finns även skillnader i arbetsgivaravgifter som du kan använda till din fördel. Och även om du inte har möjlighet att anställa just nu, finns det andra sätt som du kan stilla din framtida kompetensefterfrågan.

 Har du koll på vad en ny medarbetare skulle kosta? I artikeln Vad kostar en anställd? får du svar!

1. Anställ med hjälp av Anställningsstöd

Anställningsstöd 1: Introduktionsjobb (f.d. Instegsjobb, Särskilt anställningsstöd)

Den 1 maj 2018 slogs fem anställningsstöd ihop till ett i syfte att göra det enklare för arbetsgivare att använda sig av subventionerade anställningar. Instegsjobben, de två särskilda anställningsstöden och två typer av traineejobb byttes ut mot Introduktionsjobb.

Du kan nyttja Introduktionsjobb om...

 Du anställer en arbetslös person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin

 Du anställer en ungdom som fyllt 20 år och som deltagit i Jobbgarantin för ungdomar (i minst 200 ersättningsdagar)

 Du anställer en nyanländ* som fyllt 20 år

* Arbetsförmedlingen har en tydlig definition av de nyanlända som kvalificerar sig för Introduktionsjobb. Personen måste bland annat vara arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen, har uppehållskort och som fått uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna. Vi rekommenderar att du stämmer av med Arbetsförmedlingen när du hittat din kandidat!

Anställningsformerna som godtas i subventionen är tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning, på hel- eller deltid.

Anställningsstöd 2: Nystartsjobb

Nystartsjobb är en subventionerad sysselsättning för personer som länge varit arbetslösa.

För att bli aktuell för ersättning, måste den du anställer…

 Vara mellan 20–25 år som varit arbetslös i minst ett halvår av de 9 senaste månaderna
 Vara arbetslös, över 25 år gammal och varit utan arbete i mer än ett år

Denna person kan du anställa i valfri tjänstgöringsgrad på tillsvidareanställning eller på tidsbegränsad anställning. Även provanställning godtas, vilket är ett bra sätt för dig att lära känna din nya medarbetare innan du erbjuder tillsvidare. Kontakta Arbetsförmedlingen när du hittat din potentiella kollega!

Anställningsstöd 3: Lönebidrag

Lönebidrag är subvention för dig som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga, till exempel begränsad rörlighet eller psykisk ohälsa. Lönebidraget delas in i tre kategorier:

 • Lönebidrag för utveckling i anställning
  Ett bidrag som syftar till att hjälpa personer med funktionshinder att prova på ett yrke eller utbilda sig.
 • Lönebidrag för anställning
  Detta bidrag har som mål att arbetsgivare ska kunna anpassa arbetet och arbetsplatsen för den anställde.
 • Lönebidrag för trygghet i anställning
  Bidraget ska ge stöd för att en anställd med funktionsnedsättning ska ha förutsättningar att behålla sitt jobb.

Anställningsstödet Lönebidrag påverkas av din lönekostnad och den anställdes löneförmåga, så en bedömning görs i varje fall. Har du hittat en potentiell medarbetare, rekommenderar vi att du kontaktar Arbetsförmedlingen för bedömning.

Anställningsstöd 4: Yrkesintroduktion

En Yrkesintroduktionsanställning  ger dig som arbetsgivare möjlighet att få en del av lönen i ersättning. Detta ger den anställde chansen att få yrkeserfarenhet, och dig en potentiell ny mönsterkollega. Upplägget påminner lite om en traineetjänst, där jobb varvas med handledning och utbildning (minst 15% av arbetstiden).

För att anställa någon med Yrkesintroduktion, måste den anställde antingen…

 ...vara 15–24 år gammal, och
 ...sakna relevanta yrkeskunskaper
 ...varit utan arbete i över 3 månader

eller…

 ...vara över 25 år gammal, och
 ...vara nyanländ som fått uppehållstillstånd inom de 3 senaste åren
 ...vara långtidsarbetslös

Att tänka på vid Yrkesintroduktionsanställning är att du måste erbjuda en tjänst på minst 75% som vara i minst 6 månader. Du måste också ta fram en handlednings- och utbildningsplan, då minst 15% av arbetstiden ska gå till utbildning/handledning.
På Arbetsförmedlingens hemsida kan du räkna ut ersättningen och läsa fullständiga villkor när du funderar på att anställa någon med Yrkesintroduktion.

Tips! Flest småföretag i Sverige väljer ett löneprogram från Visma Spcs. Upptäck våra löneprogram!

2. Anställ en “pensionär” – eller en ungdom

Att anställa personer vars ålder påverkar arbetsgivaravgiften kan vara ett bra sätt att hålla nere kostnaderna. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill anställa en pensionär – eller en ungdom.

Så här ser arbetsgivaravgiften för äldre ut 2021:

 Födda 1938–1955: 
Arbetsgivaravgift 10,21 %.

 Födda 1937 och tidigare:
Arbetsgivaravgift 0 %

Jämför detta med den vanliga arbetsgivaravgiften som gäller för alla andra anställda; 31,42 %.

Så här ser arbetsgivaravgiften för yngre ut 2021:

 Födda 2003-2005:

Sedan den 1 augusti 2019 behöver arbetsgivare endast betala ålderspensionsavgift för anställa som är 15 år fyllda, men som ännu inte fyllt 18 år vid årets början. För inkomståret 2021 gäller det för ungdomar som är födda mellan åren 2003-2005. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. Du betalar maximalt 25 000 kronor brutto i månaden till respektive ungdom, och betalar då den lägre avgiften. Om lönen är högre, betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42% på den lön som överstiger 25 000 kr.

 Födda 1998-2002:

Från och med den 1 januari 2021 har arbetsgivaravgiften sänkts till 19,73% för personer födda mellan 1998-2002 och som tjänar upp till 25.000 kronor i månaden. För de inom åldersspannet som tjänar över 25 000 kr i månaden är arbetsgivaravgiften 31,42%. 

 Mer information om arbetsgivaravgifter och vad som gäller på vår sida Ekonomifakta

3. Anställ med Växa-stödet

För dig som tar det stora steget och anställer din allra första medarbetare, kan du få det så kallade Växa-stödet. Växastödet kan du söka till 31 december 2021. Stödet innebär en slags rabatt på arbetsgivaravgiften och syftar till att göra det enklare för Sveriges mindre företag att växa. Istället för att betala den vanliga arbetsgivaravgiften, betalar du endast ålderspensionsavgift på dryga 10%. Detta innebär en rabatt på över 20%. Stödet gällde till en början enbart enskilda firmor, men har utökats till att även gälla andra bolagsformer.

För att kvala in till växa-stöd krävs att...

 ...du som enskild näringsidkare inte betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning sedan 31 mars 2016
 ...du som driver handelsbolag, får ni max vara två delägare och inte betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning sedan 31 mars 2017
 ...du som äger ett aktiebolag får du inte betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning sen den 31 mars 2017*

*Detta till någon annan än högst en delägare, företagsledare eller närstående till sådan

Kort sammanfattning av Växa-stödets villkor:

 • Du som driver flera bolag får bara söka stödet för ett av bolagen
 • Gäller inte för delägare eller om du anställer närstående
 • Den anställde du söker växa-stöd för ska ha blivit anställd efter 31 mars 2017
 • Anställningen får inte vara kortare än 3 månader
 • Tjänstgöringsgraden måste överstiga 20 timmar i veckan
 • Gäller endast delen av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad
 • Tidigare gällde stödet under högst ett år men från den 1 augusti 2021 kan du få stöd i upp till två år om medarbetarens anställning påbörjats efter den 28 februari 2018. Har du kvar din medarbetare kan du begära omprövning av arbetsgivaravgifterna för att få del av det förlängda stödet.

Tillfällig utvidgning av växa-stödet
Den 1 juli 2021 trädde en tidsbegränsad utvidgning av växa-stödet i kraft.  

För anställningar som startas under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2022 utökas möjligheten till rabatt på arbetsgivaravgiften från en till två anställda. Utökningen gäller både företag som i nuläget inte har någon anställd och anställer en eller två personer 
och företag som redan har en anställd och som anställer ytterligare en medarbetare.

För att ha rätt att ta del av den tillfälliga utökningen behöver du som arbetsgivare uppfylla kraven för att vara ett växa-företag under tiden 10 september 2020 fram till dess att anställningen med växa-stöd påbörjas. För att du som arbetsgivare ska kunna få växa-stöd för upp till två anställda enligt reglerna måste du vara ett växa-företag under hela perioden.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa villkoren i sin helhet.

4. Ta in en praktikant

Om steget till att anställa, om en på provanställning, en kortare extraanställning eller i någon av ovanstående program, kan du istället satsa på att erbjuda praktikplats. Dock är det viktigt att komma ihåg att det primära syftet med praktik är att praktikanten ska lära sig företaget, branschen och/eller yrket. Man ska alltså inte se det som ett billigt sätt att få in arbetskraft, då en praktikant i första hand ska lära, inte göra. Däremot kan praktikperioden vara värdefull i ett lite mer långsiktigt perspektiv, då du med lite tur kan ha en fullfjädrad kompetens att anställa på riktigt efter praktikens slut!

Ett tips är att ta in en student som har praktik i sin utbildning. Allt fler eftergymnasiala utbildningar inkluderar numera praktik.

En annan potentiell kompetensguldgruva finns bland nyanlända. Många av dem som nyligen kommit till Sverige besitter unik kunskap som du kanske inte visste att det gick att få tag på. Ett exempel är denna solskenshistoria!

 Tips! I artikeln Ta in en praktikant – detta gäller kan du läsa mer om vad du ska tänka på vid praktikantrekrytering.

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart

Vismas löneskola

Gratis guide om grunderna i lönehantering.

Ta del av guiden!

Följ vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Följ