Anställa? Så anställer du personal – ekonomiskt!

Tillhör du dem som funderar på att anställa, men oroar dig för om budgeten går ihop? Då är du absolut inte ensam. Frågan “att anställa eller inte anställa”, tillhör de vanligaste bland småföretagare. Vi har tagit fram 4 ekonomiska tips för dig som går i tankar att utöka humankapitalet.

HR & personal > Anställa personal

Det kan vara bra att känna till att det under de senaste åren införts en rad åtgärder som inte bara ökar chanserna till att få fler i arbete och minska utanförskapet – de gör det även billigare att anställa. Det finns även skillnader i arbetsgivaravgifter som du kan använda till din fördel. Och även om du inte har möjlighet att anställa just nu, finns det andra sätt som du kan stilla din framtida kompetensefterfrågan.

 Har du koll på vad en ny medarbetare skulle kosta? I artikeln Vad kostar en anställd? får du svar!

Gå direkt till avsnitt:

1. Anställ med hjälp av Anställningstöd
2. Anställ en "pensionär" – eller en ungdom
3. Anställ med Växa-stödet
4. Ta in en praktikant

1. Anställ med hjälp av Anställningsstöd

Anställningsstöd 1: Introduktionsjobb (f.d. Instegsjobb, Särskilt anställningsstöd)

Den 1 maj 2018 slogs fem anställningsstöd ihop till ett i syfte att göra det enklare för arbetsgivare att använda sig av subventionerade anställningar. Instegsjobben, de två särskilda anställningsstöden och två typer av traineejobb byttes ut mot Introduktionsjobb.

Du kan nyttja Introduktionsjobb om...

 Du anställer en arbetslös person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin

 Du anställer en ungdom som fyllt 20 år och som deltagit i Jobbgarantin för ungdomar (i minst 200 ersättningsdagar)

 Du anställer en nyanländ* som fyllt 20 år

* Arbetsförmedlingen har en tydlig definition av de nyanlända som kvalificerar sig för Introduktionsjobb. Personen måste bland annat vara arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen, har uppehållskort och som fått uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna. Vi rekommenderar att du stämmer av med Arbetsförmedlingen när du hittat din kandidat!

Anställningsformerna som godtas i subventionen är tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning, på hel- eller deltid.

Anställningsstöd 2: Nystartsjobb

Nystartsjobb är en subventionerad sysselsättning för personer som länge varit arbetslösa.

För att bli aktuell för ersättning, måste den du anställer…

 Vara mellan 20–25 år som varit arbetslös i minst ett halvår av de 9 senaste månaderna
 Vara arbetslös, över 25 år gammal och varit utan arbete i mer än ett år

Denna person kan du anställa i valfri tjänstgöringsgrad på tillsvidareanställning eller på tidsbegränsad anställning. Även provanställning godtas, vilket är ett bra sätt för dig att lära känna din nya medarbetare innan du erbjuder tillsvidare. Kontakta Arbetsförmedlingen när du hittat din potentiella kollega!

Anställningsstöd 3: Lönebidrag

Lönebidrag är subvention för dig som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga, till exempel begränsad rörlighet eller psykisk ohälsa. Lönebidraget delas in i tre kategorier:

 • Lönebidrag för utveckling i anställning
  Ett bidrag som syftar till att hjälpa personer med funktionshinder att prova på ett yrke eller utbilda sig.
 • Lönebidrag för anställning
  Detta bidrag har som mål att arbetsgivare ska kunna anpassa arbetet och arbetsplatsen för den anställde.
 • Lönebidrag för trygghet i anställning
  Bidraget ska ge stöd för att en anställd med funktionsnedsättning ska ha förutsättningar att behålla sitt jobb.

Anställningsstödet Lönebidrag påverkas av din lönekostnad och den anställdes löneförmåga, så en bedömning görs i varje fall. Har du hittat en potentiell medarbetare, rekommenderar vi att du kontaktar Arbetsförmedlingen för bedömning.

Anställningsstöd 4: Yrkesintroduktion

En Yrkesintroduktionsanställning  ger dig som arbetsgivare möjlighet att få en del av lönen i ersättning. Detta ger den anställde chansen att få yrkeserfarenhet, och dig en potentiell ny mönsterkollega. Upplägget påminner lite om en traineetjänst, där jobb varvas med handledning och utbildning (minst 15% av arbetstiden).

För att anställa någon med Yrkesintroduktion, måste den anställde antingen…

 ...vara 15–24 år gammal, och
 ...sakna relevanta yrkeskunskaper
 ...varit utan arbete i över 3 månader

eller…

 ...vara över 25 år gammal, och
 ...vara nyanländ som fått uppehållstillstånd inom de 3 senaste åren
 ...vara långtidsarbetslös

Att tänka på vid Yrkesintroduktionsanställning är att du måste erbjuda en tjänst på minst 75% som vara i minst 6 månader. Du måste också ta fram en handlednings- och utbildningsplan, då minst 15% av arbetstiden ska gå till utbildning/handledning.
På Arbetsförmedlingens hemsida kan du räkna ut ersättningen och läsa fullständiga villkor när du funderar på att anställa någon med Yrkesintroduktion.

Ett löneprogram du kan växa med – Visma Lön

Oavsett hur många anställda ditt företag har idag, eller kommer ha i framtiden, finns en variant av Visma Lön för dig. Från minstingen Visma Lön 100, för småföretaget med upp till 3 anställda, till värstingen Visma Lön 600, som kan hantera upp till 30 anställda.

 Löneprogrammet  Visma lön

2. Anställ en “pensionär” – eller en ungdom

Att anställa personer vars ålder påverkar arbetsgivaravgiften kan vara ett bra sätt att hålla nere kostnaderna. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill anställa en pensionär – eller en ungdom.

Så här ser arbetsgivaravgiften för äldre ut 2019:

 Födda 1938–1953: 
Särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas på löner som utbetalas under perioden 1 januari-30 juni 2019 med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %. Från 1 juli 2019 är löneskatten på 6,15 % borttagen.

 Födda 1937 och tidigare:
Särskild löneskatt betalas på löner som utbetalats under perioden 1 januari-30 juni 2019 med 6,15 %. Från 1 juli 2019 är löneskatten slopad och ingen avgift finns på löner som utbetalas från detta datum.

Jämför detta med den vanliga arbetsgivaravgiften som gäller för alla andra anställda; 31,42 %.

 Med Visma Lön får du hjälp med beräkning av arbetsgivaravgiften för dina anställda

Så här ser arbetsgivaravgiften för yngre ut 2019:

 Födda 2001-2003:

Sedan den 1 augusti 2019 behöver arbetsgivare endast betala ålderspensionsavgift för anställa som är 15 år fyllda, men som ännu inte fyllt 18 år vid årets början. För inkomståret 2019 gäller det för ungdomar som är födda mellan åren 2001-2003. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. Du betalar maximalt 25 000 kronor brutto i månaden till respektive ungdom, och betalar då den lägre avgiften. Om lönen är högre, betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42% på den lön som överstiger 25 000 kr.

Dessa nya regler gäller löner som utbetalas ut efter den 1 augusti 2019, ungdomarna kan dock ha tjänat in den tidigare.

 Mer information om arbetsgivaravgifter och vad som gäller på vår sida Ekonomifakta

3. Anställ med Växa-stödet

För dig som tar det stora steget och anställer din allra första medarbetare, kan du få det så kallade Växa-stödet. Stödet innebär en slags rabatt på arbetsgivaravgiften och syftar till att göra det enklare för Sveriges mindre företag att växa. Istället för att betala den vanliga arbetsgivaravgiften, betalar du endast ålderspensionsavgift på dryga 10%. Detta innebär en rabatt på över 20%. Stödet gällde till en början enbart enskilda firmor, men har utökats till att även gälla andra bolagsformer.

För att kvala in till växa-stöd krävs att...

 ...du som enskild näringsidkare inte betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning sedan 1 januari 2016
 ...du som driver handelsbolag, får ni max vara två delägare och inte betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning sedan 1 januari 2017
 ...du som äger ett aktiebolag får du inte betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning sen den 1 januari 2017*

*Detta till någon annan än högst en delägare, företagsledare eller närstående till sådan

Kort sammanfattning av Växa-stödets villkor:

 • Du som driver flera bolag får bara söka stödet för ett av bolagen
 • Gäller inte för delägare eller om du anställer närstående
 • Den anställde du söker växa-stöd för ska ha blivit anställd efter 31 mars 2017
 • Anställningen får inte vara kortare än 3 månader
 • Tjänstgöringsgraden måste överstiga 20 timmar i veckan
 • Gäller endast delen av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad
 • Gäller under högst ett år

På Skatteverkets hemsida kan du läsa villkoren i sin helhet.

4. Ta in en praktikant

Om steget till att anställa, om en på provanställning, en kortare extraanställning eller i någon av ovanstående program, kan du istället satsa på att erbjuda praktikplats. Dock är det viktigt att komma ihåg att det primära syftet med praktik är att praktikanten ska lära sig företaget, branschen och/eller yrket. Man ska alltså inte se det som ett billigt sätt att få in arbetskraft, då en praktikant i första hand ska lära, inte göra. Däremot kan praktikperioden vara värdefull i ett lite mer långsiktigt perspektiv, då du med lite tur kan ha en fullfjädrad kompetens att anställa på riktigt efter praktikens slut!

Ett tips är att ta in en student som har praktik i sin utbildning. Allt fler eftergymnasiala utbildningar inkluderar numera praktik.

En annan potentiell kompetensguldgruva finns bland nyanlända. Många av dem som nyligen kommit till Sverige besitter unik kunskap som du kanske inte visste att det gick att få tag på. Ett exempel är denna solskenshistoria!

 Tips! I artikeln Ta in en praktikant – detta gäller kan du läsa mer om vad du ska tänka på vid praktikantrekrytering.

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi