Debiteringsgrad – Vad är debiteringsgrad?

Debiteringsgraden visar debiterade timmar i förhållande till tillgängliga timmar.

Debiteringsgrad är ett nyckeltal för tjänsteföretag
Debiteringsgrad (även beläggningsgrad) är ett nyckeltal som ofta används av tjänsteföretag som debiterar kunder efter arbetad tid. Den del av arbetad tid som tjänsteföretaget kan ta betalt av kunden kallas debiterbar tid, eller direkt tid. Den ej debiterade tiden, det vill säga den övriga tid som de anställda arbetar kallas indirekt tid och används bland annat till administration, utbildning, intern kontorstid och liknande. Andelen debiterad tid i förhållande till den totalt arbetade tiden kallas debiteringsgrad.

Debiteringsgraden kan mätas individuellt eller totalt
Debiteringsgraden kan mätas på individuell nivå eller för hela företaget. Debiteringsgraden påverkar företags resultat och det är därför av största vikt att ha koll på var debiteringsgraden ligger och hur måttet utvecklas. Nyckeltalet visar hur effektivt företaget är på att sälja sina tjänster och generellt sett är ett högt tal bättre än ett lågt tal.

Formel för debiteringsgraden
För att beräkna debiteringsgraden divideras den debiterbara tiden, alltså den direkta tiden, med den totalt arbetade tiden. Förhållandet uttrycks i procent.

Debiteringsgrad = Debiterbar tid/Totalt arbetad tid

Ett exempel:

Ett företag har under året debiterat 2 600 timmar. Antalet tillgängliga timmar var 3 400. Företagets debiteringsgrad var under året 76,47 %.

Debiteringsgrad på engelska
Chargeability

Relaterade ord
Nyckeltal
Skuldsättningsgrad
Soliditet

4,3/5 - 3 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi