Vad är en borgenär?

En borgenär är någon som har lånat ut pengar till en annan part.

Finansiering & finans > Borgenär

Vad betyder borgenär & gäldenär?

En borgenär är en fordringsägare. Det betyder att den har en fodran på någon annan, som alltså har lånat ut pengar till någon. Personen som har lånat pengarna kallas för gäldenär.

En borgenär kan även vara någon som har sålt en vara men som inte har fått betalt.

En borgenär behöver inte vara en fysisk person

En borgenär är i de flesta ekonomiska fall inte en fysisk person utan exempelvis en bank. Banken lånar ut pengar till en person, som då kallas för gäldernär och de kommer överens om ett avtal för när och hur pengarna ska återbetalas.

Borgenär och borgensman är inte samma sak

I vissa fall kan man se att borgenär och borgensman anses vara synonymer. Skillnaden mellan de två är dock att en borgensman åtar sig en skuld som en gäldenär inte kan betala och står då för ansvaret för återbetalning av lånet, medan en borgenär är den som lånar ut pengarna och förväntar sig återbetalning.

 Tips! Nu kan du finansiera företaget hos oss

En borgenär kan även kräva att en gäldenär anger en borgensman för att vara säker på att pengarna återbetalas om gäldernärens betalningsförmåga är osäker.

Borgenär på engelska

Creditor

Relaterade ord

Gäldenär
Skuld
Skuldsättningsgrad
Återtagandeförbehåll
Effektiv ränta
Ränta

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer