Vad är en gäldenär?

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

Finansiering & finans > Gäldenär

Vad betyder gäldenär?

Gäldenär är ett juridiskt begrepp som är en person eller företag som står i skuld till någon annan. Den som har lånat ut pengarna kallas för borgenär. Gäldenären ska betala tillbaka den summa som har lånats av borgenären enligt överenskommelse mellan de två parterna.

Vad gäller vid återbetalning?

En gäldenär står i skuld till en borgenär. I de flesta fall är det inte bara en summa som ska betalas tillbaka utan det tillkommer även en ränta, alltså en betalning för att få låna pengarna.

Två typer av gäldenärer

Det finns två typer av gäldenärer; penninggäldenärer och naturagäldenärer. Penninggäldenärer är den vanligaste, där skulden består av en summa pengar. Naturagäldenärer kan ha en tjänst som är betald för men ännu icke utförd. Naturagäldenären har alltså en skuld fram tills dess att tjänsten är utförd.

Gäldenär på engelska

Debtor

Relaterade ord

Borgenär
Skuld
Skuldsättningsgrad
Effektiv ränta

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer