Återtagandeförbehåll – Vad är återtagandeförbehåll?

Återtagandeförbehåll är säljarens rätt att återta en vara om köparen inte fullgjort sin del av köpeavtalet.

Återtagandeförbehåll finns till för säljaren
Om en köpare (gäldenär) inte har fullgjort sin del av ett köpeavtal, det vill säga inte betalat för varor och tjänster som köpts, har säljaren (borgenären) ett så kallat återtagandeförbehåll (även kallat ägarförbehåll och återtaganderätt). Det innebär att säljaren kan kräva att köpet återgår och att avtalet bryts. Om en vara redan har levererats utan att betalning har skett, exempelvis när köparen har fått kredit, har säljaren rätt att återta den.

Återtagandeförbehåll i köpeavtalet
Det är viktigt att poängtera att återtagandeförbehåll endast gäller om det står utskrivet i köpeavtalet. Ett köpeavtal är viktigt att upprätta då det ger trygghet både till säljaren och köparen och bidrar till att de kan se vem som har rätt om en tvist skulle uppstå.

Undantag för återtagandeförbehåll
Om köparen har möjlighet att sälja vidare, bearbeta, konsumera eller sammanfoga varan gäller inte återtagandeförbehållet.

Återtagandeförbehåll på engelska
Retention of title

Relaterade ord
Borgenär
Gäldenär
Konkurs
Utmätning

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi