Återtagandeförbehåll – Vad är återtagandeförbehåll?

Återtagandeförbehåll är säljarens rätt att återta en vara om köparen inte fullgjort sin del av köpeavtalet.

Företagsredovisning > Återtagandeförbehåll

Återtagandeförbehåll finns till för säljaren

Om en köpare (gäldenär) inte har fullgjort sin del av ett köpeavtal, det vill säga inte betalat för varor och tjänster som köpts, har säljaren (borgenären) ett så kallat återtagandeförbehåll (även kallat ägarförbehåll och återtaganderätt). Det innebär att säljaren kan kräva att köpet återgår och att avtalet bryts. Om en vara redan har levererats utan att betalning har skett, exempelvis när köparen har fått kredit, har säljaren rätt att återta den.

Återtagandeförbehåll i köpeavtalet

Det är viktigt att poängtera att återtagandeförbehåll endast gäller om det står utskrivet i köpeavtalet. Ett köpeavtal är viktigt att upprätta då det ger trygghet både till säljaren och köparen och bidrar till att de kan se vem som har rätt om en tvist skulle uppstå.

 Relaterad läsning: Konkurs, vad är det och hur undviker du obestånd?

Undantag för återtagandeförbehåll

Om köparen har möjlighet att sälja vidare, bearbeta, konsumera eller sammanfoga varan gäller inte återtagandeförbehållet.

Återtagandeförbehåll på engelska

Retention of title

Relaterade ord

Borgenär
Gäldenär
Utmätning

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer